Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Wszechwładza zagrożewniem
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Dolnośląskie

Ośr. adm.: WROCŁAW    

Środa 25.04.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Centrala Agencji

al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22-3184220
fax: 22-3185330
internet: e-mail   www

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-4328882
internet: e-mail   www

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Punkt Informacyjny

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-6260632 i 33
fax: 22-7450545
internet: e-mail   www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3 A
02-673 Warszawa
tel. 22-4590100 i 76
fax: 22-4590101
internet: e-mail   www

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328642
fax: 22-4327046
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Oddział Dolnośląski

ul. Giełdowa 9
52-438 Wrocław
tel. 71-3697400
fax: 71-3643702
internet: e-mail   www

Dolnośląski Urząd Wojewódzki; Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
tel. 71-3406047
fax: 71-3406216
internet: e-mail   www

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy; Europejski Fundusz Społeczny

al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
tel. 71-7829200
fax: 71-7829212
internet: e-mail   www

Dolnośląskie Centrum Informacji Europejskiej; Fundacja "Universitas"

ul. Kuźnicza 49-55
50-138 Wrocław
tel. 71-7882323
fax: 71-7882343
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki

ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
tel. 71-3203318
fax: 71-3203948
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

ul. Zwycięska 10
53-033 Wrocław
tel. 71-3399826
fax: 71-3399887
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Mazowiecka 15
50-412 Wrocław
tel. 71-7769335
fax: 71-7769003
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
tel. 71-7769391
fax: 71-7769315
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Europejska Współpraca Terytorialna - INTERREG

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel. 71-7669036
fax: 71-7669112
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 15
50-412 Wrocław
tel. 71-7769501
fax: 71-7769315
internet: e-mail   www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
tel. 71-3330930 i 40
fax: 71-3323776
internet: e-mail   www

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław
tel. 71-7970400
fax: 71-7970407
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A