Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information

 
WIZYTÓWKA 2014 - to zwięzła prezentacja, zawierającą teksty i ilustracje pokazujące najbardziej istotne walory i potencjał rozwojowy miejsca, aktywność władz i mieszkańców, najważniejsze dokonania i zamierzenia ważne dla lokalnej społeczności. Chętnie pomagamy w zredagowaniu wizytówki.

Gmina Borawa

Powiat: Sochacki   Województwo: Podgórskie

2014 - ROK WYBORÓW
 
 OFERTA SPECJALNA dla SAMORZĄDÓW GMIN 
Wizytówka o wymiarach 580x600 px i łącznej wadze do 100 kB powstaje z materiału nadesłanego przez  
     władze gminy: teksty w pliku (łącznie do 2000 znaków) i w osobnych plikach ilustracje (skany w rozdziel-  
      czości 150 dpi) - pocztą elektroniczną na adres: redakcja@regioset.pl plus wypełnione zamówienie.
Wizytówka jest publikowana przez dwanaście miesięcy  w witrynie danej gminy  w Ogólnopolskim Portalu
Samorządowym REGIOset. W połowie tego okresu gmina może dokonać aktualizacji treści. Po okresie
pierwszych 12 miesięcy zamówienie może być odnowione na następny okres na podanych zasadach.  
Zamawiający otrzymuje link  do swojej wizytówki  do umieszczenia  na domowej stronie www gminy.
Opłata za roczną publikację: 400 zł + 23% VAT. Zamówienie w menu powyżej. Dalsze szczegóły.