Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Piątek 25.05.2018
Warto zrozumieć
 
 Lista skryptów 

EUROPEJSKA AKADEMIA SOŁTYSÓW
Skrypt 62 - 3 czerwca 2003 r.

Wybrać ziarno, odrzucić plewy


W najbliższą sobotę i niedzielę odbędzie się ogólnokrajowe referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za tydzień znane będą jego wyniki - frekwencja, stopień obywatelskiego poparcia, stopień odmowy. Przez te kilka pozostałych dni - do ciszy wyborczej - wygłoszone zostaną ostatnie przemówienia, rozdane ostatnie ulotki, padną ostatnie hasła i zaklęcia. I zwolennicy, i przeciwnicy nie powiedzą jednak nic nowego. Wszystkie argumenty obu stron już są znane. Nadszedł czas indywidualnych decyzji: jak głosować? - czas swoistego rachunku sumienia, potrzebny zwłaszcza tym, którzy jeszcze nie wiedzą co zrobić, za czym się opowiedzieć. Do nich głównie adresowany jest dzisiejszy skrypt. Ta historyczna dla Polaków decyzja musi być podjęta z jak największym przekonaniem. Bardzo ważne jest by być mądrym przed, a nie dopiero po głosowaniu.

 • SIEBIE WIDZIEĆ REALNIE
  To jak jest każdy wie najlepiej, zna ciągnące się latami dotkliwe problemy - bezrobocie, rozszerzająca się sfera ubóstwa, kulejąca gospodarka, przekupstwo na wszystkich szczeblach władzy, niski poziom wykształcenia, marne prawo, nieuporządkowane finanse publiczne, dziurawy budżet państwa. To wyliczanie można by ciągnąć dalej. Pod wieloma względami dystans dzielący nasze standardy od standardów rozwiniętych krajów europejskich jest ogromny. Najwięcej zapóźnień dotyczy polskiej wsi. Nie jesteśmy jeszcze w pierwszej lidze. Czterdziestoletni trening w socjalistycznej drużynie tak bardzo zakłamał polską gospodarkę, że skierowanie kraju z toru szerokiego na normalny tor europejski zbyt wolno nabiera tempa. Czy tak ma być dalej? Nadzieję na rychłą poprawę bez zewnętrznej pomocy mogą mieć tylko naiwni.

 • "DOBRE" RADY PRZECIWNIKÓW
  Odcięcie się od Unii - to gwarancja utraty zainteresowania Polską przez inwestorów, utrzymania ceł na nasze towary na granicy z Unią (nie dzisiejszą, tylko tą rozszerzoną), to groźba, że wysokie bezrobocie stanie się naszą nieuleczalną chorobą. Do tego prowadzą przeciwnicy integracji. Nie mają nic w zamian, obcy jest im gorzki los współobywateli, za nic mają przemyślenia i wskazania Papieża, z uporem walczą o gorszą sprawę. Liczą na brak orientacji, na brak rozwagi i odwagi, na bierność ludzi zmęczonych niedostatkiem, gdy właśnie do porzucenia niedostatku potrzebna jest aktywność, śmiałe decyzje i otwartość. Mówienie, że w Polsce będzie lepiej gdy wokół nas będą unijne wymagania, a u nas nie będzie unijnej pomocy, i nie będziemy mieli nic do powiedzenia w tych sprawach - to chwyt skierowany do ludzi bez wyobraźni.

 • AKTYWNOŚĆ ZAWSZE POPŁACA
  Zaabsorbowanie sprawami materialnymi nie służy dostrzeganiu wartości składających się na fundament trwałej poprawy bytu państwa i jego obywateli. Tworzą go m. in. silna tożsamość kulturowa, więź społeczna, poszanowanie prawa i instytucji państwa, aktywność obywatelska, przekonanie o własnych możliwościach oraz gotowość do współpracy z innymi. To wszystko trzeba szczególnie pielęgnować, tego nikt nam nie da i nikt nie zabierze. W aktywności obywatelskiej mieści się obowiązek udziału w decydowaniu o wyborze strategii rozwoju kraju, w wyborze ludzi mających sprawować władzę lokalną czy centralną, w uczciwym wypełnianiu obowiązków przez tych, którzy zostali wybrani. Udział w referendum unijnym to właśnie wybór strategii określającej przyszłość Polski, to świadectwo szacunku dla ojczyzny, wobec której nikt nie powinien być obojętny.

 • KAŻDY SAM SWOBODNIE WYBIERA
  Bliskie już referendum to jednak nie wybory radnych czy posłów na czteroletnią kadencję, to suwerenna decyzja każdego dorosłego Polaka o losie naszego kraju, naszych rodzin, naszych współobywateli przez kilka następnych pokoleń. Sprawą uczciwości i solidarności wobec siebie i innych jest uczestnictwo w tej decyzji, a sprawą otwartości umysłu i realnej oceny szansy wyjścia z zaklętego koła biedy, afer i zacofania o własnych siłach - jest głosowanie na tak, za obraniem drogi naprawy wspieranej przez dużą wspólnotę, drogi dobrze sprawdzonej przez inne kraje od lat będące członkami Unii Europejskiej.
Tu i teraz decydyjemy. Jeszcze raz trzeba podkreślić - nie wybieramy ludzi, którzy na wiecach swoich partii prześcigają się w składaniu przedwyborczych obietnic - gdyby je realizowali mielibyśmy od dawna dobrobytu po uszy, wybieramy konkretne reguły gry, dokładnie opisane, otwierające nam dziejową sznsę na osiągnięcie tego, co od lat przywoływaliśmy mówiąc o ile lepiej jest "na zachodzie". Dotychczas odbyły sie referenda w pięciu krajach: Malta, Słowenia, Węgry, Litwa i Słowacja - już zdecydowały na TAK. Teraz kolej na Polskę.
(rset)
P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A