Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 24.06.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Kwiecień 2005 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 kwietnia 2005
Samorządowcy gminy miejskiej Sulejówek zwrócili się do Rady m.st. Warszawy i Rady Powiatu Mińskiego o opinie w sprawie przyłączenia ich gminy do Warszawy. Pozytywne opinie pozwolą skierować odpowiedni wniosek do MSWiA. 10 kwietnia br. w miejscowym referendum za utworzeniem z Sulejówka stołecznej dzielnicy opowiedziało się 71,5% mieszkańców przy frekwencji 43,6%. Możliwy termin zmiany - od wyborów samorządowych w październiku 2006 r.

25 kwietnia 2005
W Luksemburgu prezydenci i premierzy Bułgarii i Rumunii oraz ministrowie spraw zagranicznych 25 członków wspólnoty podpisali traktaty o przystąpieniu tych dwóch państw do Unii Europejskiej. Przewidywany termin akcesji - styczeń 2007 r. Podpisane traktaty muszą być teraz ratyfikowane przez każde z państw członkowskich oraz oba państwa kandydujące, które także muszą jeszcze spełnić i inne warunki. Na Bałkanach do negocjacji w niedługim czasie przygotowują się Chorwacja i Macedonia.

20 kwietnia 2005
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP przyjęła poprawiony tekst poselskiego projektu znowelizowania ustawy o ustroju m.st. Warszawy. Projekt przewiduje m.in. możliwość narzucenia miastu statutu przez premiera rządu jeżeli Rada Warszawy nie uchwali takiego aktu w ciągu trzech miesięcy od wejścia noweli w życie. Rada Warszawy przez dwa i pół roku (od wyborów w 2002 r.) nie uporała się z uchwaleniem statutu dla stolicy.

19 kwietnia 2005
Grecja - jako szósty członek Unii Europejskiej - ratyfikowała Traktat Konstytucyjny. W Parlamencie za ratyfikacją głosowało 268 deputowanych, 17 było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu. W najbliższych tygodniach odbędą się referenda przesądzające o losach ratyfikacji przez Francję i Holandię.

15 kwietnia 2005
Za 30 dni upływa termin składania przez rolników wniosków o unijne dopłaty bezpośrednie za rok 2005. Po dniu 15 maja br. będzie 25-dniowy okres dodatkowy, jednak z upływem każdego dnia kwota dopłaty zmniejszy się o 1%. Wykaz placówek terenowych ARiMR przyjmujących wnioski.

15 kwietnia 2005
Sąd Najwyższy ustalił wczoraj zasadę, że wierzyciele szpitali mogą domagać się od jednostek samorządu terytorialnego (powiatów), jako organów założycielskich tych placówek - zwrotu długów, odszkodowań za udowodnione straty i pokrycia kosztów sądowych (sygn. II CK 600/04). Ten wyrok SN ma m.in. mobilizować władze samorządowe do aktywnego wypełniania przepisów art. 60 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991.91.408 ze zm.).

14 kwietnia 2005
Ministrowie Spraw Wewnętrznych z 25 krajów-członków UE podjęli w Luksemburgu decyzję o ulokowaniu w Warszawie siedziby unijnej Agencji ds. Kontroli Granic, zarządzającej zewnętrznymi granicami Unii - od najdalej na wschód i północ wysuniętej granicy Finlandii, po portugalskie wyspy na Atlantyku - na zachodzie i Cypr na południu.

13 kwietnia 2005
Naczelny Sąd Administracyjny w powiększonym składzie rozstrzygnął ostatecznie kwestię uprawnień rad gmin do nadawania nazw ulicom wewnętrznym (np. osiedlowym), które NSA uznał za ulice publiczne (sygn. II OPS 2/05). Wystarczającą podstaw prawną jest przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001.3.31 j.t. ze zm.). Prawo to nie dotyczy dojazdów do gruntów rolnych oraz do obiektów przedsiębiorstw.

11 kwietnia 2005
Pozostał miesiąc (do 13 maja br.) dla samorządów i ich związków, instytucji edukacyjnych i kulturalnych oraz organizacji pozarządowych - na składanie wniosków o finansowanie inwestycji na terenach przygranicznych z programu INTERREG III A. Projekty mają dotyczyć rozwoju infrastruktury turystycznej, okołobiznesowej, związanej z ochroną środowiska i ochroną przeciwpowodziową - i dać efekty po obu stronach granicy. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pokrywa do 75% kosztów. Szczegóły: www.interreg.gov.pl.

6 kwietnia 2005
Po głosowaniu w styczniu br. w Izbie Niższej Parlamentu Włoch, Izba Wyższa ostatecznie ratyfikowała Traktat Konstytucyjny UE. Poprzedzający głosowanie raport Eurobarometru wskazywał, że 73% Włochów jest za ratyfikacją, a 14% - przeciwko.

2 kwietnia 2005
† W Watykanie zmarł Jan Paweł II, Wielki Papież, Wielki Humanista, Wielki Polak. Żal, że Odszedł. Duma, że Był. Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Był wybitnym teologiem, etykiem i filozofem, profesorem KUL, arcybiskupem metropolitą krakowskim; 16 października 1978 r. został wybrany na papieża. W całym kraju ogłoszono Narodową Żałobę do dnia pogrzebu Ojca Świętego.

[,] [,] [,]

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A