Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Niedziela 25.09.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 października 2005
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski powołał skład rządu, który przedstawił mu desygnowany na premiera Kazimierz Marcinkiewicz (PiS). W nowym rządzie jest siedemnastu ministrów. Z dniem dzisiejszym kończy się sprawowanie obowiązków przez Radę Ministrów z premierem Markiem Belką. Kazimierz Marcinkiewicz zamierza 10 listopada br. przedstawić Sejmowi V kadencji program działania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (art. 154 Konstytucji RP).
W świeżo zaprzysiężonej Radzie Ministrów Resortem Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje poseł Ludwik Dorn (51 lat), socjolog, b. kierownik Zespołu Analiz przy Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy, współzałożyciel partii "Prawo i Sprawiedliwość", obecnie wiceprezes PiS, poseł na Sejm w trzeciej kolejnej kadencji, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, dwukrotnie uznany za najlepszego posła na Sejm w rankingu tygodnika "Polityka".
Utworzono też nowy resort rozwoju regionalnego, ministrem została Grażyna Gęsicka (54), dr socjologii, od 2001 r. wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W latach 1990-1997 min. Grażyna Gęsicka doradzała doradzała i wykonywała ekspertyzy z zakresu problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz m.in. Komisji Europejskiej, Banku Światowego, rządu i Sejmu RP, władz lokalnych i regionalnych. Ministerstwo rozwoju regionalnego ma się zajmować m.in. rozdziałem funduszy unijnych.

28 października 2005
W gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Gala Finałowa podsumowująca IV edycję Rankingu "Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom". Organizatorami Rankingu są: Konferencja Inwestorów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, firma Wolska & Jefremienko - Municypalne Usługi Doradcze oraz dziennik "Puls Biznesu". Kapitule rankingu przewodniczy prof. Jerzy Regulski - prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W poszczególnych grupach i kategoriach zwyciężyły: w grupie (A) gmin do 15 tys. mieszk. - Duszniki, w grupie (B) gmin od 15 do 40 tys. mieszk. - Kozienice, w grupie (C) gmin od 40 do 100 tys. mieszk. - Ostrowiec Świętokrzyski, w grupie (D) gmin powyżej 100 tys. mieszk. - Rybnik; w kategorii "Organizacja wewnętrzna i jakość obsługi mieszkańców" - Duszniki, w kategorii "Zarządzanie rozwojem" - Wrocław, w kategorii "Komunikacja społeczna i partycypacja mieszkańców" - Pawłów. Honorowe wyróżnienie im. Aleksandra Paszyńskiego za zdobycie największej liczby punktów w klasyfikacji generalnej Rankingu przyznano ex aequo - miastu Kozienice i miastu Rybnik. Wyróżnienia zdobyły także gminy (w grupach kolejność wg uzyskanej punktacji): w grupie A - Mszczonów, Bierawa, Zarszyn, Ozorków; w grupie B - Zamościu Pawłów, Niepołomice, Zgorzelec, Szczytno, Dzierżoniów, Brodnica, Kwidzyn, Solec Kujawski, Sochaczew, Grodzisk Mazowiecki, Dąbrowa Tarnowska; w grupie C - Piła, Konin, Jarocin, Żory; w grupie D - Gdynia, Tychy, Wrocław, Bydgoszcz, Rzeszów.

27 października 2005
Komisja Europejska ma w ciągu trzech lat uprościć ponad 1400 aktów prawnych dotyczących m.in. budownictwa, produkcji samochodów, gospodarki odpadami, wytwarzania żywności, kosmetyków i leków oraz funkcjonowania małego biznesu. W wielu wypadkach nadmierna szczegółowość unijnych regulacji daleko przekracza granicę potrzeb. KE planuje też zastąpienie niektórych przepisów wspólnotowych (np. w sprawach zbiorników paliwa, reflektorów czy kierunkowskazów w samochodach) regulacjami Komisji Gospodarczej ds. Europy przy ONZ. Przygotowany program działania w tym zakresie musi jeszcze uzyskać poparcie Parlamentu Europejskiego i wszystkich państw członkowskich.

26 października 2005
Europejski Urząd Statystyczny podał, że łączna liczba mieszkańców 25 krajów UE wzrosła w 2004 r. o 2,3 mln osób (do 459,5 mln), do czego przyczynił się głównie wzrost liczby imigrantów, w znacznym stopniu spoza kontynentu. Z przyrostu naturalnego przybyło jedynie 400 tys. osób. Populacja unijna dość szybko starzeje się. Wskaźnik rodności (liczba dzieci przypadająca na 100 kobiet) w żadnym z krajów UE nie osiągnął tzw. współczynnika zastępowalności pokoleń wynoszącego 210; najwyższy był w Irlandii (199), Francji (190) i Finlandii (180), najniższy w Czechach (123), Polsce (123) i Słowenii (122). W 2004 r. w całej UE przyrost naturalny wyniósł 1 promil (w 2003 r. 0,4 promila). W Polsce - uwzględniając ujemny bilans migracji - liczba ludności zmniejszyła się w 2004 r. o 16,8 tys. osób, do 38 mln 174 tys. Przewaga zgonów nad żywymi urodzeniami w stosunku do całej ludności wyniosła minus 0,2 promila, lokując nas w gronie dziewięciu państw Unii Europejskiej z ujemnym przyrostem naturalnym.

