Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca
2011  KRONIKA - szybki przegląd

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2011 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 października 2011
Do końca bieżącego miesiąca wszyscy wojewodowie mają opublikować na swoich stronach internetowych wstępne listy rankingowe projektów do dofinansowania w ramach programu przebudowy dróg lokalnych na rok 2012. Wnioskodawcy będą mogli zgłaszać zastrzeżenia do 10 listopada 2011 r. (decyduje data wpływu). Ostateczna lista będzie przedstawiona do decyzji Ministra spraw wewnętrznych i administracji do 30 listopada br.

26 października 2011
Pierwsze posiedzenia Sejmu VII kadencji i Senatu VIII kadencji odbędą się 8 listopada br. Otworzą je i poprowadzą Marszałkowie-Seniorzy powołani przez Prezydenta RP spośród najstarszych wiekiem parlamentarzystów: w Sejmie taką role wypełni poseł Józef Zych, w Senacie - senator Kazimierz Kutz. Marszałkowie-Seniorzy odbiorą ślubowania posłów i senatorów oraz przeprowadzą wybory marszałków na nową kadencję. Dalsze przewodniczenie posiedzeniu każdej z izb przejmą wybrani marszałkowie. Zgodnie z konstytucją wówczas zostanie też zgłoszona dymisja rządu, który nadal będzie pełnił swoje obowiązki do czasu zaprzysiężenia nowego gabinetu. Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że misję tworzenia nowego rządu powierzy dotychczasowemu premierowi Donaldowi Tuskowi. Premier ma przedstawić program zaprzysiężonego rządu 6 grudnia br. na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

24 października 2011
Kolejny marszałek województwa wystawił swoich wyborców do wiatru. Z list KW PSL startowało w ostatnich wyborach 24 kandydatów z samorządów wojewódzkich, z tego grona dwóch zdobyło mandaty posła i tychże dwóch odmówiło przyjęcia mandatu. Po marszałku świętokrzyskim Adamie Jarubasie tak samo zachował się PSL-owski marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hofman. Kilkanaście dni temu chciał być posłem (?), a jak wygrał, to już nie chce. W wyborach z 2007 r. zdobytego mandatu nie przyjęli marszałkowie województw: dolnośląskiego Andrzej Łoś (PO) i mazowieckiego Adam Struzik (PSL). Startowali aby zdobyć miejsca w Sejmie dla partii, a nie dla siebie. Na ich miejsca wprowadzeni zostali kandydaci, którzy według komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów parlamentarnych uzyskali zbyt małe poparcie wyborców, aby zasiąść w ławach na Wiejskiej. Jak się okazuje wyborcy nie są po to aby wybierać posłów, tylko po to aby głosować, ponieważ - jak opisano - faktyczne wybory mają miejsce już po wyborach. Takich dziwnych rozgrywek dla zdobycia mandatów "bocznymi drzwiami" można by uniknąć gdyby decyzja o kandydowaniu była równoznaczna z rezygnacją z dotychczas zajmowanego stanowiska wraz z uzyskaniem mandatu posła lub senatora. Wówczas dana partia byłaby reprezentowana w Sejmie faktyczną - a nie "sztucznie podpompowaną" - liczbą posłów. Gdyby obaj marszałkowie (wpisani na listy partyjne tylko "na wabia") nie startowali dwa tygodnie temu - PSL mogłoby mieć inną liczbę obsadzonych mandatów poselskich. A wówczas rozkład wszystkich mandatów w Sejmie mógłby wyglądać nieco inaczej. Zob. Diariusz REGIOsetu z 19 października br. (niżej).

22 października 2011
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Miast i Regionów "Proregiona" ogłosiło werdykt jury części konkursowej Festiwalu Filmów Promocyjnych Miast i Regionów PROMOCITY: w kategorii Spot reklamowy statuetkę Złotego Proma przyznano filmowi województwa podkarpackiego pt. "Innowacyjne Podkarpackie", w kategorii Film prezentacyjny wygrał obraz "Kolej na Pruszków" przygotowany przez miasto Prószków. Grand Prix Festiwalu powędrowało do Radzionkowa za film "Inwestorów traktujemy po królewsku". Nagrody w kategorii Internet i inne nie przyznano. W ocenie jury laureat Grand Prix wyróżnia się spójnością strategiczną i poczuciem humoru. Wyniki konkursu pokazują też, że z roku na rok miasta idą krok dalej jeśli chodzi o promocję, nie bojąc się odważniejszych pomysłów. Filmy oceniało jury w składzie: Krzysztof Albrychiewicz - wykładowca strategii marki, szef firmy Brand at heart, Dariusz Ziemski - prezes Stowarzyszenia "Proregiona", Roman Jarosz - producent filmowy oraz dyrektor marketingu Festiwalu Filmowego w Gdyni (przewodniczący jury). Nagrodzone filmy można zobaczyć na stronie www.promocity.pl.

21 października 2011
Prezydenci: Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa podpisali wczoraj w warszawskim Pałacu na Wodzie w parku łazienkowskim deklarację, w której apelują do Polaków o oddawanie głosów na Mazury w konkursie "7 Nowych Cudów Natury". Mazury są jedynym polskim finalistą w tym światowym plebiscycie. Konkurują z 27 innymi atrakcyjnymi miejscami na wszystkich kontynentach, takimi jak: Wielki Kanion, wyspy Galapagos, Kilimandżaro czy Malediwy. Wyniki plebiscytu ogłoszone zostaną 11 listopada 2011 roku. Kampanię Mazur w konkursie poparli wcześniej m.in. Donald Tusk, Jerzy Buzek, Marek Belka, kardynał Stanisław Dziwisz, Andrzej Wajda. Na początku października br. apostolskiego błogosławieństwa dla Mazur i kampanii "Mazury Cud Natury" udzielił papież Benedykt XVI. Honorowy Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akcję wspiera Polska Organizacja Turystyczna i Polska Izba Turystyki. Głosować na Mazury w konkursie można przez sms: nr 7155, wpis "Mazury" lub stronę: www.new7wonders.com. Informacje także na stronie MazuryCudNatury.org.

20 października 2011
Na skutek błędów popełnionych przez polskie władze w latach 2005-2007: braków w ocenie oddziaływania na środowisko projektów zalesiania powierzchni mniejszych niż 20 ha oraz nieprawidłowych informacji dotyczące ludności przy przenoszeniu w 2006 r. środków z unijnego programu przedakcesyjnego SAPARD - Polska znalazła się na liście 14 krajów (trzech z 12 nowych i jedenastu z 15 starych członków), do których Komisja Europejska zwróciła się ostatnio o zwrot łącznie 214 mln euro nienależnie wypłaconych kwot z funduszu wspólnej polityki rolnej UE. Na wspomnianej liście lokujemy się w strefie umiarkowanej - KE oczekuje od nas zwrotu 655 tys. euro; od Szwecji 76,6 mln euro, od Włoch 70,9 mln euro, od Danii 22,3 mln euro. Spośród krajów przyjętych do Unii w 2004 r. i później - poza Polską do oddania euro zostały wezwane także Cypr i Malta.

19 października 2011
Popularny w regionie polityk PSL - marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, kandydując w ostatnich wyborach do Sejmu uzyskał największe poparcie wyborców (28 750 głosów) wśród wszystkich 28 nowowybranych w całym kraju posłów PSL (w okręgu kieleckim poparło go ponad 4 tys. wyborców więcej niż w okręgu płockim prezesa stronnictwa Waldemara Pawlaka). Po kilku dniach Adam Jarubas zrezygnował z mandatu posła wprowadzając w ten sposób do grona wybranych Marka Gosa (PSL), z wynikiem wyborczym 4131 głosów, nie kwalifikującym wcześniej do zajęcia miejsca na Wiejskiej, a jednak - tym razem z najniższym poparciem spośród wszystkich 460 posłów w nowym Sejmie - Marek Gos został posłem-elektem. Czy marszałek Adam Sebastian Jarubas kandydował aby zostać posłem, czy kandydował aby zrezygnować z bycia posłem?

