Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 27.11.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2001    lipiec-wrzesień    październik    listopad    grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2001 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 listopada 2001
Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę przedłużającą ważność dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego do końca 2002 r. W gminach, które rozpoczną sporządzanie nowych planów w 2002 r. - stare będą ważne do 31.12.2003.

20 listopada 2001
Podczas II Forum Internet Obywatelski przedstawiono listę 10 najbardziej poszukiwanych dokumentów urzędowych. Otwiera ją: 1) Who is who w polskiej administreacji, dalej wymienia się: 2) Baza wyroków NSA, 3) Baza procedur administracyjnych w jednostkach sektora publicznego, 4) Baza ekspertyz i raportów przygotowywanych przez Biuro Analiz i Ekspertyz Sejmu RP, 5) Baza znaków towarowych i patentów, 6) Strategie rozwoju województw - w ujednoliconej formie, tak aby można było je przeszukiwać, 7) Raport z przebiegu prywatyzacji - co, gdzie i za ile sprzedano, 8) Zintegrowana informacja o środkach pomocowych w Polsce, 9) Budżety poszczególnych ministerstw i agend rządowych - plany i ich wykonanie, 10) Krajowy Rejestr Sądowy. Internet Obywatelski to ruch społeczny skupiający osoby i organizacje zainteresowane wykorzystaniem tego medium do budowania i umacniania demokracji w Polsce (www.egov.pl). II Forum tego ruchu obradowało 19 listopada br. w gmachu Sejm w Warszawie. Podczas obrad Forum, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów, administracji rządowej i organizacji pozarządowych, parlamentarzyści, naukowcy, studenci, dziennikarze oraz przedsiębiorcy z grupy IT, zajmowano się m. in. określeniem podstawowego zestawu dokumentów urzędowych i informacji, które powinny być umieszczane w Internecie przez pracowników administracji publicznej, nadając mu miano Kanonu Informacji Publicznej oraz rolą jaką ma do odegrania rząd w budowie społeczeństwa informacyjnego.

16 listopada 2001
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła dokument pt. Europejska strategia rządu. Mamy wykazać większą elastyczność w negocjacjach z UE, oczekując tego samego od drugiej strony.

15 listopada 2001
Mija wymagany termin przedłożenia przez Zarządy gmin projektu uchwały budżetowej na 2002 rok swoim radom i właściwym regionalnym izbom obrachunkowym. Dz.U. 1996.13.74 ze zm.

14 listopada 2001
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001. W zasadzie "stara" ustawa będzie obowiązywać w 2002 r. z niewielkimi zmianami. Akt został przekazany do Senatu.

13 listopada 2001
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu Komisja Europejska przedstawiła doroczny raport o przygotowaniu państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej. Polska lokuje się na dobrej pozycji. Raport będzie przedmiotem debaty w grudniu br. na szczycie Unii w Laeken (Belgia).

2 listopada 2001
Weszło w życie rozporządzenie ministra SWiA o sposobie prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszaniu statutów związków. Dz.U. 2001.121.1307.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba