Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 20.10.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

22 września 2004
Weszła w życie znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004.141.1492). Zmianie uległy uprawnienia i obowiązki w tym zakresie wójtów, burmistrzów i starostów. Ustawa określa m.in. możliwości podziału nieruchomości w gminach nie mających nowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jednocześnie ogranicza podziały gruntów rolnych.

10 września 2004
W Warszawie odbyła się III Konferencja Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych organizowana przez Fundację Edukacji Ekonomicznej wraz z niemiecko-francuskim projektem współpracy bliźniaczej "Wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Sporo uwagi poświęcono sprawom dostępu do kapitału dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

6 września 2004
Spotkanie informacyjne poświęcone Inicjatywie Wspólnotowej INTERREG IIIC strefy wschód zostało zorganizowane w Krakowie. Strefa wschód obejmuje obszar Europy środkowo-wschodniej, w tym Polskę bez województw północnych. INTERREG jest inicjatywą skierowaną do regionów przygranicznych; popierane są m.in. projekty infrastrukturalne, ekologiczne, dotyczące wspólnych akcji firm i przedsiębiorstw publicznych.

3 września 2004
Jeszcze przed otrzymaniem wykorzystywanej obecnie pierwszej transzy przyznanych Polsce środków z funduszy strukturalnych UE, przystąpiono do prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, tzn. na okres kolejnego budżetu Unii. Od maja do lipca br. odbyło się 16 konferencji regionalnych organizowanych przez Urzędy Marszałkowskie wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Do końca grudnia ma powstać wstępny projekt nowego NPR, do końca maja 2005 r. jego pierwsza wersja. Wówczas rozpoczną się konsultacje z Komisją Europejską.

1 września 2004
W Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęły się trzydniowe Targi "InfraTech", ukierunkowane na potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie infastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej. W programie targów m.in. konferencja samorządowa nt. inwestowania w rozwój ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej i społecznej. Patronat nad targami objął dziennik "Rzeczpospolita".

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A