Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Środa 20.03.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 kwietnia 2005
Samorządowcy gminy miejskiej Sulejówek zwrócili się do Rady m.st. Warszawy i Rady Powiatu Mińskiego o opinie w sprawie przyłączenia ich gminy do Warszawy. Pozytywne opinie pozwolą skierować odpowiedni wniosek do MSWiA. 10 kwietnia br. w miejscowym referendum za utworzeniem z Sulejówka stołecznej dzielnicy opowiedziało się 71,5% mieszkańców przy frekwencji 43,6%. Możliwy termin zmiany - od wyborów samorządowych w październiku 2006 r.

25 kwietnia 2005
W Luksemburgu prezydenci i premierzy Bułgarii i Rumunii oraz ministrowie spraw zagranicznych 25 członków wspólnoty podpisali traktaty o przystąpieniu tych dwóch państw do Unii Europejskiej. Przewidywany termin akcesji - styczeń 2007 r. Podpisane traktaty muszą być teraz ratyfikowane przez każde z państw członkowskich oraz oba państwa kandydujące, które także muszą jeszcze spełnić i inne warunki. Na Bałkanach do negocjacji w niedługim czasie przygotowują się Chorwacja i Macedonia.

20 kwietnia 2005
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP przyjęła poprawiony tekst poselskiego projektu znowelizowania ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Projekt przewiduje m.in. możliwość narzucenia miastu statutu przez premiera rządu jeżeli Rada Warszawy nie uchwali takiego aktu w ciągu trzech miesięcy od wejścia noweli w życie. Rada Warszawy przez dwa i pół roku (od wyborów w 2002 r.) nie uporała się z uchwaleniem statutu dla stolicy.

19 kwietnia 2005
Grecja - jako szósty członek Unii Europejskiej - ratyfikowała Traktat Konstytucyjny. W Parlamencie za ratyfikacją głosowało 268 deputowanych, 17 było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu. W najbliższych tygodniach odbędą się referenda przesądzające o losach ratyfikacji przez Francję i Holandię.

15 kwietnia 2005
Za 30 dni upływa termin składania przez rolników wniosków o unijne dopłaty bezpośrednie za rok 2005. Po dniu 15 maja br. będzie 25-dniowy okres dodatkowy, jednak z upływem każdego dnia kwota dopłaty zmniejszy się o 1%. Wykaz placówek terenowych ARiMR przyjmujących wnioski.

15 kwietnia 2005
Sąd Najwyższy ustalił wczoraj zasadę, że wierzyciele szpitali mogą domagać się od jednostek samorządu terytorialnego (powiatów), jako organów założycielskich tych placówek - zwrotu długów, odszkodowań za udowodnione straty i pokrycia kosztów sądowych (sygn. II CK 600/04). Ten wyrok SN ma m.in. mobilizować władze samorządowe do aktywnego wypełniania przepisów art. 60 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991.91.408 ze zm.).

14 kwietnia 2005
Ministrowie Spraw Wewnętrznych z 25 krajów-członków UE podjęli w Luksemburgu decyzję o ulokowaniu w Warszawie siedziby unijnej Agencji ds. Kontroli Granic, zarządzającej zewnętrznymi granicami Unii - od najdalej na wschód i północ wysuniętej granicy Finlandii, po portugalskie wyspy na Atlantyku - na zachodzie i Cypr na południu.

13 kwietnia 2005
Naczelny Sąd Administracyjny w powiększonym składzie rozstrzygnął ostatecznie kwestię uprawnień rad gmin do nadawania nazw ulicom wewnętrznym (np. osiedlowym), które NSA uznał za ulice publiczne (sygn. II OPS 2/05). Wystarczającą podstaw prawną jest przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001.3.31 j.t. ze zm.). Prawo to nie dotyczy dojazdów do gruntów rolnych oraz do obiektów przedsiębiorstw.

11 kwietnia 2005
Pozostał miesiąc (do 13 maja br.) dla samorządów i ich związków, instytucji edukacyjnych i kulturalnych oraz organizacji pozarządowych - na składanie wniosków o finansowanie inwestycji na terenach przygranicznych z programu INTERREG III A. Projekty mają dotyczyć rozwoju infrastruktury turystycznej, okołobiznesowej, związanej z ochroną środowiska i ochroną przeciwpowodziową - i dać efekty po obu stronach granicy. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pokrywa do 75% kosztów. Szczegóły: www.interreg.gov.pl.

6 kwietnia 2005
Po głosowaniu w styczniu br. w Izbie Niższej Parlamentu Włoch, Izba Wyższa ostatecznie ratyfikowała Traktat Konstytucyjny UE. Poprzedzający głosowanie raport Eurobarometru wskazywał, że 73% Włochów jest za ratyfikacją, a 14% - przeciwko.

2 kwietnia 2005
† W Watykanie zmarł Jan Paweł II, Wielki Papież, Wielki Humanista, Wielki Polak. Żal, że Odszedł. Duma, że Był. Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Był wybitnym teologiem, etykiem i filozofem, profesorem KUL, arcybiskupem metropolitą krakowskim; 16 października 1978 r. został wybrany na papieża. W całym kraju ogłoszono Narodową Żałobę do dnia pogrzebu Ojca Świętego.

[,] [,] [,]

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba