Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 14.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2010  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2010 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 czerwca 2010
Gdziekolwiek będziesz - zagłosuj na swojego Prezydenta 4 lipca!
Każdy, kto nie jest pewny, gdzie będzie przebywał w najbliższą niedzielę (w kraju czy za granicą), lub planuje powrót z weekendu do miejsca zamieszkania po godz. 20, gdy zamknięte już będą lokale wyborcze - nie musi rezygnować z udziału w głosowaniu:
   do piątku (2 lipca) można pobrać z urzędu własnej gminy (w Warszawie z urzędu dzielnicy) zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie uprawnia do oddania głosu w dowolnym lokalu wyborczym na terenie całej Polski, za granicą oraz na pokładzie polskiego statku morskiego. O wymienione wyżej zaświadczenie nie muszą ubiegać się osoby, które zrobiły to przed I turą wyborów i pobrały wtedy dwa dokumenty dające możliwość oddania głosu zarówno w I jak i II turze wyborów;
   do czwartku (1 lipca) - jeżeli już przebywa się za granicą i chcą tam głosować w II turze wyborów prezydenckich - można dopisywać się do spisów wyborców w wybranym przez siebie miejscu. Do takiego dopisania się nie jest wymagane zaświadczenie, o którym mowa wyżej, a jedynie dokument pozwalający ustalić tożsamość wyborcy (dowód osobisty, paszport). Warto pamiętać, że w 14 krajach odległych od Polski głosowanie przeprowadza się w dniu 3 lipca. Link do alfabetycznego wykazu miejsc obwodów głosowania za granicą.
   Od każdego z nas zależy kto przez 5 lat będzie pierwszą osobą w Państwie. Tym razem wybór jest ostateczny. Kolejna tura w 2015 r.

28 czerwca 2010
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1241), przewidują, iż uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego jej organ stanowiący uchwala po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) będzie określać m.in. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu. Elementem WPF będzie również prognoza kwoty długu. Uchwała w sprawie WPF może zawierać upoważnienia dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z przedsięwzięciami przewidzianymi w WPF. Projekt uchwały w sprawie WPF będzie przedmiotem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Obecnie Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Ministerstwo Finansów wspólnie przygotowują materiały instruktażowe pomocne podczas przygotowywania po raz pierwszy przez poszczególne gminy, powiaty i samorządowe województwa wieloletniej prognozy finansowej. Materiały zawierające m.in. wzór WPF, mają być udostępnione na stronach internetowych Ministerstwa Finansów na początku lipca br.

24 czerwca 2010
W organizowanym od czterech lat konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania" - tym razem z tematem przewodnim "Usługi techniczne i zdrowotne" - laureatami zostały: powiaty - inowrocławski, polkowicki, przasnyski; miasta na prawach powiatu - Gliwice, Kraków, Nowy Sącz (w dwóch kategoriach); miasto Płońsk, gminy miejsko-wiejskie - GogolinKrosno Odrzańskie oraz gminy wiejskie - Dywity, Lesznowola (w dwóch kategoriach) i Sokoły. Najbardziej aktywne we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu samorządy z powiatu poznańskiego, Elbląga, Płońska i Lesznowoli uzyskały tytuł "Lider wśród liderów". Wpłynęło 61 zgłoszeń praktycznych rozwiązań w czterech dziedzinach: gospodarka komunalna (gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, energetyka i ciepłownictwo, zieleń), komunalna gospodarka mieszkaniowa, transport i ochrona zdrowia. Ocenie poddano 25 wniosków. Głównym organizatorem konkursu jest Związek Miast Polskich; w finansowaniu uczestniczył Norweski Mechanizm Finansowy. Nagrodą dla laureatów jest wyjazd studyjny do Norwegii, podczas którego polscy i norwescy samorządowcy poznają i wymienią doświadczenia oraz innowacje w realizowaniu usług publicznych.

23 czerwca 2010
Jak podaje Ministerstwo Finansów budżety jednostek samorządu terytorialnego (jst) po I kwartale 2010 r. wykazały nadwyżkę 6,6 mld zł przy planowanym na ten rok deficycie w kwocie 28 mld zł. Taki stan odnotowały: 2 193 gminy, 309 powiatów, 64 miasta na prawach powiatu i 15 województw - razem prawie 92% jst. Przez pierwsze trzy miesiące samorządy wykonały 25% dochodów i 18% wydatków zaplanowanych na ten rok. 228 JST (o 126 więcej niż po I kwartale roku 2009) zamknęły swoje budżety deficytem, a jego łączna kwota wzrosła o 40% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. 24 gminy, 2 powiaty i 2 miasta na prawach powiatu osiągnęło wskaźnik zadłużenia przekraczający 50%, w tym 4 gminy oraz 1 powiat - przekraczający 60% ich dochodów ogółem.

22 czerwca 2010
W ostatnią niedzielę odbyły się także wybory uzupełniające do Senatu RP. Na miejsce trzech senatorów tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zostali wybrani dotychczasowi samorządowcy: Alicja ZAJĄC (57), biolog, KW PiS - przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego, obejmie mandat po mężu Stanisławie Zającu (PiS), Michał BOSZKO (64), pedagog, KW PSL - starosta płocki, obejmie mandat po Janinie Fetlińskiej (PiS), Leszek PIECHOTA (52), inżynier, KW PO - wiceprezydent Katowic, obejmie mandat po Krystynie Bochenek (PO).

21 czerwca 2010
Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne oficjalne wyniki I tury wyborów Prezydenta RP sumujące głosy ze wszystkich 25 774 obwodowych komisji wyborczych (Obwieszczenie z 21.06.2010). Uprawnionych do głosowania było 30 813 005 osób. Ważnych głosów oddano 16 806 170. Frekwencja (liczba wydanych kart do liczby uprawnionych): 54,94%. Z dostepnej po raz pierwszy możliwości głosowania przez pełnomocnika skorzystało 6 456 osób.
  # Poparcie udzielone kandydatom (wyniki zbiorcze):
- Bronisław Maria Komorowski (PO) - 41,53% (w miastach: 46,73%, na wsiach: 31,32%, na statkach: 58,20%, zagranicą: 48,36%; wygrana w dziewięciu województwach); 6 981 319 głosów;
- Jarosław Aleksander Kaczyński (PiS) - 36,46% (w miastach: 31,87%, na wsiach: 45,31%, na statkach: 19,61%, zagranicą: 37,22%; wygrana w siedmiu województwach); 6 128 255 głosów;
- Grzegorz Bernard Napierałski (SLD) - 13,68% (w miastach: 14,05%, na wsiach: 13,17%, na statkach: 12,22%, zagranicą: 7,20%); 2 299 870 głosów;
- siedmiu pozostałych kandydatów razem - 8,33% ważnych głosów (od 2,48% dla Janusza Korwin-Mikkego do 0,18% dla Bogusława Ziętka, w tym 1,75% dla wicepremiera Waldemara Pawlaka z PSL).
4 lipca w II turze na 5-letnią kadencję zostanie wybrany Prezydentem RP albo Bronisław Komorowski albo Jarosław Kaczyński.
  # Wyniki I tury w województwach w procentach po inicjałach kandydatów, którzy przeszli do II tury (w nawiasach frekwencja): dolnośląskie (53,57) - BK 47,29; JK 30,88; kujawsko-pomorskie (52,46) - BK 45,82; JK 28,73; lubelskie (52,20) JK 48,76; BK 27,65; lubuskie (50,73) - BK 51,09; JK 25,24; łódzkie (55,73) - JK 39,75; BK 36,11; małopolskie (57,46) - JK 45,78; BK 35,35; mazowieckie (61,24) - JK 40,52; BK 39,73; opolskie (46,59) - BK 51,62; JK 26,67; podkarpackie (53,80) - JK 54,09; BK 26,69; podlaskie (51,66) - JK 43,54; BK 36,32; pomorskie (57,85) - BK 52,66; JK 28,41; śląskie (54,92) - BK 45,14; JK 32,52; świętokrzyskie (49,50) - JK 44,49; BK 29,54; warmińsko-mazurskie (48,97) - BK 47,89; JK 28,30; wielkopolskie (55,95) - BK 47,00; JK 28,38; zachodniopomorskie (52,53) - BK 49,99; JK 24,97.
  # Wyniki w miastach wojewódzkich: Białystok (59,26) - BK 45,24; JK 35,15; Bydgoszcz (60,65) - BK 50,08; JK 27,22; Toruń (60,01) - BK 50,82; JK 29,03; Gdańsk (65,02) - BK 57,09; JK 27,08; Gorzów Wlkp. (53,23) - BK 50,46; JK 26,52; Zielona Góra (61,10) - BK 55,71; JK 22,27; Katowice (59,79) - BK 51,83; JK 28,03; Kielce (60,89) - BK 41,55; JK 35,43; Kraków (63,73) - BK 48,66; JK 32,35; Lublin (61,85) - JK 40,91; BK 38,82; Łódź (60,32) - BK 50,05; JK 28,33; Olsztyn (61,92) - BK 52,42; JK 26,24; Opole (59,62) - BK 58,61; JK 20,14; Poznań (65,47) - BK 59,43; JK 21,98; Rzeszów (63,53) - JK 40,01; BK 38,90; Szczecin (59,35) - BK 59,43; JK 21,98; Warszawa (68,93) - BK 51,70; JK 30,05; Wrocław (62,65) - BK 52,23; JK 28,93.

19 czerwca 2010
W niedzielę od godz. 6 do 20 głosowanie na kandydatów na prezydenta RP. Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że warunkiem ważności oddanego głosu jest głosowanie tylko na jednego kandydata. Na karcie do głosowania będą alfabetycznie ułożone nazwiska dziesięciu kandydatów. Głosuje się przez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony przy nazwisku jednego kandydata. Taki głos jest ważny. Natomiast nie ważny jest głos jeżeli: znak "X" zostanie postawiony obok nazwisk więcej niż jednego kandydata, znak "X" nie zostanie postawiony przy nazwisku któregokolwiek kandydata oraz jeżeli głos oddany zostanie na karcie do głosowania innej niż karta urzędowo ustalona lub na karcie ustalonej urzędowo ale nieopatrzonej pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. O uzyskanym poparciu wyborców decyduje stosunek sumy głosów oddanych na danego kandydata do sumy głosów ważnych.

18 czerwca 2010
Na wczorajszym szczycie przywódców 27 państw członkowskich UE w Brukseli uzgodniono potrzebę wzmocnienia dyscypliny budżetowej i zarządzania gospodarczego w całej wspólnocie. Rada Europejska zatwierdziła cele strategii "Europa 2020" na rzecz wzrostu, poprawy konkurencyjności i zatrudnienia. Wdrożenie strategii ma pomóc wyjść z kryzysu ekonomicznego w rozumieniu wewnątrz unijnym jak i zewnętrznym, międzynarodowym. Zgłoszona przez Francję propozycja instytucjonalizacji strefy euro, czyli wydzielenia obrad i decyzji krajów eurolandu z całej wspólnoty, tzn. organizowania regularnych szczytów przywódców tej grupy liczącej dzisiaj 16 państw, została uznana za dezintegrującą UE i tym razem odrzucona. Polska mocno sprzeciwiała się tej propozycji. Cele strategii "Europa 2020" to m.in.: przeznaczanie 3% unijnego PKB na badania i rozwój, 20-procentowa redukcji emisji CO2 i oszczędności energii, ograniczenie do 10% odsetka osób przedwcześnie kończących pracę oraz wzrost do 40% odsetka osób kończących wyższe studia. Wszystkie cele zgrupowane zostały w trzech priorytetach: (1) inteligentny wzrost oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach; wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjnej i efektywniej korzystającej z odnawialnych źródeł energii, (2) sprzyjanie włączeniu społecznemu, czyli wysoki poziom zatrudnienia, (3) spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna. Ten ostatni priorytet jest szczególnie popierany przez Polskę. Komisja Europejska zaproponowała metodę bardziej dokładnego monitorowania postępu reform w poszczególnych krajach, ale bez sankcji finansowych dla tych, którzy nie w pełni realizowaliby uzgodnione cele. Jesienią tego roku kraje członkowskie mają zaprezentować narodowe programy reform, nawiązujące w szczegółach do przyjętych celów strategii. Na szczycie zdecydowano też o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Islandią oraz o przystąpieniu 1 stycznia 2011 r. Estonii do strefy euro.

