Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 13.12.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU

2001    lipiec-wrzesień    październik    listopad    grudzień

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2001 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

30 października 2001
Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów określające górne granice stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2002 r. ustalanych przez Rady Gmin (Dz.U. 2001.125.1375).

27 października 2001
Zmiana granic gminy miejsko-wiejskiej Ryki i gminy miejskiej Dęblin. Zwiększyła się powierzchnia Dęblina o 406,10 ha (część wsi Bobrowniki). Sprawa oparła się o trybunał Konstytucyjny z powodu pierwotnego braku określenia granic gmin po zmianie (Dz.U. 2001.116.1242). Trybunał uznał, że naruszenie przepisów ustawy o samorządzie gminnym nastąpiło również w przypadku zmiany granic gminy miejskiej Rumia i gminy Kosakowo.

26 października 2001
W ślady samorządowców Poznania, którzy zdecydowali o emisji obligacji komunalnych na łączna kwotę 105 mln zł (w dwóch transzach) poszedł Zarząd Rzeszowa, zamierzający kredytować inwestycje komunalne emisją obligacji na kwotę 20 mln zł. Pionierem emisji takich obligacji był u nas samorząd Ostrowa Wielkopolskiego.

25 października 2001
Z sejmowego expose Premiera: samorząd gospodarzem terenu, administracja rządowa pomaga i kontroluje, mniej liczne Rady i Zarządy jednostek samorządu terytorialnego, bezpośrednie wybory wójtów i burmistrzów, wybory samorządowe (i parlamentarne) na wiosnę.

24 października 2001
Ukonstytuowała się Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Sejmie IV kadencji. Przewodniczącym Komisji został Zbigniew Kuźmiuk (45), ekonomista z Radomia, specjalista od finansów (PSL), wiceprzewodniczącymi: Waldy Dzikowski (42), inżynier z Poznania (PO), Witold Gintowt-Dziewałtowski (52), ekonomista z Elbląga (SLD), Jan Kochanowski (52), politolog z Zielonej Góry (SLD).

22 października 2001
Rozpoczęli pracę nowi wojewodowie: dolnośląski - Ryszard Nawrat (46), kujawsko-pomorski - Romuald Kosieniak (44), lubelski - Andrzej Kurowski (51), lubuski - Andrzej Korski (47), łódzki - Krzysztof Makowski (31), małopolski - Jerzy Adamik (46), mazowiecki - Leszek Mizieliński (47), opolski - Leszek Pogan (48), podkarpacki - Zdzisław Siewierski (49), podlaski - Marek Strzaliński (54), pomorski - Jan Kurylczyk (56), śląski - Lechosław Jarzębski (55), świętokrzyski - Włodzimierz Wójcik (48), warmińsko-mazurski - Stanisław Szatkowski (52), wielkopolski - Andrzej Nowakowski (50), zachodniopomorski - Stanisław Wziątek (42).

19 października 2001
Weszła w życie nowela do ustawy o Policji (Dz.U. 2001.100.1084). MSWiA określiło czas pracy policjantów. Obecnie będzie wiadomo, kiedy pełnią oni służbę w tzw. nadgodzinach. Jeżeli podczas takiej służby policjant będzie wykonywał zadania prewencyjne na rzecz samorządu - samorząd będzie wnosił opłaty. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą nastąpiło pierwsze odstępstwo od zasady, że terytorialny zasięg działania komendantów wojewódzkich i powiatowych policji odpowiada podziałowi administracyjnemu państwa: komendy powiatowe w Legionowie, Wołominie, Otwocku, Piasecznie, Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim i Warszawie Zachodniej przeszły z Komendy Wojewódzkiej pod zarząd Komendy Stołecznej Policji.

18 października 2001
Ukazało się obwieszczenie Ministra SWiA z wykazem jednostek samorządu terytorialnego, które zostały członkami międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych. Wykaz obejmuje 1015 jst, w tym 975 gmin o łącznej powierzchni 137,8 tys. km2 (44% powierzchni kraju). Liczba międzynarodowych zrzeszeń wymienionych w obwieszczeniu wynosi 64, w tym 15 euroregionów (MP 2001.35.569).

7 października 2001
W stulecie otrzymania praw miejskich przez Sopot podczas uroczystego koncertu w miejscowej Filharmonii do grona Honorowych Obywateli tego miasta dołączyli: Czesław Miłosz, Seweryn Krajewski oraz Marine Heinsch - mieszkająca w Poczdamie prawnuczka lekarza Jeana G. Haffnera - założyciela pierwszego w Sopocie zakładu kąpielowego, uważanego za ojca tej miejscowości jako uzdrowiska.

2 października 2001
Prezydent RP zawetował ustawy: z 25 lipca 2001 r. o uzdrowiskach, gminach uzdrowiskowych i lecznictwie uzdrowiskowym oraz z 6 września 2001 r. o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów górskich, kierując je do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. W uzasadnieniu główny naciska padł na złe przygotowanie tych regulacji prawnych oraz na wiążące się z ich wprowadzeniem obciążenia dla finansów publicznych, co w obecnej sytuacji zagrożenia równowagi budżetowej jest nie do zaakceptowania.

1 października 2001
Rozdysponowane przez ministerstwo finansów pieniądze na realizacje kontraktów wojewódzkich a nie przekazane przez wojewodów władzom samorządowym do 31 grudnia br. przekształcą się w zobowiązania skarbu państwa. W końcu września stopień realizacji tych kontraktów wynosił: do 25% w trzech województwach, 51-75% - w sześciu, 76-99% - w czterech, 100% - w lubelskim, lubuskim i wielkopolskim.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A