Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie    

Sobota 20.10.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 URZĘDY SKARBOWE 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsko-Białej

ul. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-4998200
fax: 33-4998221
Część m. Bielsko-Białej (na zach. brzegu rzeki Białej).
Bank: NBP O/O Katowice
pod. doch. od osób fizycznych:
   64101012120049102223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   67101012120049102221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   17101012120049102222000000
inne podatki:
   58101012120049102227000000

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsko-Białej

ul. Maczka 73
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-8101890
fax: 33-8217901
Część m. Bielsko-Białej (na wsch. brzegu rzeki Białej).
Bank: NBP O/O Katowice
pod. doch. od osób fizycznych:
   81101012120056562223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   84101012120056562221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   34101012120056562222000000
inne podatki:
   75101012120056562227000000
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A