24 października 2005
Państwowa Komisja Wyborcza wydała obwieszczenie o wynikach ponownego głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydentem RP na kadencję rozpoczynającą się złożeniem ślubowania w dniu 23 grudnia 2005 r. został wybrany Lech Aleksander KACZYŃSKI (56 lat), dr hab. prawa pracy, urzędujący prezydent m.st. Warszawy, b. minister w kancelarii prezydenta Lecha Wałesy, b. minister w rządzie Jerzego Buzka, b. prezes Najwyższej Izby Kontroli, członek i honorowy prezes partii "Prawo i Sprawiedliwość", która cztery tygodnie wcześniej wygrała wybory parlamentarne.
   # W rozstrzygającej II turze frekwencja wyniosła 50,99%. Lech Kaczyński uzyskał poparcie 54,04% głosujących (8 257 468 ważnych głosów), próg 50% przekroczył w 24 okręgach; drugi kandydat - Donald Tusk - 45,96% (7 022 319 ważnych głosów), wyprzedził L. Kaczyńskiego w 28 okręgach. W końcowej części kampanii zdecydowanie bardziej ofensywnie działał sztab Lecha Kaczyńskiego i kierownictwo Jego partii.
W południe w sali kolumnowej Sejmu zwycięzca prezydenckiej elekcji odebrał z rąk przewodniczącego PKW sędziego Ferdynanda Rymarza dokumenty związane w wyborem na najwyższy urząd w państwie, z tą chwilą Lech Kaczyński został prezydentem-elektem RP; niebawem opuści miejsce prezydenta m.st. Warszawy (taka sytuacja występuje również w wielu innych gminach, bowiem do Sejmu i Senatu wybrano ponad stu czynnych, bezpośrednio wybieranych samorządowców - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i radnych wszystkich szczebli). Prezes Rady Ministrów będzie musiał zarządzać wybory uzupełniające, zanim na jesieni 2006 r. odbędą się kolejne wybory samorządowe. Na zwolnione miejsca radnych wejdą Ci, których po wyborach w 2002 r. dzieliło najmniej od objęcia mandatu.
   # W I turze (09.10) wyborów prezydenckich Lech Kaczyński zwyciężył w sześciu województwach (lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim) uzyskując w nich łącznie poparcie 39,08% (w całym kraju - 33,10%), Donald Tusk uzyskał przewagę nad rywalem w pozostałych dziesięciu województwach z poparciem 40,22% (w całym kraju - 36,33%).
   # W II turze (23.10) Lech Kaczyński odebrał Donaldowi Tuskowi przewagę w woj. kujawsko-pomorskim oraz w mazowieckim; każdy z kandydatów zwyciężył w ośmiu województwach: L. Kaczyński w Polsce wschodniej, środkowej i częściowo południowej, w znacznym stopniu na obszarach wiejskich, D. Tusk w Polsce północnej i zachodniej, z najlepszym skutkiem wśród mieszkańców miast. Przyrosty liczby głosów w "wygranych" województwach w II turze w stosunku do uzyskanych tam w I turze wyglądają następująco: w przypadku Lecha Kaczyńskiego - od 49% głosów więcej w woj. małopolskim do 116% więcej w woj. świętokrzyskim (średnio dla ośmiu województw tego kandydata - przyrost 69%), w przypadku Donalda Tuska - od 20% głosów więcej w woj. pomorskim do 41% w woj. lubuskim (średnio dla zwycięscy I tury w tej grupie ośmiu województw - przyrost 30%). Lech Kaczyński uzyskał tak bardzo wysokie przyrosty poparcia w województwach, w których w I turze największe żniwo zebrał Andrzej Lepper (woj. lubelskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie). Natomiast "przejście" na Jego stronę woj. kujawsko-pomorskiego ze wzrostem poparcia 84% może wynikać z silnego zaangażowania się w kampanię na rzecz Lecha Kaczyńskiego i przeciwko Donaldowi Tuskowi, zlokalizowanego tam centralnego ośrodka Radia Maryja.

21 października 2005
Od 1 grudnia br. Agencja Restrukturyzacji i Modermizacji Rolnictwa będzie przekazywać na konta rolników dopłaty bezpośrednie za 2005 r. Należna dopłata w euro na hektar zostanie przeliczona po kursie 1 euro = 3,9185 zł. Po uzyskaniu przez Polskę zgody Komisji Europejskiej na zmniejszenie powierzchni referencyjnej stawka w euro wynosi 57,42 euro/ha, oznacza to dla rolnika 225 zł/ha. Dopłata za rok 2004 wynosiła 210 zł/ha (44,46 euro/ha po kursie 4,73 zł/euro). Wzrost stawki w euro o 29% został zniwelowany spadkiem kursu euro do złotego o 17%. W rezultacie złotowa stawka dopłaty bezpośredniej wzrosła tylko o 7% w stosunku do wysokości dopłat za rok ubiegły.

18 października 2005
Minister rolnictwa uruchomił kampanię informacyjną "Oryginalność pod ochroną", współfinansowaną ze środków UE, zachęcającą do rejestrowania naszych produktów regionalnych i tradycyjnych. Dotychczas nie zarejestrowaliśmy jeszcze ani jednego (zgłosiliśmy do rejestracji siedem). Szacuje się, że Polska może uzyskać rejestrację co najmniej kilkudziesięciu zgłoszeń. Unijny produkt regionalny ma specjalny znak chroniący jego nazwę i pochodzenie; może powstawać tylko na określonym terenie. Wejście do elitarnego grona najlepszych europejskich produktów spożywczych ma zasadnicze znaczenie marketingowe. Obecnie w omawianej kategorii zarejestrowanych jest blisko 650 produktów; najwięcej z Włoch i Francji.

13 października 2005
W Warszawie na początku 2006 r. powstanie Oddział Biura Pomocy Technicznej ds. Projektów Unijnych (ang. Join Assistance to Support Projects in the European Regions - JASPER) prowadzonego wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Eksperci z tych instytucji będą bezpłatnie pomagać publicznej administracji w przygotowywaniu dużych projektów realizowanych z udziałem pieniędzy z unijnych funduszy strukturalnych bądź spójności, także pochodzących z pożyczek z obu wymienionych banków. Natomiast bezpłatną pomoc w zdobywaniu finansów dla małych firm, a także osób samozatrudniających się, m.in. na rozwój nowych i innowacyjnych przedsięwzięć, oferować będzie placówka Biura Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ang. Join European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - JEREMIE).

10 października 2005
Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki głosowania i wyniki wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych 9 października 2005 r. Głosowało 15 051 157 wyborców; frekwencja 49,74%; oddano 14 946 689 ważnych głosów. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej do wyboru ponad połowy ważnych głosów. Najwięcej głosów otrzymał: Donald TUSK - 5 429 666 (36,33%), w 22 okręgach jego kandydaturę poparło ponad 40% głosujących (największe poparcie uzyskał w Gdańsku - 55,30%), drugi w kolejności był Lech KACZYŃSKI - zdobył 4 947 927 głosów (33,10%), poparcie ponad 40% głosujących uzyskał w 10 okręgach (największe w Nowym Sączu - 51,15%). Suma głosów na wszystkich pozostałych 10 kandydatów była o blisko 380 tys. mniejsza od wyniku L. Kaczyńskiego. 23 października 2005 r. odbędzie się ponowne głosowanie. Wyborcy zdecydują wówczas, który z tych dwóch kandydatów, po uzyskaniu większej liczby głosów, zostanie Prezydentem RP.

7 października 2005
Przepisy uchwalonej 28 lipca br. ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2005.169.1420) stały się obowiązującym w Polsce prawem. Po wydaniu przygotowywanych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy rozporządzeń wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki uzyskają nowe możliwości rozbudowy infrastruktury na zarządzanym terenie dzięki różnym formom tego partnerstwa, np. pełnego (lub częściowego) finansowania danego przedsięwzięcia przez stronę prywatną z prawem czerpania przez nią w określonym czasie korzyści z jego funkcjonowania, czy też powołanie spółki, do której gmina wnosi grunt lub inne składniki swojego majątku., a partner prywatny potrzebny kapitał. Partnerów prywatnych (krajowych i zagranicznych) samorządy będą pozyskiwać w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004.19.177 ze zm.)

6 października 2005
Maciej Giertych wycofał zgodę na kandydowanie na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie - po wcześniejszym śmiertelnym wypadku samochodowym kandydata Daniela Podrzyckiego - w głosowaniu zarządzonym na 9 października br. Polacy będą wybierać prezydenta Państwa spośród dwunastu kandydatów.

4 października 2005
Bezpośrednio po burzliwych obradach w Luksemburgu ministrów spraw zagranicznych 25 państw-członków UE, zakończonych podjęciem decyzji do "niezwłocznego" wykonania, rozpoczęły się rokowania Unii Europejskiej z Turcją i Chorwacją w sprawie przystąpienia tych krajów do wspólnoty. Dwa inne kraje, z którymi zakończono już negocjacje akcesyjne - Bułgaria i Rumunia - oczekują na ratyfikację traktatu o ich przystąpieniu przez wszystkich członków UE. Dotychczas zrobiły to jedynie Słowacja, Słowenia i Węgry. Rozszerzenie Unii o Bułgarię i Rumunię ma nastąpić 1 stycznia 2007 r. W najbliższym czasie mają się rozpocząć negocjacje o stowarzyszeniu z UE Serbii i Czarnogóry.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba