Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 24.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

22 września 2004
Weszła w życie znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004.141.1492). Zmianie uległy uprawnienia i obowiązki w tym zakresie wójtów, burmistrzów i starostów. Ustawa określa m.in. możliwości podziału nieruchomości w gminach nie mających nowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jednocześnie ogranicza podziały gruntów rolnych.

10 września 2004
W Warszawie odbyła się III Konferencja Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych organizowana przez Fundację Edukacji Ekonomicznej wraz z niemiecko-francuskim projektem współpracy bliźniaczej "Wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Sporo uwagi poświęcono sprawom dostępu do kapitału dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

6 września 2004
Spotkanie informacyjne poświęcone Inicjatywie Wspólnotowej INTERREG IIIC strefy wschód zostało zorganizowane w Krakowie. Strefa wschód obejmuje obszar Europy środkowo-wschodniej, w tym Polskę bez województw północnych. INTERREG jest inicjatywą skierowaną do regionów przygranicznych; popierane są m.in. projekty infrastrukturalne, ekologiczne, dotyczące wspólnych akcji firm i przedsiębiorstw publicznych.

3 września 2004
Jeszcze przed otrzymaniem wykorzystywanej obecnie pierwszej transzy przyznanych Polsce środków z funduszy strukturalnych UE, przystąpiono do prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, tzn. na okres kolejnego budżetu Unii. Od maja do lipca br. odbyło się 16 konferencji regionalnych organizowanych przez Urzędy Marszałkowskie wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Do końca grudnia ma powstać wstępny projekt nowego NPR, do końca maja 2005 r. jego pierwsza wersja. Wówczas rozpoczną się konsultacje z Komisją Europejską.

1 września 2004
W Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęły się trzydniowe Targi "InfraTech", ukierunkowane na potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie infastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej. W programie targów m.in. konferencja samorządowa nt. inwestowania w rozwój ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej i społecznej. Patronat nad targami objął dziennik "Rzeczpospolita".

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A