Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 20.06.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista tematów 
Z KALENDARIUM JEDNOCZĄCEJ SIĘ EUROPY
(od 1 maja 2004 r.) zob. wcześniej

9 maja 2006
Parlament Estonii ratyfikował Traktat konstytucyjny UE.
24 kwietnia 2006
Polska - jako piętnasty kraj UE - ratyfikowała Traktatu między 25 Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.
4 kwietnia 2006
Delegaci 25 rządów krajów UE, Komisja budżetowa Parlamentu Europejskiego i przedstawiciele Komisji Europejskiej porozumieli się w sprawie unijnego budżetu na lata 2007-2013.
8 marca 2006
Komisja Europejska opublikowała "Zieloną księgę" o przyszłości polityki energetycznej.
1 marca 2006
W Brukseli podpisano porozumienie między Szwajcarią a UE - "Memorandum of understanding" - określające cele, klucz podziału środków, procedury realizacji i okres udzielania przez Szwajcarię pomocy nowym członkom UE.
16 lutego 2006
Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie liberalizacji rynku usług.
9 lutego 2006
Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący swobodnego przepływu pracowników w UE.
8 lutego 2006
W Belgii zakończył się powodzeniem proces parlamentarnej ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego. Kraj ten był szesnastym członkiem Unii Europejskiej, który podjął procedurę ratyfikacji traktatu.
1 stycznia 2006
Austria objęła na pół roku przewodniczenie Radzie Unii Europejskiej.
17 grudnia 2005
Rada Europejska na koniec prezydencji brytyjskiej przyjęła w Brukseli budżet UE na lata 2007-2013, ustalony na poziomie 1,045% dochodu narodowego brutto (DNB) krajów członkowskich.
4 października 2005
Rozpoczęły się rokowania Unii Europejskiej z Turcją i Chorwacją w sprawie przystąpienia tych krajów do wspólnoty.
3 października 2005
W Londynie po raz pierwszy spotkała się Stała Rada UE-Rosja ds. energii (PPC).
12 września 2005
Pod hasłem "457 mln obywateli pod jednym adresem" została oficjalnie otworzona nowa witryna internetowa Parlamentu Europejskiego - www.europarl.europa.eu, publikowana we wszystkich 20 "unijnych" językach.
14 lipca 2005
Słowacki Trybunał Konstytucyjny przychylając się do wniosków obywateli, by o przyjęciu Traktatu konstytucyjnego UE Słowacy zadecydowali w referendum, zawiesił procedurę jego ratyfikacji, zaakceptowanej dwa miesiące wcześniej przez parlament. Decyzja ta unieważniła stosowną uchwałę parlamentu i zabroniła prezydentowi ratyfikowania Traktatu.
10 lipca 2005
Wielkie Księstwo Luksemburga w wyniku przeprowadzonego referendum ratyfikowało Traktat konstytucyjny UE.
6 lipca 2005
Parlament Malty ratyfikował Traktat konstytucyjny UE.
1 lipca 2005
Rozpoczęła się półroczna prezydencja brytyjska.
30 czerwca 2005
Parlament Republiki Cypryjskiej ratyfikował Traktat konstytucyjny UE. Cypr jest trzynastym krajem członkowskim, w którym podjęto procedurę ratyfikacyjną i dziesiątym, w którym ją zakończono.
16 czerwca 2005
Rada Europejska postanowiła przedłużyć czas na ratyfikację Traktatu konstytucyjnego do czerwca 2007 r.
2 czerwca 2005
O ratyfikowaniu Traktatu konstytucyjnego UE zdecydował parlament Łotwy.
1 czerwca 2005
Holendrzy w referendum sprzeciwili się ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego UE.
29 maja 2005
Przeprowadzone we Francji referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego UE dało wynik negatywny. To pierwszy sprzeciw po dziewięciu przeprowadzonych z powodzeniem ratyfikacjach tego Traktatu.
27 maja 2005
W Niemczech po Bundestagu, także Bundesrat, głosował za ratyfikacją Traktatu konstytucyjnego UE.
25 maja 2005
Austria dołączyła do krajów, które ratyfikowały Traktat konstytucyjny UE.
17 maja 2005
Komisja Europejska przedstawiła raport o sytuacji w 245 regionach Unii. 64 z nich (w tym 16 polskich województw) kwalifikuje się do wsparcia z funduszy strukturalnych i spójności (dochód na mieszkańca poniżej 75% średniej UE).
11 maja 2005
Parlament Słowacji ratyfikował Traktat konstytucyjny UE.
25 kwietnia 2005
Prezydenci i premierzy Rumunii i Bułgarii podpisali w Luksemburgu Traktat akcesyjny do Unii Europejskiej. Drugi etap dużego rozszerzenia jest przewidywany w roku 2007.
19 kwietnia 2005
Grecja - jako szósty członek Unii Europejskiej - ratyfikowała w trybie parlamentarnym Traktat konstytucyjny UE.
6 kwietnia 2005
Obie izby parlamentu włoskiego poparły w głosowaniu ratyfikację Traktatu konstytucyjnego UE.
20 lutego 2005
Hiszpania, jako pierwszy z krajów członkowskich, przeprowadziła referendum nad tekstem Traktatu konstytucyjnego. Hiszpanie wypowiedzieli się za ratyfikacją Traktatu.
1 lutego 2005
Parlament Słowenii ratyfikował Traktat konstytucyjny UE.
12 stycznia 2005
Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie Traktatu konstytucyjnego.
1 stycznia 2005
Holandia przekazała Luksemburgowi przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.
21 grudnia 2004
Węgierski parlament ratyfikował Traktat konstytucyjny UE.
16-17 grudnia 2004
Na szczycie UE w Brukseli UE przyjęto formułę ram finansowych na lata 2007-2013.
18 listopada 2004
Parlament Europejski zatwierdził skład nowej 25-osobowej Komisji Europejskiej. Komisarzem ds. polityki regionalnej została Polka prof. Danuta Hübner.
11 listopada 2004
Litwa - jako pierwsza ratyfikowała Traktat konstytucyjny UE. Parlament uznał traktat jako zwykłą umowę międzynarodową i w takim trybie dokonał ratyfikacji.
29 października 2004
Szefowie Państw i rządów oraz ministrowie spraw zagranicznych podpisali w Rzymie Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (Traktat konstytucyjny UE). Otwarty został proces ratyfikacyjny, który ma potrwać dwa lata. Aby Traktat wszedł w życie musi być ratyfikowany przez wszystkie kraje członkowskie UE. Głosowania mogą być powtarzane.
20-23 lipca 2004
Odbyła się sesja plenarna nowo wybranego Parlamentu Europejskiego. Na przewodniczącego Parlamentu (kadencja na tym stanowisku trwa 2,5 roku) został wybrany Hiszpan Josep Borrell Fontelles (zastąpił Irlandczyka Pata Coxa), na wysokie stanowiska w PE wybrano również Polaków: wiceprzewodniczącymi Parlamentu zostali Janusz Onyszkiewicz i Jacek Saryusz-Wolski, a przewodniczącym komisji budżetowej - Janusz Lewandowski.
1 lipca 2004
Po Irlandii przewodnictwo Rady Unii Europejskiej objęła Holandia.
29 czerwca 2004
Szefowie Państw i rządów UE wybrali José Manuela Durao Barroso z Portugalii na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Jego poprzednikiem na tym stanowisku był Włoch Romano Prodi.
19 czerwca 2004
Rada Unii Europejskiej uzgodniła w Brukseli treść Traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, który po ratyfikacji przez 25 państw ma wejść w życie 1 listopada 2009 r.
10-13 czerwca 2004
W różnych dniach wybranych przez poszczególne kraje odbyły się po raz szósty wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce zarządzono je na 13 czerwca. Średnia frekwencja w całej Unii - 44,2%, w Polsce - 20,8%. W 25 krajach wybrano na pięcioletnią kadencję 732 eurodeputowanych, w Polsce - 54. Po rozszerzeniu Unii o Bułgarię i Rumunię - Polsce będzie przypadać 50 mandatów.1 maja 2004
Największe z dotychczasowych rozszerzenie Unii Europejskiej. Do wspólnoty jednoczenie przystąpiło dziesięć nowych członków, w tym osiem państw z byłego bloku sowieckiego, wśród nich POLSKA. Skład rozszerzonej Unii: Austria, Cypr (część greckojęzyczna), Czechy, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. W ciągu trzech lat mają jeszcze dołączyć Bułgaria i Rumunia.


REGIOset, 2006.05.10.

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A