Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Województwo Podkarpackie

Ośr. adm.: RZESZÓW    

Sobota 10.06.2023
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Oddział Podkarpacki

ul. Lubelska 46
35-233 Rzeszów
tel. 17-8756001
fax: 17-8642550
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości

ul. Słowackiego 7 A
35-060 Rzeszów
tel. 17-8524975
fax: 17-8524975
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel. 17-8661284
fax: 17-8661226
internet: e-mail   www

Podkarpacki Urząd Wojewódzki; Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. 17-8671921
fax: 17-8671950
internet: e-mail   www

Podkarpacki Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Kopernika 1
35-959 Rzeszów
tel. 17-8534510
fax: 17-8534510
internet: e-mail   www

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel. 17-8661182
fax: 17-8661183
internet: e-mail   www

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. 17-8520600
fax: 17-8520611
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Departament Funduszy Strukturalnych

ul. Sobieskiego 17
35-002 Rzeszów
tel. 17-8501740
fax: 17-8501740
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. 17-8501700
fax: 17-8501701
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Hanasiewicza 17
35-959 Rzeszów
tel. 17-7476550
fax: 17-7476551
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Europejska Współpraca Terytorialna - INTERREG

ul. Hanasiewicza 17
35-102 Rzeszów
tel. 77-7476466
fax: 77-7476427
internet: e-mail   www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
tel. 17-8536361
fax: 17-8522344
internet: e-mail   www

Wojewódzki Urząd Pracy; Europejski Fundusz Społeczny

ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów
tel. 17-8524462
fax: 17-8524457
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Centrala Agencji

al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22-3184220
fax: 22-3185330
internet: e-mail   www

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-4328882
internet: e-mail   www

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Punkt Informacyjny

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-6260632 i 33
fax: 22-7450545
internet: e-mail   www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3 A
02-673 Warszawa
tel. 22-4590100 i 76
fax: 22-4590101
internet: e-mail   www

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328642
fax: 22-4327046
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y