Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Miasto Gmina Powiat Wrocław

Województwo: Dolnośląskie    

Sobota 23.09.2023
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 URZĘDY SKARBOWE 

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna

ul. Ostrowskiego 5
53-238 Wrocław
tel. 71-7977300
fax: 71-7975603
Część m. Wrocławia - Fabryczna.
Bank: NBP O/O Wrocław
pod. doch. od osób fizycznych:
   96101016740014692223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   02101016740014692221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   49101016740014692222000000
inne podatki:
   90101016740014692227000000

Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

ul. Sztabowa 100
53-310 Wrocław
tel. 71-3732722
fax: 71-3732217
Część m. Wrocławia - Krzyki.
Bank: NBP O/O Wrocław
pod. doch. od osób fizycznych:
   74101016740014852223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   77101016740014852221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   27101016740014852222000000
inne podatki:
   68101016740014852227000000

Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole

ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
tel. 71-3290092
fax: 71-3291786
Część m. Wrocławia - Psie Pole.
Bank: NBP O/O Wrocław
pod. doch. od osób fizycznych:
   24101016740017332223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   27101016740017332221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   74101016740017332222000000
inne podatki:
   18101016740017332227000000

Urząd Skarbowy Wrocław-Stare Miasto

ul. Inowrocławska 4
53-654 Wrocław
tel. 71-7866700
fax: 71-7866750
Część m. Wrocławia - Stare Miasto.
Bank: NBP O/O Wrocław
pod. doch. od osób fizycznych:
   58101016740006062223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   61101016740006062221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   11101016740006062222000000
inne podatki:
   52101016740006062227000000

Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście

ul. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel. 71-3725281
fax: 71-3445556
Część m. Wrocławia - Śródmieście.
Bank: NBP O/O Wrocław
pod. doch. od osób fizycznych:
   38101016740005502223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   41101016740005502221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   88101016740005502222000000
inne podatki:
   32101016740005502227000000
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y