Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 7.12.2019
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 19 - 6 sierpnia 2002 r.

Unijny rynek wieprzowiny


Organizacja wspólnego rynku wieprzowiny znacznie różni się od innych unijnych rynków rolnych. Krótki cykl produkcyjny oraz względnie łatwe równoważenie podaży i popytu pozwalają do minimum ograniczyć środki interwencji rynkowej oraz nie stosować gwarancji cenowych wobec producentów. W zasadzie od 1971 r. w Unii Europejskiej nie prowadzono skupu interwencyjnego wieprzowiny. Jedyną formą interwencji były i są nadal: dotowanie prywatnego przechowalnictwa oraz dopłaty eksportowe. Analogiczna sytuacja występuje na rynku drobiu i jaj.

Produkty podlegające regulacji to: żywe świnie (z wyjątkiem zwierząt hodowlanych czystej krwi); świeża, schłodzona lub mrożona wieprzowina i podroby; wieprzowina i podroby solone, suszone lub wędzone; słonina i inne tłuszcze; produkty przetworzone (kiełbasy).

Cena podstawowa i referencyjna. Dla każdego roku gospodarczego (od 1 lipca do 30 czerwca) ustalana jest cena podstawowa na mięso w tuszach lub półtuszach o standardowej jakości określonej wg systemu klasyfikacji tusz wieprzowych. Do 30 czerwca 2002 r. cena podstawowa na omawianym rynku wynosiła 151 euro/100kg (604 zł/100 kg - przy średnim kursie NBP z tego dnia 1 EUR = 4 PLN). Nie jest to jednak cena rynkowa tylko wskaźnikowa. W systemie cotygodniowym na reprezentatywnych rynkach poszczególnych państw członkowskich ustalana jest natomiast cena referencyjna w klasie U (60-120 kg) lub R (120-180 kg). Wybór klasy do ustalenia ceny referencyjnej leży w gestii danego kraju-członka UE. W pierwszym tygodniu czerwca średnia cena skupu świń na rynkach unijnych wynosiła 138,66 euro/100 kg wagi poubojowej (przeliczenie przy ówczesnym średnim kursie NBP 1 EUR = 3,75 PLN daje 520 zł/100 kg). Przykłady cen krajowych w tym samym czasie: 110 euro/100 kg we Francji, 125 euro/100 kg w Danii, 186 euro/100 kg w Niemczech.

Dotowanie magazynowania. Ten mechanizm interwencji może być wprowadzony, gdy cena referencyjna tusz na rynku UE spadnie poniżej 103% ceny podstawowej i nie jest to spadek chwilowy. System dotacji dotyczy tylko gospodarstw prywatnych oraz przechowywania produktów wieprzowych wytworzonych z trzody unijnej, ponadto - jeżeli dane gospodarstwo nie ma specjalnego upoważnienia - wniosek o dotację może złożyć wyłącznie w kraju, w którym produkt objęty wnioskiem będzie przechowywany. Ceny w skupie interwencyjnym (choć od lat nie jest on prowadzony) formalnie muszą się mieścić między 78 a 92% ceny podstawowej.

Rozmiar produkcji. W latach 1990-2000 roczna produkcja wieprzowiny w krajach UE zwiększyła się o ok. 13%, w największym stopniu w Hiszpanii - o 65%, w Irlandii - o 53%, w Belgii - o 43%, w Danii - o 42%; w tym samym okresie w Polsce - o 7%. W krajach UE, ze względu na ochronę środowiska, obowiązują przepisy wiążące produkcję trzody z areałem gospodarstwa: 3 stanowiska dla loch lub 10 stanowisk dla tuczu na 1 hektar. (obecnie w Polsce przypada 1 sztuka trzody chlewnej na ok. 1,1 ha). Szybki i znaczny wzrost produkcji wieprzowiny w krajach UE wywołuje potrzebę nadążania z eksportem. Stąd duże dopłaty eksportowe dla producentów na tym rynku. W roku 2001 w całej Unii średnio do każdego wyeksportowanego kilograma mięsa wieprzowego dopłata wynosiła 0,43 euro (1,72 zł wg średniego kursu NBP z 1 lipca br.).
(na podstawie materiałów Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa
oraz rozporządzeń Rady Unii Europejskiej)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba