Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Warszawa

Województwo: Mazowieckie    

Poniedziałek 17.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; Politechnika Warszawska Gmach Aerodynamiki

al. Niepodległości 222
00-663 Warszawa
tel. 22-2349100, 515229828
fax: 22-
internet: e-mail   www

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; Szkoła Główna Handlowa

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel. 22-5649835, 515229790
fax: 22-
internet: e-mail   www

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul. Gizów 6
01-249 Warszawa
tel. 22-8372039, 515229829
fax: 22-8372039
internet: e-mail   www

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości; Siedziba Zarządu Fundacji

al. Jerozolimskie 53/1 A
00-697 Warszawa
tel. 22-3562111
fax: 22-
internet: e-mail   www

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych; Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS

ul. Ogrodowa 50/1
00-876 Warszawa
tel. 22-6240280
fax: 22-
internet: e-mail   www

Centrum Dokumentacji Europejskiej; Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich

ul. Tyniecka 15/17
02-615 Warszawa
tel. 22-5238991 i 94
fax: 22-5238992
internet: e-mail   www

Centrum Dokumentacji Europejskiej; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej

ul. Rakowiecka 22 B
02-521 Warszawa
tel. 22-5649739
fax: 22-5649739
internet: e-mail   www

Centrum Dokumentacji Wspólnot Europejskich; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
tel. 22-5533304
fax: 22-5533301
internet: e-mail   www

Centrum Informacji Europejskiej

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-4555454
fax: 22-4555453
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
tel. 22-3317020
fax: 22-
internet: e-mail   www

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; Centrum Innowacji - Dom Technika

ul. Czackiego 3
00-043 Warszawa
tel. 22-8271636
fax: 22-
internet: e-mail   www

Fundacja "Centrum Innowacji" FIRE

ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
tel. 22-4603794
fax: 22-
internet: e-mail   www

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
tel. 22-8380291, 22-8380261
fax: 22-8380261
internet: e-mail   www

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa; Biuro terenowe

ul. Marymoncka 32 B/19
01-869 Warszawa
tel. 22-8640390
fax: 22-
internet: e-mail   www

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa; Centrala Fundacji

ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel. 22-8640390
fax: 22-8640361
internet: e-mail   www

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel. 22-8475368
fax: 22-8532180
internet: e-mail   www

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-4328882
internet: e-mail   www

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
tel. 22-8281610
fax: 22-
internet: e-mail   www

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Punkt Informacyjny

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-6260632 i 33
fax: 22-7450545
internet: e-mail   www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3 A
02-673 Warszawa
tel. 22-4590100 i 76
fax: 22-4590101
internet: e-mail   www

Ośrodek Badania Jakości Wyrobów "Zetom" Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
tel. 22-8438428
fax: 22-
internet: e-mail   www

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328642
fax: 22-4327046
internet: e-mail   www

Uniwersytet Warszawski; Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel. 22-5540725
fax: 22-5540730
internet: e-mail   www

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Podwale 13
00-252 Warszawa
tel. 22-8310081
fax: 22-
internet: e-mail   www

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

ul. Andersa 6
00-201 Warszawa
tel. 22-8876420
fax: 22-8876422
internet: e-mail   www

Centrum Dokumentacji Europejskiej; Kolegium Europejskie w Natolinie

ul. Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa 78 skr.120
tel. 22-5459400
fax: 22-6491352
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Biuro Powiatowe

ul. Trakt Królewski 91
05-083 Zaborów Wojcieszyn
tel. 22-7520219
fax: 22-7520113
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A