Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Dolnośląskie

Ośr. adm.: WROCŁAW    

Niedziela 16.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Centrala Agencji

al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22-3184220
fax: 22-3185330
internet: e-mail   www

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-4328882
internet: e-mail   www

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Punkt Informacyjny

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-6260632 i 33
fax: 22-7450545
internet: e-mail   www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3 A
02-673 Warszawa
tel. 22-4590100 i 76
fax: 22-4590101
internet: e-mail   www

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328642
fax: 22-4327046
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Oddział Dolnośląski

ul. Giełdowa 9
52-438 Wrocław
tel. 71-3697400
fax: 71-3643702
internet: e-mail   www

Dolnośląski Urząd Wojewódzki; Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
tel. 71-3406047
fax: 71-3406216
internet: e-mail   www

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy; Europejski Fundusz Społeczny

al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
tel. 71-7829200
fax: 71-7829212
internet: e-mail   www

Dolnośląskie Centrum Informacji Europejskiej; Fundacja "Universitas"

ul. Kuźnicza 49-55
50-138 Wrocław
tel. 71-7882323
fax: 71-7882343
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki

ul. Smoluchowskiego 48
50-372 Wrocław
tel. 71-3203318
fax: 71-3203948
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

ul. Zwycięska 10
53-033 Wrocław
tel. 71-3399826
fax: 71-3399887
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Mazowiecka 15
50-412 Wrocław
tel. 71-7769335
fax: 71-7769003
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
tel. 71-7769391
fax: 71-7769315
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Europejska Współpraca Terytorialna - INTERREG

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
tel. 71-7669036
fax: 71-7669112
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 15
50-412 Wrocław
tel. 71-7769501
fax: 71-7769315
internet: e-mail   www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
tel. 71-3330930 i 40
fax: 71-3323776
internet: e-mail   www

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Krupnicza 13
50-075 Wrocław
tel. 71-7970400
fax: 71-7970407
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A