Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Wrzesień 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

22 września 2004
Weszła w życie znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004.141.1492). Zmianie uległy uprawnienia i obowiązki w tym zakresie wójtów, burmistrzów i starostów. Ustawa określa m.in. możliwości podziału nieruchomości w gminach nie mających nowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jednocześnie ogranicza podziały gruntów rolnych.

10 września 2004
W Warszawie odbyła się III Konferencja Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych organizowana przez Fundację Edukacji Ekonomicznej wraz z niemiecko-francuskim projektem współpracy bliźniaczej "Wdrażanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Sporo uwagi poświęcono sprawom dostępu do kapitału dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich.

6 września 2004
Spotkanie informacyjne poświęcone Inicjatywie Wspólnotowej INTERREG IIIC strefy wschód zostało zorganizowane w Krakowie. Strefa wschód obejmuje obszar Europy środkowo-wschodniej, w tym Polskę bez województw północnych. INTERREG jest inicjatywą skierowaną do regionów przygranicznych; popierane są m.in. projekty infrastrukturalne, ekologiczne, dotyczące wspólnych akcji firm i przedsiębiorstw publicznych.

3 września 2004
Jeszcze przed otrzymaniem wykorzystywanej obecnie pierwszej transzy przyznanych Polsce środków z funduszy strukturalnych UE, przystąpiono do prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, tzn. na okres kolejnego budżetu Unii. Od maja do lipca br. odbyło się 16 konferencji regionalnych organizowanych przez Urzędy Marszałkowskie wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Do końca grudnia ma powstać wstępny projekt nowego NPR, do końca maja 2005 r. jego pierwsza wersja. Wówczas rozpoczną się konsultacje z Komisją Europejską.

1 września 2004
W Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęły się trzydniowe Targi "InfraTech", ukierunkowane na potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie infastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej. W programie targów m.in. konferencja samorządowa nt. inwestowania w rozwój ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej i społecznej. Patronat nad targami objął dziennik "Rzeczpospolita".

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba