Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 16.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2001    lipiec-wrzesień    październik    listopad    grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2001 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 listopada 2001
Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę przedłużającą ważność dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego do końca 2002 r. W gminach, które rozpoczną sporządzanie nowych planów w 2002 r. - stare będą ważne do 31.12.2003.

20 listopada 2001
Podczas II Forum Internet Obywatelski przedstawiono listę 10 najbardziej poszukiwanych dokumentów urzędowych. Otwiera ją: 1) Who is who w polskiej administreacji, dalej wymienia się: 2) Baza wyroków NSA, 3) Baza procedur administracyjnych w jednostkach sektora publicznego, 4) Baza ekspertyz i raportów przygotowywanych przez Biuro Analiz i Ekspertyz Sejmu RP, 5) Baza znaków towarowych i patentów, 6) Strategie rozwoju województw - w ujednoliconej formie, tak aby można było je przeszukiwać, 7) Raport z przebiegu prywatyzacji - co, gdzie i za ile sprzedano, 8) Zintegrowana informacja o środkach pomocowych w Polsce, 9) Budżety poszczególnych ministerstw i agend rządowych - plany i ich wykonanie, 10) Krajowy Rejestr Sądowy. Internet Obywatelski to ruch społeczny skupiający osoby i organizacje zainteresowane wykorzystaniem tego medium do budowania i umacniania demokracji w Polsce (www.egov.pl). II Forum tego ruchu obradowało 19 listopada br. w gmachu Sejm w Warszawie. Podczas obrad Forum, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów, administracji rządowej i organizacji pozarządowych, parlamentarzyści, naukowcy, studenci, dziennikarze oraz przedsiębiorcy z grupy IT, zajmowano się m. in. określeniem podstawowego zestawu dokumentów urzędowych i informacji, które powinny być umieszczane w Internecie przez pracowników administracji publicznej, nadając mu miano Kanonu Informacji Publicznej oraz rolą jaką ma do odegrania rząd w budowie społeczeństwa informacyjnego.

16 listopada 2001
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła dokument pt. Europejska strategia rządu. Mamy wykazać większą elastyczność w negocjacjach z UE, oczekując tego samego od drugiej strony.

15 listopada 2001
Mija wymagany termin przedłożenia przez Zarządy gmin projektu uchwały budżetowej na 2002 rok swoim radom i właściwym regionalnym izbom obrachunkowym. Dz.U. 1996.13.74 ze zm.

14 listopada 2001
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001. W zasadzie "stara" ustawa będzie obowiązywać w 2002 r. z niewielkimi zmianami. Akt został przekazany do Senatu.

13 listopada 2001
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu Komisja Europejska przedstawiła doroczny raport o przygotowaniu państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej. Polska lokuje się na dobrej pozycji. Raport będzie przedmiotem debaty w grudniu br. na szczycie Unii w Laeken (Belgia).

2 listopada 2001
Weszło w życie rozporządzenie ministra SWiA o sposobie prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszaniu statutów związków. Dz.U. 2001.121.1307.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba