Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 20.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

27 sierpnia 2004
Urzędowe nazwy miejscowości ustala Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działająca przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji. Tryb jej pracy określiło ostatnio rozporządzenie tego ministra z 5 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004.177.1831). Jest to akt wykonawczy do ustawy z 29 sierpnia 2003 r. regulującej kwestie urzędowych nazw miejscowości, jezior, kompleksów leśnych itp. ogłoszonej w Dz. U. 2003.166.1612.

20 sierpnia 2004
Przygotowane przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Europejską. Aprobatę KE uzyskały również pierwsze programy pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorstw. Wszystkie niezbędne akty prawne pozwalające firmom ubiegać się o fundusze unijne mają być podpisane do 15 września br.

12 sierpnia 2004
Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej Portugalczyk Jose M. Barroso rozdzielił teki 24 komisarzy. Profesor Danucie Hübner z Polski powierzona została polityka regionalna, jedna z ważniejszych w nowej kadencji Komisji, zarówno z uwagi na sytuację po rozszerzeniu UE jak i na kompetencje komisarza oraz wielkość przezznaczonego na ten cel budżetu.

11 sierpnia 2004
# Zaczęło obowiązywać Rozporządzenie ministra gospodarki z 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania [unijnego] Funduszu Spójności na lata 2004-2006 (Dz. U. 2004.176.1827). Fundusz ten funkcjonuje w UE niezależnie od funduszy strukturalnych i jest ukierunkowany na pomoc słabszym ekonomicznie państwom członkowskim (a nie regionom). Polska ma obecnie w UE najniższy wskaźnik PKB na mieszkańca w stosunku do średniej dla całej poszerzonej wspólnoty: 47,3%.
# Weszło w życie Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. 2004.167.1747). 16 działających RIO kontroluje gospodarkę finansową, zobowiązania wobec budżetu oraz zamówienia publiczne jednostek samorządu terytorialnego.

10 sierpnia 2004
Po 100 dniach członkostwa w Unii Europejskiej Polska należy do grona największych beneficjentów netto unijnego budżetu. W tym czasie każdemu euro naszej składki przekazanej do Brukseli wtórowało ponad 2 euro i 57 centów otrzymanych z UE. Występujący w II kwartale ruch cen, ograniczany instrumentami polityki pieniężnej, jest niekorzystny dla konsumentów, ale sprzyja producentom żywności. Wyraźne korzyści odnoszą eksporterzy. Rozważane jest przyspieszenie wypłat kwot obszarowych dla rolników.

9 sierpnia 2004
Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów zmieniające szczegółowe zasady obliczania i udzielania gminom dotacji celowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2004.174.1811). Zmienione zostały również zasady i tryb udzielania pomocy finansowej przez PFRON zakładom pracy chronionej (Dz. U. 2004.175.1821).

3 sierpnia 2004
1 stycznia 2005 r. 887.polskim miastem stanie się miejscowość Olszyna (pow. lubański, woj. dolnośląskie). W tym samym dniu zmienią się: nazwa gminy Grążawy z siedzibą władz w Grążawach na Bartniczka z siedzibą władz w Bartniczce (pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie), siedziby władz gminy Popów (pow. kłobucki, woj. śląskie) - jest Popów będą Zawady i gminy Lasowice Wielkie (pow. kluczborski, woj. opolskie) - są Lasowice Małe, będą Lasowice Wielkie oraz granice miast i gmin w dziewięciu województwach. (Dz. U. 2004.169.1767).

2 sierpnia 2004
Rolnicy, którzy ukończyli 55 lat, prowadzili gospodarstwo co najmniej 10 lat, przez 5 lat byli ubezpieczeni w KRUS, nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i przekażą gospodarstwo następcy lub państwu - mogą otrzymywać, nie dłużej niż przez 10 lat, rentę strukturalną w wysokości od 1181,42 do 2475,35 zł miesięcznie, pokrywaną w 80% przez UE i w 20% przez budżet krajowy (Dz. U. 2003.229.2273, 2004.114.1191). Wnioski (wzory w Dz. U. 2004.161.1684) przyjmują kierownicy powiatowych biur ARiMR.

1 sierpnia 2004
Obchody 60.rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego miały szczególnie bogaty program, o co zadbały władze stolicy. W wielu miejscach pamięci hołd poległym oddali przybyli z kraju i z zagranicy ostatni żyjący Powstańcy, liczne zastępy harcerzy, władze państwowe i samorządowe, goście zagraniczni, mieszkańcy Warszawy i innych regionów kraju. Po wielu latach starań otwarto w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego (zob. Diariusz REGIOsetu z 31 lipca 2004). Muzeum nie jest jeszcze całkowicie gotowe, za kilka dni zostanie zamknięte, aby dokończyć do października urządzanie ekspozycji. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymało z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 38 powstańców. W sobotę tuż po zmierzchu na placu Krasińskich przy pomniku Powstania odbył się Apel Poległych. Choć żaden z zamierzonych celów tego zrywu nie został osiągnięty, a ofiary, udręczenie żyjących i zniszczenie miasta przeszły wszelką miarę - po latach komunistycznych prześladowań i dyskredytowania żołnierzy Armii Krajowej, w wolnej Polsce dominuje gloryfikacja Powstania, z pominięciem rzetelnego ukazania zgubnej koncepcji, okupionej życiem tak wielu najlepszych polskich synów i córek.


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba