Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 23.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Grudzień 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 grudnia 2004
Ostatni w 2004 r. Dziennik Ustaw ma nr 286, zamyka go pozycja 2889. Łączna objętość tegorocznej edycji Dziennika wynosi 21 034 strony druku; to ponad 4500 stron więcej i ponad 500 pozycji więcej od objętości i zawartości 232 Dzienników z 2003 r. W kończącym się roku Sejm uchwalił 250 ustaw, w tym 75 związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Nie małą część pozycji Dziennika stanowią akty prawne poprawiające wcześniej uchwalone przepisy.

29 grudnia 2004
Weszła w życie z mocą od 1 stycznia 2005 r. ustawa budżetowa na 2005 r. (Dz.U. 2004.278.2755): dochody 174,7 mld zł, wydatki 209,7 mld zł, deficyt 35,0 mld zł. W stosunku do budżetu 2004: dochody większe o 14%, wydatki większe o 5,8%, deficyt mniejszy o 23%; w stosunku do budżetu 2003: dochody większe o 12,8%, wydatki większe o 7%, deficyt mniejszy o 9,6%.

21 grudnia 2004
Po litewskim, węgierski parlament ratyfikował Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Poparcia traktatowi udzieliło 304 z 385 deputowanych. Po głosowaniu Traktat został przedłożony prezydentowi Węgier do podpisu.

16-17 grudnia 2004
Na szczycie UE w Brukseli UE przyjęto formułę ram finansowych na lata 2007-2013 ogólnie odnoszącą się do zasad pomocniczości, proporcjonalności i solidarności, pomijając kontrowersyjne zapisy formułowane we wcześniejszej dyskusji. Zdecydowano też o zakończeniu negocjacji z Bułgarią i Rumunią (przewidywana akcesja - styczeń 2007) oraz o rozpoczęciu negocjacji z Turcją - w październiku 2005 i Chorwacją - w marcu 2007. Przyjęta deklaracja w sprawie Ukrainy podkreśla dążenie UE do pełnego wykorzystania możliwości ściślejszych kontaktów, jakie stwarza europejska polityka sąsiedztwa.

10 grudnia 2004
Przed zwołanym na połowę grudnia posiedzeniem Rady Europejskiej ostro spierano się o wysokość budżetu Unii na lata 2007-2013 oraz o priorytety finansowe przy jego wykorzystaniu. Polska zdecydowanie opowiada się za utrzymaniem zasady solidarności, pozwalającej skutecznie redukować dystans dzielący regiony biedne od bogatszych. Większość naszych województw charakteryzuje wskaźnik PKB na mieszkańca równy ok. 33% średniej dla rozszerzonej UE, a najbiedniejsze regiony starej "piętnastki" (w Grecji i Hiszpanii) - prawie 60% tej średniej.

4 grudnia 2004
Zaczęły obowiązywać przepisy określające zakres i sposób wykonywania niektórych czynności przez strażników gminnych (miejskich), m.in. legitymowanie oraz ujęcie osób niebezpiecznych (Dz.U. 2004.247.2473).

1 grudnia 2004
W procesie wdrażania unijnych dyrektyw Polskę wyprzedza tylko Litwa, Hiszpania i Finlandia: mamy do wdrożenia 41 dyrektyw (1,63% ich ogólnej liczby). Wyprzedzamy pod tym względem Niemcy - 62 dyrektywy do wdrożenia, Francję - 70, Włochy - 83; listę zamykają Czechy - 193 i Malta - 248 dyrektyw nie uwzględnionych dotąd w prawie krajowym. Poszczególni komisarze Komisji Europejskiej są zobowiązani do udzielania upomnień, aż do skierowania sprawy do unijnego sądu w Luksemburgu.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A