Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 15.12.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Lipiec 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

26 lipca 2005
Dziennik "Rzeczpospolita" ogłosił Ranking Samorządów. Wśród wybranych do finału najlepiej zarządzanych gmin znalazło się 40 miast na prawach powiatu (1), 180 gmin miejskich i miejsko-wiejskich (2) oraz 180 gmin wiejskich (3). Czołówkę w grupie (1) tworzą: Poznań, Rybnik, Kraków, Łomża, Płock, w grupie (2): Choroszcz (woj. podlaskie), Lubawa (warmińsko-mazurskie), Nowe Skalmierzyce (wielkopolskie), Ozimek (opolskie), Kępno (wielkopolskie), w grupie (3): Krościenko WyżnePawłosiów (podkarpackie), Blizanów (wielkopolskie), Konopiska (śląskie), Łagów (świętokrzyskie). Niezależnej kapitule przewodniczył eurodeputowany Jerzy Buzek.

26 lipca 2005
Rada Ministrów wydała rozporządzenie nadające od 1 stycznia 2006 r. status miasta: miejscowości Rzgów (gm. Rzgów, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie) i miejscowości Zakliczyn (gm. Zakliczyn, pow. tarnowski, woj. małopolskie) oraz ustalające granice 36 gmin (w tym 11 miast) w 10 województwach. Liczba miast w Polsce powiększy się do 889. (Dz.U. 2005.141.1185)

25 lipca 2005
Prezydent RP skierował uchwaloną przez Sejm ustawę z 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu sprawdzenia jej zgodności z konstytucją. Tym samym pozostają w mocy przepisy ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 2002.41.361 ze zm.).

22 lipca 2005
Według ostatniego sondażu OBOP nasze członkostwo w UE popiera 52% Polaków (spadek o 5% w stosunku do sondażu z czerwca br., taki też wzrost obojętnych i nie mających zdania), 57% uważa, że wejście do UE zmieniło sytuację kraju, ale 72% nie zauważyło zmiany we własnym życiu. Poparcie rośnie wraz z poziomem wykształcenia, lepszą oceną swojej sytuacji materialnej i stopniem zainteresowania polityką.

19 lipca 2005
Wyniki najnowszego Eurobarometru: 54% mieszkańców UE pozytywnie ocenia przynależność do wspólnoty (Polacy oscylują wokół tej średniej). Na pytanie czy Twój kraj skorzystał na członkostwie - twierdząco odpowiada: 87% Irlandczyków, 72% Litwinów, 67% Holendrów, 62% Polaków, 53% Francuzów. Żadnych korzyści nie dostrzega 50% Szwedów, 42% Brytyjczyków. Co do dalszego rozszerzenia - połowa jest "za", połowa "przeciw"; najchętniej o Szwajcarię i Norwegię (78% ZA), najmniej chętnie o Turcję (35% ZA w UE15 i  48% w UE10).

18 lipca 2005
Z danych Komisji Europejskiej o wdrażaniu dorobku prawnego UE dotyczącego rynku wewnętrznego, wynika, że Polska nie wprowadziła jeszcze 27 aktów (1,7% ogółu z tej grupy) zajmując 14 miejsce; zarazem mamy najwięcej otwartych spraw o naruszenie unijnych przepisów (13) wśród nowych członków UE. Z krajów "starej piętnastki" Włochy nie wdrożyły 66 dyrektyw, Luksemburg 64, Grecja 59, Portugalia 54, a w kategorii naruszenia przepisów: Włochy mają 152 otwarte sprawy, a najlepsza Dania - 32.

17 lipca 2005
Po wstąpieniu do UE Polska z importera netto produktów rolnych, stała się ich eksporterem netto (utrzymuje się jeszcze ujemny bilans w handlu wieprzowiną). Nasza ekspansja dotyczy tak "starej" jak i "nowej" Unii (Węgry, Słowacja. Czechy). Wiele wskazuje, że jest to trwała tendencja. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, w nadchodzącym sześcioleciu budżetowym UE dochody polskich rolników wzrosną znacznie bardziej niż rolników w innych krajach członkowskich.

16 lipca 2005
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła tzw. "kontrole na miejscu" zgodności danych we wnioskach o dopłaty bezpośrednie ze stanem faktycznym. W 2004 r. skontrolowano 5,53% wniosków. Wykryte nieprawidłowości (najwięcej w woj. pomorskim i zachodniopomorskim) wskazały na celowość skontrolowania do 11% wniosków na obszarach, na których poziom nieprawidłowości przekroczył 20%.

15 lipca 2005
Przedstawiciele 16 miast województwa śląskiego zebrani w Świętochłowicach jednogłośnie wyrazili wolę powołania do życia Wspólnoty Miast Aglomeracji Katowickiej - niemal trzymilionowej nowej jednostki administracyjnej. Pierwszym etapem ma być skoordynowane programowanie rozwoju, planowania przestrzennego oraz działań promocyjnych, a następnie powołaniem do życia jednostki samorządowej z własnym budżetem, demokratycznie wybranymi władzami i zapleczem wykonawczym. Inicjatywę tę popierają m.in. eurodeputowani - Jan Olbrycht i Jerzy Buzek.

14 lipca 2005
Słowacki Trybunał Konstytucyjny przychylając się do wniosków obywateli, by o przyjęciu Traktatu Konstytucyjnego UE Słowacy zadecydowali w referendum, zawiesił procedurę jego ratyfikacji zaakceptowanej dwa miesiące wcześniej przez parlament. Decyzja ta unieważnia stosowną uchwałę parlamentu i zabrania prezydentowi ratyfikowania Traktatu.

10 lipca 2005
W Wielkim Księstwie Luksemburga przeprowadzono referendum dotyczące ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE. Przy 99% frekwencji (głosowania w Luksemburgu są obowiązkowe) oddano 56,52% głosów ZA i 43,48% PRZECIW. Było to pierwsze pozytywne dla Konstytucji referendum (i drugie obok hiszpańskiego) od czasu odrzucenia Traktatu w referendach we Francji i Holandii.

6 lipca 2005
Malta jest kolejnym krajem, który poparł Traktat Konstytucyjny UE. Ratyfikacji dokonał Parlament. Przy obecności wszystkich 65 posłów, każdy głosował ZA. Republika Malty stała się jedenastym krajem, który zaakceptował wejście w życie Traktatu.

6 lipca 2005
Państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE plus Norwegia, Islandia i Lichtenstein) uzgodniły mechanizm finansowy bezzwrotnego wspierania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju zasobów ludzkich, opieki zdrowotnej i nad dzieckiem, badań naukowych, promowania zrównoważonego rozwoju, wdrażania przepisów z Schengen oraz polityki regionalnej i działań transgranicznych w najuboższych państwach UE. Na Polskę przypada 533,51 mln euro do 2009 roku. Od sierpnia br. o pieniądze mogą starać się m.in. samorządy (dofinansowanie do 85%).

5 lipca 2005
Sejm postanowił, że nie zajmie się projektem uchwały o przeprowadzeniu w Polsce referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu Konstytucyjnego UE. Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad przedostatniego w tej kadencji posiedzenia izby było 180 posłów, przeciw 189, dwóch wstrzymało się od głosu. Rozstrzygnięcie tej kwestii pozostawiono nowemu Sejmowi, który zostanie wybrany 25 września br.

2 lipca 2005
W maju br. stopa bezrobocia w całej UE wynosiła 8,8%, o 0,1% mniej niż w kwietniu (Eurostat). Najniższa była w Irlandii (4,2%), najwyższa w Polsce (17,8%). Powyżej średniej m.in. na Słowacji (15,5%), w Grecji (10,2%), Hiszpanii (9,9%), Francji (9,8%), w Niemczech (9,6%). Od dnia akcesji Polsce towarzyszą dwa niechlubne wskaźniki: najbiedniejsze regiony i najwyższe bezrobocie.

1 lipca 2005
Sześciomiesięczny okres prezydencji Unii Europejskiej rozpoczęła Wielka Brytania.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A