Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 20.06.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 19 - 6 sierpnia 2002 r.

Unijny rynek wieprzowiny


Organizacja wspólnego rynku wieprzowiny znacznie różni się od innych unijnych rynków rolnych. Krótki cykl produkcyjny oraz względnie łatwe równoważenie podaży i popytu pozwalają do minimum ograniczyć środki interwencji rynkowej oraz nie stosować gwarancji cenowych wobec producentów. W zasadzie od 1971 r. w Unii Europejskiej nie prowadzono skupu interwencyjnego wieprzowiny. Jedyną formą interwencji były i są nadal: dotowanie prywatnego przechowalnictwa oraz dopłaty eksportowe. Analogiczna sytuacja występuje na rynku drobiu i jaj.

Produkty podlegające regulacji to: żywe świnie (z wyjątkiem zwierząt hodowlanych czystej krwi); świeża, schłodzona lub mrożona wieprzowina i podroby; wieprzowina i podroby solone, suszone lub wędzone; słonina i inne tłuszcze; produkty przetworzone (kiełbasy).

Cena podstawowa i referencyjna. Dla każdego roku gospodarczego (od 1 lipca do 30 czerwca) ustalana jest cena podstawowa na mięso w tuszach lub półtuszach o standardowej jakości określonej wg systemu klasyfikacji tusz wieprzowych. Do 30 czerwca 2002 r. cena podstawowa na omawianym rynku wynosiła 151 euro/100kg (604 zł/100 kg - przy średnim kursie NBP z tego dnia 1 EUR = 4 PLN). Nie jest to jednak cena rynkowa tylko wskaźnikowa. W systemie cotygodniowym na reprezentatywnych rynkach poszczególnych państw członkowskich ustalana jest natomiast cena referencyjna w klasie U (60-120 kg) lub R (120-180 kg). Wybór klasy do ustalenia ceny referencyjnej leży w gestii danego kraju-członka UE. W pierwszym tygodniu czerwca średnia cena skupu świń na rynkach unijnych wynosiła 138,66 euro/100 kg wagi poubojowej (przeliczenie przy ówczesnym średnim kursie NBP 1 EUR = 3,75 PLN daje 520 zł/100 kg). Przykłady cen krajowych w tym samym czasie: 110 euro/100 kg we Francji, 125 euro/100 kg w Danii, 186 euro/100 kg w Niemczech.

Dotowanie magazynowania. Ten mechanizm interwencji może być wprowadzony, gdy cena referencyjna tusz na rynku UE spadnie poniżej 103% ceny podstawowej i nie jest to spadek chwilowy. System dotacji dotyczy tylko gospodarstw prywatnych oraz przechowywania produktów wieprzowych wytworzonych z trzody unijnej, ponadto - jeżeli dane gospodarstwo nie ma specjalnego upoważnienia - wniosek o dotację może złożyć wyłącznie w kraju, w którym produkt objęty wnioskiem będzie przechowywany. Ceny w skupie interwencyjnym (choć od lat nie jest on prowadzony) formalnie muszą się mieścić między 78 a 92% ceny podstawowej.

Rozmiar produkcji. W latach 1990-2000 roczna produkcja wieprzowiny w krajach UE zwiększyła się o ok. 13%, w największym stopniu w Hiszpanii - o 65%, w Irlandii - o 53%, w Belgii - o 43%, w Danii - o 42%; w tym samym okresie w Polsce - o 7%. W krajach UE, ze względu na ochronę środowiska, obowiązują przepisy wiążące produkcję trzody z areałem gospodarstwa: 3 stanowiska dla loch lub 10 stanowisk dla tuczu na 1 hektar. (obecnie w Polsce przypada 1 sztuka trzody chlewnej na ok. 1,1 ha). Szybki i znaczny wzrost produkcji wieprzowiny w krajach UE wywołuje potrzebę nadążania z eksportem. Stąd duże dopłaty eksportowe dla producentów na tym rynku. W roku 2001 w całej Unii średnio do każdego wyeksportowanego kilograma mięsa wieprzowego dopłata wynosiła 0,43 euro (1,72 zł wg średniego kursu NBP z 1 lipca br.).
(na podstawie materiałów Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa
oraz rozporządzeń Rady Unii Europejskiej)
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A