Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie    

Środa 18.07.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 URZĘDY SKARBOWE 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsko-Białej

ul. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-4998200
fax: 33-4998221
Część m. Bielsko-Białej (na zach. brzegu rzeki Białej).
Bank: NBP O/O Katowice
pod. doch. od osób fizycznych:
   64101012120049102223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   67101012120049102221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   17101012120049102222000000
inne podatki:
   58101012120049102227000000

Drugi Urząd Skarbowy w Bielsko-Białej

ul. Maczka 73
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33-8101890
fax: 33-8217901
Część m. Bielsko-Białej (na wsch. brzegu rzeki Białej).
Bank: NBP O/O Katowice
pod. doch. od osób fizycznych:
   81101012120056562223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   84101012120056562221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   34101012120056562222000000
inne podatki:
   75101012120056562227000000
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A