18 października 2011
Ministerstwo Finansów podało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W), stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2012 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i województw (wg zasad określonych w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. 2010.80.526 ze zm.). Podstawą do wyliczenia wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2010 r. wg stanu na 30 czerwca 2011 r. Wskaźnik gminny Gg dla kraju = 1 195,67 zł/mieszk.; wskaźnik powiatowy Pp dla kraju = 157,69 zł/mieszk.; wskaźnik wojewódzki Ww dla kraju = 126,97 zł/mieszk.. Szczegóły na stronie BIP MF. Rozpiętość tych dochodów (dane w zł/mieszk.): wśród gmin od 254,30 - Potok Górny (lubelskie, biłgorajski) do 38 484 - Nowe Warpno (zachodniopomorskie, policki); wśród powiatów od 49,03 w kazimierskim (świętokrzyskie) do 410,65 w piaseczyńskim (mazowieckie); wśród miast na prawach powiatów od 114,79 w Przemyślu do 478,65 w Warszawie; wśród województw od 57,26 w lubelskim do 283,97 w mazowieckim.

17 października 2011
Po konsultacja społecznych w kwietniu i maju, do konsultacji międzyresortowych trafił projekt strategii "Sprawne Państwo 2020". Zakładana jest tam m.in. racjonalizacja podziału terytorialnego kraju oraz udoskonalenie ustroju samorządowego. Analiza w znacznym stopniu skupia się na efektywności funkcjonowania powiatów i zadań realizowanych przez ten szczebel samorządu. W projekcie jest zawarta propozycja skłaniająca do łączenia gmin i powiatów w większe jednostki, silny akcent położony jest na wypracowanie i wdrożenie jednolitego systemu budżetów zadaniowych jednostek samorządu terytorialnego w powiązaniu z wieloletnią prognozą finansową, na zwiększenie efektywności gospodarki nieruchomościami publicznymi oraz poprawienie przepisów dotyczących polityki przestrzennej. Rozpatrywane jest również ewentualne wprowadzenie zmian w Konstytucji RP dotyczących jednolitych zasad funkcjonowania służby cywilnej we wszystkich urzędach administracji publicznej rządowej i samorządowej. Szczegóły na stronie MSWiA.

15 października 2011
Za jedenaście tygodni wchodzi w życie ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011.152.897) w części nieobjętej przepisami przejściowymi. Wszystkie postanowienia ustawy (bez wyjątków) gminy mają obowiązek wprowadzić nie później niż do 30 czerwca 2013 r. Od 1 stycznia 2012 r. wójt, burmistrz, prezydent miasta będzie zobowiązany prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych zostaną zastąpione wpisem przedsiębiorcy do rejestru. Z nowym rokiem gminę obowiązuje również pierwsze roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami składane do 31 marca 2013 r. do marszałka województwa oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska za rok 2012.

14 października 2011
Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową organizuje VI Kongres Obywatelski 5 listopada br. w gmachu Politechniki Warszawskiej. Hasło Kongresu: Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI wieku? - wielkie przewartościowanie. Tegoroczna debata kongresowa będzie poszukiwaniem odpowiedzi na dwa, powiązane ze sobą pytania. Jedno dotyczyć będzie "filozofii" rozwoju społeczno-gospodarczego, jego celów oraz tego, czym chcemy konkurować na rynku globalnym. Drugie odnosi się do edukacji i kompetencji, których potrzebujemy, aby móc ową filozofię rozwoju realizować. Gościem honorowym Kongresu będzie Prezydent RP Bronisław Komorowski. Główna część debaty zaplanowana jest w ośmiu sesjach tematycznych: 1) Po co nam społeczeństwo? 2) Zrównoważony rozwój Polski - jak zrealizować niechciany cel? 3) Jak odnieść sukces na rynku globalnym? Strategie i kompetencje przedsiębiorstw oraz państwa, 4) Czy rolnictwo i przemysł spożywczy mogą być szansą rozwojową Polski w XXI wieku? 5) Szanse młodego pokolenia - czas na strategie zbiorowe? 6) Czy potrzebujemy "przewrotu kopernikańskiego" w edukacji? 7) Potencjał edukacji pozaszkolnej - jaki jest, jak go wykorzystać? 8) Jak wykorzystać środki UE do budowy kapitału ludzkiego i społecznego w latach 2014-2020? Szczegółowy program na stronie: www.pfo.net.pl; rejestracja do 3 listopada br. także tam oraz mailem kongres@ibngr.pl. Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne.

