Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 22.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2001    lipiec-wrzesień    październik    listopad    grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2001 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 listopada 2001
Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę przedłużającą ważność dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego do końca 2002 r. W gminach, które rozpoczną sporządzanie nowych planów w 2002 r. - stare będą ważne do 31.12.2003.

20 listopada 2001
Podczas II Forum Internet Obywatelski przedstawiono listę 10 najbardziej poszukiwanych dokumentów urzędowych. Otwiera ją: 1) Who is who w polskiej administreacji, dalej wymienia się: 2) Baza wyroków NSA, 3) Baza procedur administracyjnych w jednostkach sektora publicznego, 4) Baza ekspertyz i raportów przygotowywanych przez Biuro Analiz i Ekspertyz Sejmu RP, 5) Baza znaków towarowych i patentów, 6) Strategie rozwoju województw - w ujednoliconej formie, tak aby można było je przeszukiwać, 7) Raport z przebiegu prywatyzacji - co, gdzie i za ile sprzedano, 8) Zintegrowana informacja o środkach pomocowych w Polsce, 9) Budżety poszczególnych ministerstw i agend rządowych - plany i ich wykonanie, 10) Krajowy Rejestr Sądowy. Internet Obywatelski to ruch społeczny skupiający osoby i organizacje zainteresowane wykorzystaniem tego medium do budowania i umacniania demokracji w Polsce (www.egov.pl). II Forum tego ruchu obradowało 19 listopada br. w gmachu Sejm w Warszawie. Podczas obrad Forum, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów, administracji rządowej i organizacji pozarządowych, parlamentarzyści, naukowcy, studenci, dziennikarze oraz przedsiębiorcy z grupy IT, zajmowano się m. in. określeniem podstawowego zestawu dokumentów urzędowych i informacji, które powinny być umieszczane w Internecie przez pracowników administracji publicznej, nadając mu miano Kanonu Informacji Publicznej oraz rolą jaką ma do odegrania rząd w budowie społeczeństwa informacyjnego.

16 listopada 2001
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła dokument pt. Europejska strategia rządu. Mamy wykazać większą elastyczność w negocjacjach z UE, oczekując tego samego od drugiej strony.

15 listopada 2001
Mija wymagany termin przedłożenia przez Zarządy gmin projektu uchwały budżetowej na 2002 rok swoim radom i właściwym regionalnym izbom obrachunkowym. Dz.U. 1996.13.74 ze zm.

14 listopada 2001
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001. W zasadzie "stara" ustawa będzie obowiązywać w 2002 r. z niewielkimi zmianami. Akt został przekazany do Senatu.

13 listopada 2001
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu Komisja Europejska przedstawiła doroczny raport o przygotowaniu państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej. Polska lokuje się na dobrej pozycji. Raport będzie przedmiotem debaty w grudniu br. na szczycie Unii w Laeken (Belgia).

2 listopada 2001
Weszło w życie rozporządzenie ministra SWiA o sposobie prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszaniu statutów związków. Dz.U. 2001.121.1307.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A