16 czerwca 2010
Wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny wydał prawomocny wyrok w sprawie skargi kasacyjnej Gminy Boguchwała w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu Rzeszowa (sygn. akt I OSK 1734/09). Istota wyroku: przy zmianie granic gmin prawo własności mienia podlega przekazaniu na rzecz gminy przejmującej; gminie, której terytorium jest przejmowane nie przysługuje w tym zakresie samoistny interes. Według NSA w zakresie ochrony prawa własności nie można stawiać gminy w tym samym położeniu co np. osobę fizyczną. Ustawa o samorządzie gminnym stanowi w art. 44, że nabycie mienia komunalnego następuje m.in. przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

14 czerwca 2010
Od dzisiaj obowiązują przepisy nowej Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010.81.530). Z jej mocy jednostki samorządu terytorialnego (JST) uzyskały prawo wpisywania dłużników do rejestru Biur Informacji Gospodarczej (BIG); dotychczas mogły to czynić tylko w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych. Obowiązująca już ustawa daje gminom, powiatom i samorządowym województwom nowe narzędzie pomagające w odzyskiwaniu przeterminowanych należności, np. z tytułu opłat za wynajem lokali, za usługi wodociągowe, kanalizacyjne, gospodarowanie odpadami i wielu innych, a tym samym w poprawie płynności finansowej. Teraz JST mogą wpisywać do rejestrów Biur Informacji Gospodarczych dane wszystkich osób fizycznych, które zalegają z płatnościami co najmniej 200 zł oraz dane przedsiębiorców, jeżeli ich długi przekroczą 500 zł. Opóźnienie w spłacie musi wynosić minimum 60 dni, a nieterminowi płatnicy na 30 dni przed planowanym przekazaniem do BIG negatywnych informacji, muszą otrzymać listownie wezwanie do zapłaty, ze wskazaniem wynikających z tego konsekwencji. Z informacji gromadzonych przez BIG korzystają firmy ze wszystkich sektorów gospodarki, w tym sektor bankowy. Figurowanie dłużnika w Rejestrze BIG - to z pewnością narażenie się na kłopoty z uzyskaniem pożyczki, kredytu, dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargach, i wielu innych kontaktach z rynkiem i kontrahentami.

11 czerwca 2010
Nie cichnie skomplikowana kwestia tzw. janosikowego. 75 mazowieckich gmin wystąpiło do premiera oraz ministra finansów z apelem o zwolnienie Urzędu Marszakowskiego tego województwa z obowiązku przekazania do budżetu kwoty 940 mln zł, jaka wynika z rozliczenia dokonanego przez Ministerstwo Finansów. Celem tego dzielenia się dochodami jest wsparcie przez samorządy bogatsze "innych" biedniejszych. Autorzy apelu nie zgadzają się aby obywało się to kosztem "swoich" biednych; uważają, że - bez pieniędzy od samorządu województwa - 80% mazowieckich gmin nie ma możliwości inwestowania. Obciążenie samorządu Mazowsza "janosikowym" - zdaniem apelujących - już spowodowało cofnięcie dofinansowania lub sfinansowania wielu projektów i programów w regionie. Piszą w apelu, że dochody kilkudziesięciu gmin na Mazowszu nie pokrywają kosztów ich działalności bieżącej, nie wspominając nawet o rozwoju.

10 czerwca 2010
Trybunał Konstytucyjny - obchodzący 25-lecie swojego działania - rozpoznał wniosek Rady Gminy Stoszowice dotyczący zasad zatrudniania nauczycieli (syng. K 29/07) i uznał za zgodne z ustawą zasadniczą przepisy zobowiązujące gminy do stosowania Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 166 ust. 1 konstytucji, Trybunał uznał za niezasadne twierdzenia wnioskodawcy, że zakwestionowane przepisy zobowiązują gminę do zaspokajania potrzeb wyłącznie jednej grupy zawodowej, nie zaś ogółu jej mieszkańców. Z kolei, na stwierdzenie wnioskodawcy, że zobowiązanie gminy do stosowania przepisów Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli narusza zasadę równości wyrażoną w art. 32 konstytucji, Trybunał stwierdził, że gmina nie ma legitymacji do występowania z wnioskiem w sprawie konstytucyjności regulacji przewidujących lepsze, w jej ocenie, traktowanie pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych względem pracowników dydaktycznych zatrudnionych w palcówkach niepublicznych. Porównywanie sytuacji prawnej gmin oraz osób fizycznych i prawnych zakładających i prowadzących placówki oświatowe jest niemożliwe, gdyż nie są to podmioty podobne w rozumieniu art. 32 konstytucji. Zakwestionowana regulacja nie jest zatem niezgodna z art. 32 konstytucji.

9 czerwca 2010
Przez siedem tygodni funkcjonowania internetowych szkoleń elektronicznej służby przygotowawczej dla urzędników jednostek samorządu terytorialnego (jst) - opracowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą 4 System Polska Sp. z o.o. - zarejestrowało się i rozpoczęło szkolenia 772 użytkowników z 479 jst. Bezpłatne szkolenia i pomoc doradcza w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym realizowane są w ramach Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Za decyzję o skierowaniu pracownika do odbycia e-służby przygotowawczej oraz za jej zakres odpowiedzialny jest kierownik jednostki, w której urzędnik jest zatrudniony. Szkolenie trwa do trzech miesięcy. Ukończenie kursu potwierdzone egzaminem sprawdzającym z wynikiem pozytywnym. uprawnia danego urzędnika do otrzymania certyfikatu potwierdzającego jego wiedzę. Podajemy link do portalu, w którym następuje rejestracja jst i zgłoszenia pracowników. Po zarejestrowaniu urząd jst może korzystać ze wszystkich funkcji portalu i zapisywać na szkolenia nieograniczoną liczbę pracowników, nie ponosząc żadnych kosztów.

7 czerwca 2010
Państwowa Komisja Wyborcza na stronie: http://prezydent2010.pkw.gov.pl uruchomiła szczegółową wyszukiwarkę obwodów do głosowania w wyborach prezydenckich 20 czerwca. Można w niej zaleźć m.in. adres właściwego lokalu wyborczego, sprawdzić numer obwodu oraz ulice przypisane do danego obwodu. Przechodząc dalej można ustalić także liczbę wyborców uprawnionych do oddania głosu, a ponadto czy lokal wyborczy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tam także znajdą się wyniki po zakończeniu głosowania. Link do wyszukiwarki PKW. Uwaga: nazwę ulicy wpisuje się bez skrótu ul.

3 czerwca 2010
Jeszcze pierwsza fala powodziowa nie spłynęła całkowicie (np. z Warty do Odry), a po ponownych ulewach w Małopolsce i na Podkarpaciu powstała druga, przemieszczająca się z południa w dół rzek. W zlewni Wisły takiego długotrwałego wysokiego poziomu wód nie było od ponad 160 lat. Czas rozmiękania wałów pod naporem masy wód zmniejsza ich role ochronną; stale uzupełniane i wzmacniane - także w zlewni Odry - angażują pracę wielu służb i ochotników. Ponownie zagrożone są miejscowości leżące nie tylko wzdłuż takich dużych rzek jak Wisła, Wisłok, Wisłoka, Poprad czy Odra, Nysa, Warta, ale także przy wielu znacznie mniejszych ciekach, które stają się niszczycielskie w warunkach ogromnych opadów czy tzw. cofki - gdy z wezbranej dużej rzeki do tych mniejszych wpływają masy wody odracając ich bieg. Dalsze zaniepokojenie powodują prognozy meteorologiczne na najbliższe dni.

1 czerwca 2010
W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenta RP minister spraw wewnętrznych i administracji polecił wojewodom, aby udzielili wszelkiej pomocy samorządom z terenów dotkniętych powodzią. W wielu gminach pomoc taka będzie niezbędna dla dotrzymania terminu powołania obwodowych komisji wyborczych oraz sporządzenia spisów wyborców (do 6 czerwca), a także dla zapewnienia odpowiednich lokali wyborcze w przypadku zaistniałych zniszczeń lub uszkodzeń przez powódź. Decyzję o formie udzielanego wsparcia podejmie indywidualnie dany wojewoda. Charakter pomocy będzie uzależniony od potrzeb konkretnej gminy.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba