Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Bolszewicka wizja państwa
 
Środa 26.04.2017
Warto zrozumieć
 
 Lista haseł 
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

Fundusz, zwany także Funduszem Kohezji, utworzony w 1993 r., w celu wspierania najsłabszych ekonomicznie członków Wspólnoty, przede wszystkim w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej i ochrony środowiska naturalnego. Działania Funduszu poza zmniejszaniem dysproporcji między gospodarkami poszczególnych państw UE, służą także zbliżeniu (poprzez budowę sieci nowoczesnych dróg) odległych regionów Wspólnoty z państwami lepiej rozwiniętego centrum kontynentu.
P R Z Y P O M N I E N I E
Obietnica Prezydenta

A R C H I W U M
R E K L A M Y

W Y S Z U K I W A R K A