Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

20 listopada 2004
Po 200 dniach członkostwa Polski w Unii Europejskiej swoją przewagę ugruntowali euroentuzjaści, których szeregi systematycznie powiększają się. Z badań sondażowych wynika, że poparcie dla akcesji wzrosło do 77%, choć większość Polaków nie odnotowuje jeszcze wyraźnej poprawy warunków życia. Na liście pozytywów dominują: wzrost dochodów rolników, rekordowy wzrost eksportu, ekspansja firm transportowych. Kwoty otrzymane dotychczas z Brukseli dwukrotnie przewyższają kwoty wpłacone.

18 listopada 2004
Parlament Europejski wyraził poparcie dla nowego składu Komisji Europejskiej przedstawionego przez jej przewodniczącego Jose Barroso z Portugalii. Tym samym Komisja rozpoczęłą pracę. Na stanowisku komisarza ds. polityki regionalnej jest prof. Danuta Hübner z Polski.

11 listopada 2004
Litwa - jako pierwsza ratyfikowała Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Parlament uznał traktat jako zwykłą umowę międzynarodową i w takim trybie dokonał ratyfikacji. W 141-osobowym litewskim parlamencie za Traktatem głosowało 84 deputowanych. Pierwsze referendum odbędzie się w Hiszpanii 27 lutego 2005 r.

9 listopada 2004
Projekty zgłoszone przez polski rząd, samorządy, organizacje, przedsiębiorców i rolników na dofinansowanie z funduszy strukturalnych znacznie przekroczyły pulę 25 mld zł dostępną nam w 2004 r. Wśród blisko pięciu tysięcy ogółem, 3258 projektów przygotowały dotąd gminy. Te projekty dotyczą głównie budowy lub modernizacji szkół, szpitali, oczyszczalni ścieków i lokalnych dróg. Unia finansuje 75% kosztów, budżet państwa 10%, obciążenie dla gminy to 15%.

8 listopada 2004
# Minister Finansów podał do publicznej wiadomości wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP 2004.46.794).
## Weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. 2004.240.2410).

5 listopada 2004
W IV Konkursie na Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Rządowej, organizowany przez Urząd Służby Cywilnej, wśród 25 nominowanych do audytu znalazło się pięć jednostek administracji terenowej: Urzędy Wojewódzkie: Podkarpacki (miejsce 4), Świętokrzyski (6), Zachodniopomorski (9), Dolnośląski (16) i Opolski (20). Nagrody główne otrzymali: w kategorii "Duży urząd" - Urząd Statystyczny w Łodzi, w kategorii "Mały urząd" - Urząd Skarbowy w Gostyniu, w kategorii "Za utrzymanie wysokich standardów" - Urząd Skarbowy w Płońsku oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Patronem medialnym Konkursu był dziennik "Rzeczpospolita".

1 listopada 2004
W 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej weszły w życie postanowienia Traktatu z Nicei dotyczące Komisji Europejskiej i podejmowania decyzji w Radzie UE. Postanowienia te sankcjonują pozycję Polski jako jednego z sześciu największych i najbardziej wpływowych państw Unii Europejskiej. Odtąd w Radzie Europejskiej Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają po 29 głosów, Hiszpania i Polska - po 27, Holandia - 13, Belgia, Czechy, Grecja, Portugalia i Węgry - po 12, Austria i Szwecja - po 10, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa i Słowacja - po 7, Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa i Słowenia - po 4 oraz Malta - 3 głosy.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba