Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 18.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2001    lipiec-wrzesień    październik    listopad    grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2001 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 listopada 2001
Sejm uchwalił i przekazał do Senatu ustawę przedłużającą ważność dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego do końca 2002 r. W gminach, które rozpoczną sporządzanie nowych planów w 2002 r. - stare będą ważne do 31.12.2003.

20 listopada 2001
Podczas II Forum Internet Obywatelski przedstawiono listę 10 najbardziej poszukiwanych dokumentów urzędowych. Otwiera ją: 1) Who is who w polskiej administreacji, dalej wymienia się: 2) Baza wyroków NSA, 3) Baza procedur administracyjnych w jednostkach sektora publicznego, 4) Baza ekspertyz i raportów przygotowywanych przez Biuro Analiz i Ekspertyz Sejmu RP, 5) Baza znaków towarowych i patentów, 6) Strategie rozwoju województw - w ujednoliconej formie, tak aby można było je przeszukiwać, 7) Raport z przebiegu prywatyzacji - co, gdzie i za ile sprzedano, 8) Zintegrowana informacja o środkach pomocowych w Polsce, 9) Budżety poszczególnych ministerstw i agend rządowych - plany i ich wykonanie, 10) Krajowy Rejestr Sądowy. Internet Obywatelski to ruch społeczny skupiający osoby i organizacje zainteresowane wykorzystaniem tego medium do budowania i umacniania demokracji w Polsce (www.egov.pl). II Forum tego ruchu obradowało 19 listopada br. w gmachu Sejm w Warszawie. Podczas obrad Forum, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów, administracji rządowej i organizacji pozarządowych, parlamentarzyści, naukowcy, studenci, dziennikarze oraz przedsiębiorcy z grupy IT, zajmowano się m. in. określeniem podstawowego zestawu dokumentów urzędowych i informacji, które powinny być umieszczane w Internecie przez pracowników administracji publicznej, nadając mu miano Kanonu Informacji Publicznej oraz rolą jaką ma do odegrania rząd w budowie społeczeństwa informacyjnego.

16 listopada 2001
Wczoraj Rada Ministrów przyjęła dokument pt. Europejska strategia rządu. Mamy wykazać większą elastyczność w negocjacjach z UE, oczekując tego samego od drugiej strony.

15 listopada 2001
Mija wymagany termin przedłożenia przez Zarządy gmin projektu uchwały budżetowej na 2002 rok swoim radom i właściwym regionalnym izbom obrachunkowym. Dz.U. 1996.13.74 ze zm.

14 listopada 2001
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001. W zasadzie "stara" ustawa będzie obowiązywać w 2002 r. z niewielkimi zmianami. Akt został przekazany do Senatu.

13 listopada 2001
W Parlamencie Europejskim w Strasburgu Komisja Europejska przedstawiła doroczny raport o przygotowaniu państw kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej. Polska lokuje się na dobrej pozycji. Raport będzie przedmiotem debaty w grudniu br. na szczycie Unii w Laeken (Belgia).

2 listopada 2001
Weszło w życie rozporządzenie ministra SWiA o sposobie prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszaniu statutów związków. Dz.U. 2001.121.1307.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A