Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Czwartek 21.09.2023
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 62 - 3 czerwca 2003 r.

Wybrać ziarno, odrzucić plewy


W najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się ogólnokrajowe referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za tydzień znane będą jego wyniki - frekwencja, stopień obywatelskiego poparcia, stopień odmowy. Przez te kilka pozostałych dni - do ciszy wyborczej - wygłoszone zostaną ostatnie przemówienia, rozdane ostatnie ulotki, padną ostatnie hasła i zaklęcia. I zwolennicy, i przeciwnicy nie powiedzą jednak nic nowego. Wszystkie argumenty obu stron już są znane. Nadszedł czas indywidualnych decyzji: jak głosować? - czas swoistego rachunku sumienia, potrzebny zwłaszcza tym, którzy jeszcze nie wiedzą co zrobić, za czym się opowiedzieć. Do nich głównie adresowany jest dzisiejszy skrypt. Ta historyczna dla Polaków decyzja musi być podjęta z jak największym przekonaniem. Bardzo ważne jest by być mądrym przed, a nie dopiero po głosowaniu.

 • SIEBIE WIDZIEĆ REALNIE
  To jak jest każdy wie najlepiej, zna ciągnące się latami dotkliwe problemy - bezrobocie, rozszerzająca się sfera ubóstwa, kulejąca gospodarka, przekupstwo na wszystkich szczeblach władzy, niski poziom wykształcenia, marne prawo, nieuporządkowane finanse publiczne, dziurawy budżet państwa. To wyliczanie można by ciągnąć dalej. Pod wieloma względami dystans dzielący nasze standardy od standardów rozwiniętych krajów europejskich jest ogromny. Najwięcej zapóźnień dotyczy polskiej wsi. Nie jesteśmy jeszcze w pierwszej lidze. Czterdziestoletni trening w socjalistycznej drużynie tak bardzo zakłamał polską gospodarkę, że skierowanie kraju z toru szerokiego na normalny tor europejski zbyt wolno nabiera tempa. Czy tak ma być dalej? Nadzieję na rychłą poprawę bez zewnętrznej pomocy mogą mieć tylko naiwni.

 • "DOBRE" RADY PRZECIWNIKÓW
  Odcięcie się od Unii - to gwarancja utraty zainteresowania Polską przez inwestorów, utrzymania ceł na nasze towary na granicy z Unią (nie dzisiejszą, tylko tą rozszerzoną), to groźba, że wysokie bezrobocie stanie się naszą nieuleczalną chorobą. Do tego prowadzą przeciwnicy integracji. Nie mają nic w zamian, obcy jest im gorzki los współobywateli, za nic mają przemyślenia i wskazania Papieża, z uporem walczą o gorszą sprawę. Liczą na brak orientacji, na brak rozwagi i odwagi, na bierność ludzi zmęczonych niedostatkiem, gdy właśnie do porzucenia niedostatku potrzebna jest aktywność, śmiałe decyzje i otwartość. Mówienie, że w Polsce będzie lepiej gdy wokół nas będą unijne wymagania, a u nas nie będzie unijnej pomocy, i nie będziemy mieli nic do powiedzenia w tych sprawach - to chwyt skierowany do ludzi bez wyobraźni.

 • AKTYWNOŚĆ ZAWSZE POPŁACA
  Zaabsorbowanie sprawami materialnymi nie służy dostrzeganiu wartości składających się na fundament trwałej poprawy bytu państwa i jego obywateli. Tworzą go m. in. silna tożsamość kulturowa, więź społeczna, poszanowanie prawa i instytucji państwa, aktywność obywatelska, przekonanie o własnych możliwościach oraz gotowość do współpracy z innymi. To wszystko trzeba szczególnie pielęgnować, tego nikt nam nie da i nikt nie zabierze. W aktywności obywatelskiej mieści się obowiązek udziału w decydowaniu o wyborze strategii rozwoju kraju, w wyborze ludzi mających sprawować władzę lokalną czy centralną, w uczciwym wypełnianiu obowiązków przez tych, którzy zostali wybrani. Udział w referendum unijnym to właśnie wybór strategii określającej przyszłość Polski, to świadectwo szacunku dla ojczyzny, wobec której nikt nie powinien być obojętny.

 • KAŻDY SAM SWOBODNIE WYBIERA
  Bliskie już referendum to jednak nie wybory radnych czy posłów na czteroletnią kadencję, to suwerenna decyzja każdego dorosłego Polaka o losie naszego kraju, naszych rodzin, naszych współobywateli przez kilka następnych pokoleń. Sprawą uczciwości i solidarności wobec siebie i innych jest uczestnictwo w tej decyzji, a sprawą otwartości umysłu i realnej oceny szansy wyjścia z zaklętego koła biedy, afer i zacofania o własnych siłach - jest głosowanie na tak, za obraniem drogi naprawy wspieranej przez dużą wspólnotę, drogi dobrze sprawdzonej przez inne kraje od lat będące członkami Unii Europejskiej.
Tu i teraz decydyjemy. Jeszcze raz trzeba podkreślić - nie wybieramy ludzi, którzy na wiecach swoich partii prześcigają się w składaniu przedwyborczych obietnic - gdyby je realizowali mielibyśmy od dawna dobrobytu po uszy, wybieramy konkretne reguły gry, dokładnie opisane, otwierające nam dziejową sznsę na osiągnięcie tego, co od lat przywoływaliśmy mówiąc o ile lepiej jest "na zachodzie". Dotychczas odbyły sie referenda w pięciu krajach: Malta, Słowenia, Węgry, Litwa i Słowacja - już zdecydowały na TAK. Teraz kolej na Polskę.
(rset)

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba