Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 16.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

20 listopada 2004
Po 200 dniach członkostwa Polski w Unii Europejskiej swoją przewagę ugruntowali euroentuzjaści, których szeregi systematycznie powiększają się. Z badań sondażowych wynika, że poparcie dla akcesji wzrosło do 77%, choć większość Polaków nie odnotowuje jeszcze wyraźnej poprawy warunków życia. Na liście pozytywów dominują: wzrost dochodów rolników, rekordowy wzrost eksportu, ekspansja firm transportowych. Kwoty otrzymane dotychczas z Brukseli dwukrotnie przewyższają kwoty wpłacone.

18 listopada 2004
Parlament Europejski wyraził poparcie dla nowego składu Komisji Europejskiej przedstawionego przez jej przewodniczącego Jose Barroso z Portugalii. Tym samym Komisja rozpoczęłą pracę. Na stanowisku komisarza ds. polityki regionalnej jest prof. Danuta Hübner z Polski.

11 listopada 2004
Litwa - jako pierwsza ratyfikowała Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej. Parlament uznał traktat jako zwykłą umowę międzynarodową i w takim trybie dokonał ratyfikacji. W 141-osobowym litewskim parlamencie za Traktatem głosowało 84 deputowanych. Pierwsze referendum odbędzie się w Hiszpanii 27 lutego 2005 r.

9 listopada 2004
Projekty zgłoszone przez polski rząd, samorządy, organizacje, przedsiębiorców i rolników na dofinansowanie z funduszy strukturalnych znacznie przekroczyły pulę 25 mld zł dostępną nam w 2004 r. Wśród blisko pięciu tysięcy ogółem, 3258 projektów przygotowały dotąd gminy. Te projekty dotyczą głównie budowy lub modernizacji szkół, szpitali, oczyszczalni ścieków i lokalnych dróg. Unia finansuje 75% kosztów, budżet państwa 10%, obciążenie dla gminy to 15%.

8 listopada 2004
# Minister Finansów podał do publicznej wiadomości wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (MP 2004.46.794).
## Weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. 2004.240.2410).

5 listopada 2004
W IV Konkursie na Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Rządowej, organizowany przez Urząd Służby Cywilnej, wśród 25 nominowanych do audytu znalazło się pięć jednostek administracji terenowej: Urzędy Wojewódzkie: Podkarpacki (miejsce 4), Świętokrzyski (6), Zachodniopomorski (9), Dolnośląski (16) i Opolski (20). Nagrody główne otrzymali: w kategorii "Duży urząd" - Urząd Statystyczny w Łodzi, w kategorii "Mały urząd" - Urząd Skarbowy w Gostyniu, w kategorii "Za utrzymanie wysokich standardów" - Urząd Skarbowy w Płońsku oraz Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Patronem medialnym Konkursu był dziennik "Rzeczpospolita".

1 listopada 2004
W 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej weszły w życie postanowienia Traktatu z Nicei dotyczące Komisji Europejskiej i podejmowania decyzji w Radzie UE. Postanowienia te sankcjonują pozycję Polski jako jednego z sześciu największych i najbardziej wpływowych państw Unii Europejskiej. Odtąd w Radzie Europejskiej Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają po 29 głosów, Hiszpania i Polska - po 27, Holandia - 13, Belgia, Czechy, Grecja, Portugalia i Węgry - po 12, Austria i Szwecja - po 10, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa i Słowacja - po 7, Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa i Słowenia - po 4 oraz Malta - 3 głosy.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A