Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Podkarpackie

Ośr. adm.: RZESZÓW    

Sobota 15.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Oddział Podkarpacki

ul. Lubelska 46
35-233 Rzeszów
tel. 17-8756001
fax: 17-8642550
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości

ul. Słowackiego 7 A
35-060 Rzeszów
tel. 17-8524975
fax: 17-8524975
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel. 17-8661284
fax: 17-8661226
internet: e-mail   www

Podkarpacki Urząd Wojewódzki; Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. 17-8671921
fax: 17-8671950
internet: e-mail   www

Podkarpacki Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

ul. Kopernika 1
35-959 Rzeszów
tel. 17-8534510
fax: 17-8534510
internet: e-mail   www

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
tel. 17-8661182
fax: 17-8661183
internet: e-mail   www

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
tel. 17-8520600
fax: 17-8520611
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Departament Funduszy Strukturalnych

ul. Sobieskiego 17
35-002 Rzeszów
tel. 17-8501740
fax: 17-8501740
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. 17-8501700
fax: 17-8501701
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Departament Rozwoju Regionalnego

ul. Hanasiewicza 17
35-959 Rzeszów
tel. 17-7476550
fax: 17-7476551
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Europejska Współpraca Terytorialna - INTERREG

ul. Hanasiewicza 17
35-102 Rzeszów
tel. 77-7476466
fax: 77-7476427
internet: e-mail   www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
tel. 17-8536361
fax: 17-8522344
internet: e-mail   www

Wojewódzki Urząd Pracy; Europejski Fundusz Społeczny

ul. Lisa Kuli 20
35-959 Rzeszów
tel. 17-8524462
fax: 17-8524457
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Centrala Agencji

al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22-3184220
fax: 22-3185330
internet: e-mail   www

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-4328882
internet: e-mail   www

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Punkt Informacyjny

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-6260632 i 33
fax: 22-7450545
internet: e-mail   www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3 A
02-673 Warszawa
tel. 22-4590100 i 76
fax: 22-4590101
internet: e-mail   www

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328642
fax: 22-4327046
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A