13 października 2011
Z grona samorządowców szczebla wojewódzkiego w ostatnich wyborach parlamentarnych kandydowało 35 osób (24 zgłoszonych przez Komitet Wyborczy PSL oraz 11 z KW PO): trzech marszałków, 14 wicemarszałków, 13 członków zarządu z dziesięciu województw oraz pięciu przewodniczących sejmików. Z wyjątkiem województwa pomorskiego, wszystkie pozostałe samorządy wojewódzkie były reprezentowane wśród kandydatów. Mandaty w parlamencie uzyskało sześć osób z tego grona - dwie z KW PSL i cztery z KW PO: Krzysztof HETMAN (poseł) - marszałek woj. lubelskiego, Marek HOK (poseł) - członek zarządu woj. zachodniopomorskiego, Adam JARUBAS (poseł) - marszałek woj. świętokrzyskiego, Marcin KIERWIŃSKI (poseł) - wicemarszałek woj. mazowieckiego, Marek ŁAPIŃSKI (poseł) - wiceprzewodniczący zarządu woj. dolnośląskiego, Bogusław ŚMIGIELSKI (senator) - przewodniczący sejmiku woj. śląskiego. Przyjęcie mandatu w parlamencie wiąże się z konieczną rezygnacją z mandatu w samorządzie. Na zwolnione miejsca w samorządach województw wybrane zostaną nowe osoby zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego.

11 października 2011
Oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu podała Państwowa Komisja Wyborcza. W 460 ławach sejmowych zasiądą posłowie pięciu ugrupowań: PO, PiS, PSL, SLD oraz "Ruchu Palikota" - nowej partii na polskiej scenie. Możliwe jest utworzenie większościowej koalicji (PO + PSL) stabilnie kontynuującej dotychczasową współpracę w parlamencie i w rządzie. Duże zainteresowanie wzbudza ów "Ruch Palikota" - partia założona kilka miesięcy temu, która zdołało wystawić swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych, zebrać blisko 1,5 mln głosów i z 40 posłami wejść do Sejmu jako trzecia siła polityczna. Czy to ugrupowanie w działalności parlamentarnej będzie sprzyjało rozważnej linii prowadzącej do zgody w Polsce i jedności w Europie - trudno na tym etapie przesądzić. Powinno. Dzisiaj znane są jedynie poglądy jakie głosił w kampanii lider tej partii Janusz Palikot - poseł na Sejm poprzedniej kadencji.
Miejsca biorące na listach - im wyższe tym lepsze; 2/3 wybranych posłów i posłanek miało miejsca od 1 do 3 (z tego połowa miejsce pierwsze), 1/4 następnych mandatów została obsadzona kandydatami z miejsc od 4 do 8. Kandydaci z dalszych miejsc zdobyli 37 mandatów (8% składu Sejmu).
Kobiety w parlamencie uzyskały 123 mandaty (w tym gronie 35 kobiet z pierwszych miejsc na listach): 110 posłanek jest w Sejmie (24% składu izby) i 13 pań senator w Senacie (13%). W Sejmie VII kadencji zasiada 71 kobiet z list PO, 28 z PiS, 5 z Ruchu Palikota, 4 z SLD i 2 z PSL; a w Senacie VIII kadencji - 8 kobiet senator z list PO, 4 z PiS i jedna z PSL.
   Wybory do Sejmu VII kadencji - 460 posłów
dane w kolejności: mandaty, poparcie, liczba głosów

ROK 2011 - głosowało 14 369 503 wyborców, frekwencja 48,82%

PO
207
(-2)
39,18%
5 629 773

PiS
157
(-9)
29,89%
4 295 016

SLD
27

8,24%
1 184 303

PSL
28
(-3)
8,36%
1 201 628
Mniejszość
Niemiecka
1

 
28 014
Ruch
Palikota
40

10,02%
1 439 490
2011/2007
84,9%
głosów
2011/2007
82,8%
głosów
 
 
 
2011/2007
83,6%
głosów
 
 
 
 
 
 

Donald
Tusk

374 920
Jarosław
Kaczyński

202 297
Grzegorz
Napieralski

23 940
Waldemar
Pawlak

24 491
 
 
 
