Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Dolnośląskie

Ośr. adm.: WROCŁAW    

Wtorek 17.07.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Centrala Agencji

al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22-3184220
fax: 22-3185330
internet: e-mail   www

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-4328882
internet: e-mail   www

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Punkt Informacyjny

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-6260632 i 33
fax: 22-7450545
internet: e-mail   www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3 A
02-673 Warszawa
tel. 22-4590100 i 76
fax: 22-4590101
internet: e-mail   www

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328642
fax: 22-4327046
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Oddział Dolnośląski

ul. Giełdowa 9
52-438 Wrocław
tel. 71-3697400
fax: 71-3643702
internet: e-mail   www

Dolnośląski Urząd Wojewódzki; Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
tel. 71-3406047
fax: 71-3406216
internet: e-mail   www

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy; Europejski Fundusz Społeczny

al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
tel. 71-7829200
fax: 71-7829212
internet: e-mail   www

Dolnośląskie Centrum Informacji Europejskiej; Fundacja "Universitas"

ul. Kuźnicza 49-55
50-138 Wrocław
tel. 71-7882323
fax: 71-7882343
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki

ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
tel. 71-3203318
fax: 71-3203948
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

ul. Zwycięska 10
53-033 Wrocław
tel. 71-3399826
fax: 71-3399887
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Mazowiecka 15
50-412 Wrocław
tel. 71-7769335
fax: 71-7769003
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
tel. 71-7769391
fax: 71-7769315
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Europejska Współpraca Terytorialna - INTERREG

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel. 71-7669036
fax: 71-7669112
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 15
50-412 Wrocław
tel. 71-7769501
fax: 71-7769315
internet: e-mail   www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
tel. 71-3330930 i 40
fax: 71-3323776
internet: e-mail   www

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław
tel. 71-7970400
fax: 71-7970407
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A