Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

27 sierpnia 2004
Urzędowe nazwy miejscowości ustala Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działająca przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji. Tryb jej pracy określiło ostatnio rozporządzenie tego ministra z 5 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004.177.1831). Jest to akt wykonawczy do ustawy z 29 sierpnia 2003 r. regulującej kwestie urzędowych nazw miejscowości, jezior, kompleksów leśnych itp. ogłoszonej w Dz. U. 2003.166.1612.

20 sierpnia 2004
Przygotowane przez Radę Ministrów rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Europejską. Aprobatę KE uzyskały również pierwsze programy pomocy publicznej dla polskich przedsiębiorstw. Wszystkie niezbędne akty prawne pozwalające firmom ubiegać się o fundusze unijne mają być podpisane do 15 września br.

12 sierpnia 2004
Nowy przewodniczący Komisji Europejskiej Portugalczyk Jose M. Barroso rozdzielił teki 24 komisarzy. Profesor Danucie Hübner z Polski powierzona została polityka regionalna, jedna z ważniejszych w nowej kadencji Komisji, zarówno z uwagi na sytuację po rozszerzeniu UE jak i na kompetencje komisarza oraz wielkość przezznaczonego na ten cel budżetu.

11 sierpnia 2004
# Zaczęło obowiązywać Rozporządzenie ministra gospodarki z 30 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia strategii wykorzystania [unijnego] Funduszu Spójności na lata 2004-2006 (Dz. U. 2004.176.1827). Fundusz ten funkcjonuje w UE niezależnie od funduszy strukturalnych i jest ukierunkowany na pomoc słabszym ekonomicznie państwom członkowskim (a nie regionom). Polska ma obecnie w UE najniższy wskaźnik PKB na mieszkańca w stosunku do średniej dla całej poszerzonej wspólnoty: 47,3%.
# Weszło w życie Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. 2004.167.1747). 16 działających RIO kontroluje gospodarkę finansową, zobowiązania wobec budżetu oraz zamówienia publiczne jednostek samorządu terytorialnego.

10 sierpnia 2004
Po 100 dniach członkostwa w Unii Europejskiej Polska należy do grona największych beneficjentów netto unijnego budżetu. W tym czasie każdemu euro naszej składki przekazanej do Brukseli wtórowało ponad 2 euro i 57 centów otrzymanych z UE. Występujący w II kwartale ruch cen, ograniczany instrumentami polityki pieniężnej, jest niekorzystny dla konsumentów, ale sprzyja producentom żywności. Wyraźne korzyści odnoszą eksporterzy. Rozważane jest przyspieszenie wypłat kwot obszarowych dla rolników.

9 sierpnia 2004
Weszło w życie rozporządzenie ministra finansów zmieniające szczegółowe zasady obliczania i udzielania gminom dotacji celowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2004.174.1811). Zmienione zostały również zasady i tryb udzielania pomocy finansowej przez PFRON zakładom pracy chronionej (Dz. U. 2004.175.1821).

3 sierpnia 2004
1 stycznia 2005 r. 887.polskim miastem stanie się miejscowość Olszyna (pow. lubański, woj. dolnośląskie). W tym samym dniu zmienią się: nazwa gminy Grążawy z siedzibą władz w Grążawach na Bartniczka z siedzibą władz w Bartniczce (pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie), siedziby władz gminy Popów (pow. kłobucki, woj. śląskie) - jest Popów będą Zawady i gminy Lasowice Wielkie (pow. kluczborski, woj. opolskie) - są Lasowice Małe, będą Lasowice Wielkie oraz granice miast i gmin w dziewięciu województwach. (Dz. U. 2004.169.1767).

2 sierpnia 2004
Rolnicy, którzy ukończyli 55 lat, prowadzili gospodarstwo co najmniej 10 lat, przez 5 lat byli ubezpieczeni w KRUS, nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i przekażą gospodarstwo następcy lub państwu - mogą otrzymywać, nie dłużej niż przez 10 lat, rentę strukturalną w wysokości od 1181,42 do 2475,35 zł miesięcznie, pokrywaną w 80% przez UE i w 20% przez budżet krajowy (Dz. U. 2003.229.2273, 2004.114.1191). Wnioski (wzory w Dz. U. 2004.161.1684) przyjmują kierownicy powiatowych biur ARiMR.

1 sierpnia 2004
Obchody 60.rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego miały szczególnie bogaty program, o co zadbały władze stolicy. W wielu miejscach pamięci hołd poległym oddali przybyli z kraju i z zagranicy ostatni żyjący Powstańcy, liczne zastępy harcerzy, władze państwowe i samorządowe, goście zagraniczni, mieszkańcy Warszawy i innych regionów kraju. Po wielu latach starań otwarto w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego (zob. Diariusz REGIOsetu z 31 lipca 2004). Muzeum nie jest jeszcze całkowicie gotowe, za kilka dni zostanie zamknięte, aby dokończyć do października urządzanie ekspozycji. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymało z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 38 powstańców. W sobotę tuż po zmierzchu na placu Krasińskich przy pomniku Powstania odbył się Apel Poległych. Choć żaden z zamierzonych celów tego zrywu nie został osiągnięty, a ofiary, udręczenie żyjących i zniszczenie miasta przeszły wszelką miarę - po latach komunistycznych prześladowań i dyskredytowania żołnierzy Armii Krajowej, w wolnej Polsce dominuje gloryfikacja Powstania, z pominięciem rzetelnego ukazania zgubnej koncepcji, okupionej życiem tak wielu najlepszych polskich synów i córek.


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba