Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 22.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

20 listopada 2004
Po 200 dniach członkostwa Polski w Unii Europejskiej swoją przewagę ugruntowali euroentuzjaści, których szeregi systematycznie powiększają się. Z badań sondażowych wynika, że poparcie dla akcesji wzrosło do 77%, choć większość Polaków nie odnotowuje jeszcze wyraźnej poprawy warunków życia. Na liście pozytywów dominują: wzrost dochodów rolników, rekordowy wzrost eksportu, ekspansja firm transportowych. Kwoty otrzymane dotychczas z Brukseli dwukrotnie przewyższają kwoty wpłacone.

18 listopada 2004
Parlament Europejski wyraził poparcie dla nowego składu Komisji Europejskiej przedstawionego przez jej przewodniczącego Jose Barroso z Portugalii. Tym samym Komisja rozpoczęłą pracę. Na stanowisku komisarza ds. polityki regionalnej jest prof. Danuta Hübner z Polski.

11 listopada 2004
Litwa - jako pierwsza ratyfikowała Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Parlament uznał traktat jako zwykłą umowę międzynarodową i w takim trybie dokonał ratyfikacji. W 141-osobowym litewskim parlamencie za Traktatem głosowało 84 deputowanych. Pierwsze referendum odbędzie się w Hiszpanii 27 lutego 2005 r.

9 listopada 2004
Projekty zgłoszone przez polski rząd, samorządy, organizacje, przedsiębiorców i rolników na dofinansowanie z funduszy strukturalnych znacznie przekroczyły pulę 25 mld zł dostępną nam w 2004 r. Wśród blisko pięciu tysięcy ogółem, 3258 projektów przygotowały dotąd gminy. Te projekty dotyczą głównie budowy lub modernizacji szkół, szpitali, oczyszczalni ścieków i lokalnych dróg. Unia finansuje 75% kosztów, budżet państwa 10%, obciążenie dla gminy to 15%.

8 listopada 2004
# Minister Finansów podał do publicznej wiadomości wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP 2004.46.794).
## Weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. 2004.240.2410).

5 listopada 2004
W IV Konkursie na Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Rządowej, organizowany przez Urząd Służby Cywilnej, wśród 25 nominowanych do audytu znalazło się pięć jednostek administracji terenowej: Urzędy Wojewódzkie: Podkarpacki (miejsce 4), Świętokrzyski (6), Zachodniopomorski (9), Dolnośląski (16) i Opolski (20). Nagrody główne otrzymali: w kategorii "Duży urząd" - Urząd Statystyczny w Łodzi, w kategorii "Mały urząd" - Urząd Skarbowy w Gostyniu, w kategorii "Za utrzymanie wysokich standardów" - Urząd Skarbowy w Płońsku oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Patronem medialnym Konkursu był dziennik "Rzeczpospolita".

1 listopada 2004
W 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej weszły w życie postanowienia Traktatu z Nicei dotyczące Komisji Europejskiej i podejmowania decyzji w Radzie UE. Postanowienia te sankcjonują pozycję Polski jako jednego z sześciu największych i najbardziej wpływowych państw Unii Europejskiej. Odtąd w Radzie Europejskiej Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają po 29 głosów, Hiszpania i Polska - po 27, Holandia - 13, Belgia, Czechy, Grecja, Portugalia i Węgry - po 12, Austria i Szwecja - po 10, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa i Słowacja - po 7, Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa i Słowenia - po 4 oraz Malta - 3 głosy.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A