Janusz
Palikot

94 811
2011/2007
70,2%
głosów
2011/2007
73,9%
głosów
 
 
 
2011/2007
99,4%
głosów
 
 
 
 
 
 

ROK 2007 - głosowało 16 495 045 wyborców, frekwencja 53,88%

PO
209

41,51%
6 701 010

PiS
166

32,11%
5 183 477
Lewica
i Demokraci
53

13,15%
2 122 981

PSL
31

8,91%
1 437 638
Mniejszość
Niemiecka
1

 
32 462

 
 
 
 
Donald
Tusk

534 241
głosów
Jarosław
Kaczyński

273 684
głosy
Wojciech
Olejniczak

51 805
głosów
Waldemar
Pawlak

24 638
głosów
 
 
 

 
 
 
 

ROK 2005 - głosowało 12 263 640 wyborców, frekwencja 40,57%

PO
133

24,14%
2 849 259

PiS
155

26,99%
3 185 714

SLD
55

11,31%
1 335 257

PSL
25

6,96%
821 656
Mniejszość
Niemiecka
2

 
34 469
Samo-
obrona
56
LPR
34

Donald
Tusk

79 237
głosów
Jarosław
Kaczyński

171 129
głosów
Wojciech
Olejniczak

31 471
głosów
Waldemar
Pawlak

13 202
głosów
 
 
 

 
 
 
 

   Wybory do Senatu VIII kadencji - 100 senatorów
W wyborach senatorów po raz pierwszy stosowano jednomandatowe okręgi wyborcze. W każdym okręgu rywalizowali kandydacji z różnych list, mandat zdobywał tylko jeden legitymujący się największym poparciem wyborców. Próba odpartyjnienia Senatu nie powiodła się. Mandaty senatorów zdobyło: 63 kandydatów z list Platformy Obywatelskiej, 31 - z list Prawa i Sprawiedliwości, dwóch - z list Polskiego Stronnictwa Ludowego (w poprzednie kadencji PSL nie był reprezentowany w Senacie), jeden z list ruchu "Obywatele do Senatu" oraz tylko trzech kandydatów niezależnych: Marek Borowski, Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Kutz. Po wyborach w 2007 r. skład Senatu był następujący: 60 senatorów z PO, 39 - z PiS oraz niezależny senator Włodzimierz Cimoszewicz.

10 października 2011
Zgłoszenia do konkursu dla gmin i powiatów organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na najlepsze praktyki zarządzania strategicznego rozwojem kraju został przedłużony. Zgłoszenia wysyłane droga elektroniczną muszą dotrzeć do organizatora do 14 listopada 2011 r., a pocztą tradycyjną - do 18 listopada. Organizator oczekuje dobrych przykładów oraz dowodów, że możliwe jest prowadzenie skutecznych działań prorozwojowych przez polską administrację publiczną różnego szczebla. Konkurs obejmuje doświadczenia nabyte zarówno przed akcesją do UE, jak i w okresach programowania 2004-2006 oraz 2007-2013. Więcej informacji, regulamin i formularz zgłoszenia na stronie MRR.

9 października 2011
Ze wstępnych obliczeń dokonanych przez ośrodki badania opinii publicznej po zakończonym głosowaniu wynika, że w kadencji 2011-2015 w ławach poselskich zasiądą reprezentanci pięciu partii: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Ruchu Palikota, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Komitetu Wyborczego Mniejszości Niemieckiej (tych ostatnich nie obowiązuje przekroczenie progu 5%). Przewaga wyniku PO nad PiS jest wyraźna. Po raz pierwszy od 1989 r. partia rządząca (PO) wygrywa kolejne wybory, i to wygrywa wysoko. Bardzo dobry wynik uzyskała też partia Ruch Palikota, na którą w kilka miesięcy od jej powstania głosowało dużo ponad milion wyborców. Zdecydowanie nisko uplasował się SLD, według TNS OBOP dał się wyprzedzić PSL. Wiele wskazuje, że powtórzona koalicja PO-PSL utrzyma sejmową większość. Frekwencja według tych samych obliczeń ok. 48%.

