Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 19.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

22 września 2004
Weszła w życie znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004.141.1492). Zmianie uległy uprawnienia i obowiązki w tym zakresie wójtów, burmistrzów i starostów. Ustawa określa m.in. możliwości podziału nieruchomości w gminach nie mających nowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jednocześnie ogranicza podziały gruntów rolnych.

10 września 2004
W Warszawie odbyła się III Konferencja Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych organizowana przez Fundację Edukacji Ekonomicznej wraz z niemiecko-francuskim projektem współpracy bliźniaczej "Wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Sporo uwagi poświęcono sprawom dostępu do kapitału dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

6 września 2004
Spotkanie informacyjne poświęcone Inicjatywie Wspólnotowej INTERREG IIIC strefy wschód zostało zorganizowane w Krakowie. Strefa wschód obejmuje obszar Europy środkowo-wschodniej, w tym Polskę bez województw północnych. INTERREG jest inicjatywą skierowaną do regionów przygranicznych; popierane są m.in. projekty infrastrukturalne, ekologiczne, dotyczące wspólnych akcji firm i przedsiębiorstw publicznych.

3 września 2004
Jeszcze przed otrzymaniem wykorzystywanej obecnie pierwszej transzy przyznanych Polsce środków z funduszy strukturalnych UE, przystąpiono do prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, tzn. na okres kolejnego budżetu Unii. Od maja do lipca br. odbyło się 16 konferencji regionalnych organizowanych przez Urzędy Marszałkowskie wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Do końca grudnia ma powstać wstępny projekt nowego NPR, do końca maja 2005 r. jego pierwsza wersja. Wówczas rozpoczną się konsultacje z Komisją Europejską.

1 września 2004
W Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęły się trzydniowe Targi "InfraTech", ukierunkowane na potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie infastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej. W programie targów m.in. konferencja samorządowa nt. inwestowania w rozwój ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej i społecznej. Patronat nad targami objął dziennik "Rzeczpospolita".

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A