DANE OSOBOWE  użytkowników Serwisu przetwarzane są jedynie przez pliki COOKIES  Więcej informacji
Polska dziedzictwem
 
Miasto Gmina Chojnice
Powiat: Chojnicki   Województwo: Pomorskie
Wtorek 25.09.2018
Warto zrozumieć
 
 
 WYBORY SAMORZĄDOWE 
 
 
Najbardziej skomplikowane wybory:
w kilkunastu tysiącach obwodowych komisji wyborczych wybieranych będzie blisko pięćdziesiąt tysięcy radnych do 2807 rad wszystkich szczebli samorządów oraz 1548 wójtów, 822 burmistrzów i 107 prezydentów miast.
Ważność (lub nieważność) wyborów stwierdza Sąd Najwyższy; obecnie SN jest w okresie istotnych zmian jego struktury, obsady i organizacji.

W 2018 r. sporo po nowemu:
kadencję samorządów wydłużono z czterech do pięciu lat,
podwojono liczbę komisji obwodowych, w każdym obwodzie inna komisja na czas głosowania, inna na czas liczenia głosów i ustalania wyników,
obowiązuje nowa definicja znaku wskazującego wybór, dotychczasowy "x" czyli tylko dwie linie przecinające się w obrębie kratki, zmieniono na co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki; linii (różnych) może być zatem więcej (nie ma ograniczeń), byle były wśród nich takie co przecinają się w obrębie kratki,
karta do głosowania, jak karta na notatki; w kratce lub poza nią, mogą być dopisywane dodatkowo numery list i nazwy lub nazwiska, albo poczynione inne znaki; dotąd taki głos był nie ważny, teraz będzie ważny,
   Wg Państwowe Komisji Wyborczej zmiany te mogą
   powodować wątpliwości u wyborców, w jaki sposób oddać
   ważny głos, a przede wszystkim wątpliwości obwodowych
   komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
   co do ważności głosu oddanego przez wyborcę w sposób
   odbiegający od znaków najczęściej spotykanych
   w wyborach dotychczasowych.
ograniczono możliwości wyboru, dotąd komitet mógł zgłosić dwa razy więcej kandydatów niż liczba mandatów do obsadzenia, teraz nie dwa razy tylko o dwie osoby wiecej,
ograniczono głosowanie korespondencyjne, umożliwiając je tylko osobom niepełnosprawnym, umiarkowanie lub znacznie.

 DWA DNI
KIEDY TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY


skorzystaj, nie rezygnuj,
następna okazja za pięć lat


21 października 2018 r.
(niedziela niehandlowa)
wybory radnych sejmików województw,
rad powiatów, gmin, dzielnic w gminach
oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

4 listopada 2018 r.
(niedziela handlowa)
II tura wyborów wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast, wszędzie tam gdzie
rozstrzygnięcie nie zapadło w I turze

Wybieraj
kandydatów mądrych, uczciwych, zdolnych działać, znających teren,
potrzeby i postawy mieszkańców.
Nie uwiązanych instrukcjami
z odległej dowolnej partyjnej centrali
czy rozpolitykowanej ambony.