Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Radom

Województwo: Mazowieckie    

Wtorek 23.10.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 URZĘDY SKARBOWE 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

ul. Zbrowskiego 106
26-615 Radom
tel. 48-3681400
fax: 48-3681498
Część płn. m. Radomia.
Bank: NBP O/O Warszawa
pod. doch. od osób fizycznych:
   46101010100096542223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   49101010100096542221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   96101010100096542222000000
inne podatki:
   40101010100096542227000000

Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

ul. Toruńska 3
26-600 Radom
tel. 48-3603061
fax: 48-3318448
Część płd. m. Radomia.
Bank: NBP O/O Warszawa
pod. doch. od osób fizycznych:
   04101010100027272223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   07101010100027272221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   54101010100027272222000000
inne podatki:
   95101010100027272227000000
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A