Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Ośr. adm.: TORUŃ    

Środa 20.02.2019
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

ul. Garbary 3
85-229 Bydgoszcz
tel. 52-5670060 i 61 w.30/31
fax: 52-5670069
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
tel. 52-5670060 i 61 w.30
fax: 52-
internet: e-mail   www

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. 52-3497740
fax: 52-3497742
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Oddział Kujawsko-Pomorski

ul. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
tel. 56-6198310
fax: 56-6558064
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
tel. 56-6571450
fax: 56-6588951
internet: e-mail   www

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Urząd Pracy; Europejski Fundusz Społeczny

ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń
tel. 56-6574130
fax: 56-6227485
internet: e-mail   www

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

pl. św. Katarzyny 9
87-100 Toruń
tel. 56-6521121
fax: 56-6521121
internet: e-mail   www

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Kopernika 4
87-100 Toruń
tel. 56-6222899
fax: 56-6222899
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Departament Polityki Regionalnej

ul. Skłodowskiej 73
87-100 Toruń
tel. 56-6561130
fax: 56-6561129
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Skłodowskiej 73
87-101 Toruń
tel. 56-6561155
fax: 56-6561133
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Europejska Współpraca Terytorialna - INTERREG

ul. Skłodowskiej 73
87-100 Toruń
tel. 56-6561135
fax: 56-6561129
internet: e-mail   www

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Główny Punkt Informacyjny

pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. 56-6218341
fax: 56-6218493
internet: e-mail   www

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Regionalne Centrum Projektów Środowiskowych

ul. Szosa Chełmińska 28
87-100 Toruń
tel. 56-6212300
fax: 56-6212302
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Centrala Agencji

al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22-3184220
fax: 22-3185330
internet: e-mail   www

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-4328882
internet: e-mail   www

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Punkt Informacyjny

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-6260632 i 33
fax: 22-7450545
internet: e-mail   www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3 A
02-673 Warszawa
tel. 22-4590100 i 76
fax: 22-4590101
internet: e-mail   www

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328642
fax: 22-4327046
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y