Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Tarnów

Województwo: Małopolskie    

Poniedziałek 22.10.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 URZĘDY SKARBOWE 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

ul. Lwowska 72-96 A
33-100 Tarnów
tel. 14-6312100
fax: 14-6312110
Część płn.-wsch. m. Tarnowa.
Bank: NBP O/O Kraków
pod. doch. od osób fizycznych:
   16101012700024532223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   19101012700024532221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   66101012700024532222000000
inne podatki:
   10101012700024532227000000

Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie

al. Solidarności 5-9 B
33-100 Tarnów
tel. 14-6273001
fax: 14-6273010
Część płd.-zach. m. Tarnowa.
Bank: NBP O/O Kraków
pod. doch. od osób fizycznych:
   04101012700035642223000000
pod. doch. od osób prawnych:
   07101012700035642221000000
podatek VAT, akcyzowy, od gier:
   54101012700035642222000000
inne podatki:
   95101012700035642227000000
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A