Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 grudnia 2004
Ostatni w 2004 r. Dziennik Ustaw ma nr 286, zamyka go pozycja 2889. Łączna objętość tegorocznej edycji Dziennika wynosi 21 034 strony druku; to ponad 4500 stron więcej i ponad 500 pozycji więcej od objętości i zawartości 232 Dzienników z 2003 r. W kończącym się roku Sejm uchwalił 250 ustaw, w tym 75 związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Nie małą część pozycji Dziennika stanowią akty prawne poprawiające wcześniej uchwalone przepisy.

29 grudnia 2004
Weszła w życie z mocą od 1 stycznia 2005 r. ustawa budżetowa na 2005 r. (Dz.U. 2004.278.2755): dochody 174,7 mld zł, wydatki 209,7 mld zł, deficyt 35,0 mld zł. W stosunku do budżetu 2004: dochody większe o 14%, wydatki większe o 5,8%, deficyt mniejszy o 23%; w stosunku do budżetu 2003: dochody większe o 12,8%, wydatki większe o 7%, deficyt mniejszy o 9,6%.

21 grudnia 2004
Po litewskim, węgierski parlament ratyfikował Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Poparcia traktatowi udzieliło 304 z 385 deputowanych. Po głosowaniu Traktat został przedłożony prezydentowi Węgier do podpisu.

16-17 grudnia 2004
Na szczycie UE w Brukseli UE przyjęto formułę ram finansowych na lata 2007-2013 ogólnie odnoszącą się do zasad pomocniczości, proporcjonalności i solidarności, pomijając kontrowersyjne zapisy formułowane we wcześniejszej dyskusji. Zdecydowano też o zakończeniu negocjacji z Bułgarią i Rumunią (przewidywana akcesja - styczeń 2007) oraz o rozpoczęciu negocjacji z Turcją - w październiku 2005 i Chorwacją - w marcu 2007. Przyjęta deklaracja w sprawie Ukrainy podkreśla dążenie UE do pełnego wykorzystania możliwości ściślejszych kontaktów, jakie stwarza europejska polityka sąsiedztwa.

10 grudnia 2004
Przed zwołanym na połowę grudnia posiedzeniem Rady Europejskiej ostro spierano się o wysokość budżetu Unii na lata 2007-2013 oraz o priorytety finansowe przy jego wykorzystaniu. Polska zdecydowanie opowiada się za utrzymaniem zasady solidarności, pozwalającej skutecznie redukować dystans dzielący regiony biedne od bogatszych. Większość naszych województw charakteryzuje wskaźnik PKB na mieszkańca równy ok. 33% średniej dla rozszerzonej UE, a najbiedniejsze regiony starej "piętnastki" (w Grecji i Hiszpanii) - prawie 60% tej średniej.

4 grudnia 2004
Zaczęły obowiązywać przepisy określające zakres i sposób wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich), m.in. legitymowanie oraz ujęcie osób niebezpiecznych (Dz.U. 2004.247.2473).

1 grudnia 2004
W procesie wdrażania unijnych dyrektyw Polskę wyprzedza tylko Litwa, Hiszpania i Finlandia: mamy do wdrożenia 41 dyrektyw (1,63% ich ogólnej liczby). Wyprzedzamy pod tym względem Niemcy - 62 dyrektywy do wdrożenia, Francję - 70, Włochy - 83; listę zamykają Czechy - 193 i Malta - 248 dyrektyw nie uwzględnionych dotąd w prawie krajowym. Poszczególni komisarze Komisji Europejskiej są zobowiązani do udzielania upomnień, aż do skierowania sprawy do unijnego sądu w Luksemburgu.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba