Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Wszechwładza zagrożewniem
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie    

Poniedziałek 23.04.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 URZĘDY SKARBOWE 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsko-Białej

ul. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-4998200
fax: 33-4998221
Część m. Bielsko-Białej (na zach. brzegu rzeki Białej).
Bank: NBP O/O Katowice
pod. doch. od osób fizycznych:
   64101012120049102223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   67101012120049102221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   17101012120049102222000000
inne podatki:
   58101012120049102227000000

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsko-Białej

ul. Maczka 73
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-8101890
fax: 33-8217901
Część m. Bielsko-Białej (na wsch. brzegu rzeki Białej).
Bank: NBP O/O Katowice
pod. doch. od osób fizycznych:
   81101012120056562223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   84101012120056562221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   34101012120056562222000000
inne podatki:
   75101012120056562227000000
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A