5 października 2011
Piątek 7 października to ostatni dzień, w którym można pobrać w urzędzie gminy w miejscu zameldowania zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach parlamentarnych w najbliższą niedzielę poza miejscem zameldowania. Wniosek w tej sprawie należy złożyć pisemnie lub faksem, niektóre urzędy przyjmują wnioski w formie elektronicznej przez Internet. Zaświadczenie jest bezpłatne. Sprawę załatwia się od ręki. Zaświadczenie upoważnia do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym na terenie całego kraju. Zaświadczenie może odebrać osoba upoważniona. Upoważnienie powinno zawierać takie dane jak: imię, nazwisko, numer dowodu, PESEL, oraz adres zarówno osoby upoważniającej jak i upoważnionej. Wszyscy, którzy będą w niedzielę 9 października poza miejscem zameldowania mogą z takim zaświadczeniem i dowodem tożsamości udać się do siedziby dowolnej obwodowej komisji wyborczej, tam na miejscu zostaną dopisani do spisu wyborców i otrzymają karty do głosowania. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 rano do 21 wieczorem.

4 października 2011
Fundacja Promocji Gmin Polskich w partnerstwie z Serwisem Samorządowym PAP prowadzi projekt i konkurs "Nasza Gmina Chroni Klimat", promujące inwestycje ekologiczne wśród samorządowców. Przez ostatni rok zbierano informacje o wykorzystywaniu energii odnawialnej na terenie gmin. Zebrano ponad 250 opisów dobrych praktyk, które brały udział w bezpłatnym konkursie "Lider Zielonej Energii". Z tej puli Jury wytypowało 21 inwestycji poddając je pod otwarte głosowanie wszystkich zainteresowanych. Krótkie informacje o każdej z nich wraz z możliwością wytypowania najciekawszej, najbardziej wartościowej inwestycji - na stronie z ankietą. Wytypowani laureaci spotkają się na konferencji podsumowującej konkurs 27 października 2011 r. podczas Targów RENEXPO Poland w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

3 października 2011
W kampanii wyborczej parada obietnic bez realnego pokrycia w żadnym wymiarze oraz parada kłamstw, o czym świadczą przede wszystkim fakty, a w ślad za nimi wyroki sądowe w trybie wyborczym. Traktowanie wyborców jako bezmyślnej masy głosującej i wykorzystywanie tego, że wyborca nie dysponuje pełnym zestawem prawdziwych danych - to szeroko uprawiana praktyka, szczególnie przez zaciekle walczących partyjnych liderów, mocno podnieconych wynikami sondaży. Te kampanijne nadużycia potrwają do północy w najbliższy piątek. Wyborcy zabiorą głos w niedzielę. Warto pamiętać, że ten krótki akt głosowania może zdecydować o losach kraju i ludzi na znacznie dłużej niż czteroletnia kadencja posłów i senatorów. Trudne czasy w jakich jesteśmy od blisko trzech lat i w jakich nadal przyjdzie rządzić wybranym, wymagają dania władzy ludziom doświadczonym i zdolnym do współpracy zarówno w kraju jak i na płaszczyźnie unijnej oraz szerzej transatlantyckiej. W obecnej dobie szczególne wartości to rozwaga i stabilizacja. O tym gdzie postawić znak wyboru na kartach do głosowania powinny decydować kryteria odpowiedzialność i przewidywalność danej formacji.

1 października 2011
Państwowa Komisja Wyborcza podała, że liczba wyborców w kraju uprawnionych do głosowania w następną niedzielę (9 października) wynosi 30 612 295 osób. Z wnioskami o dopisanie do spisu wyborców wystąpiło dotychczas 14 591 osób; o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - 33 171 wyborców; sporządzono 3361 aktów pełnomocnictwa do głosowania. Do głosowania korespondencyjnego w kraju (uprawnieni są wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) zgłosiło się 841 osób, w tym doręczenia nakładki w alfabecie Braille‘a zażądały 43 osoby. Te ostatnie liczby są zadziwiająco małe; sądzono, że udostępnione w tym roku po raz pierwszy ułatwienia dla osób niepełnosprawnych spotkaja się ze zdecydowanie większym zainteresowaniem. Być może nakazane także przygotowanie miejsc do głosowania bez barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach pozwoli znacznie większej niż dotychczas liczbie wyborców tej grupy zjawić się osobiście w lokalach wyborczych.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba