Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 24.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 czerwca 2004
Weszła w życie jednobrzmiąca zmiana do dwóch ustaw: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U.2004.148.1551). Zmiana ta brzmi: wnioski złożone po 15 czerwca 2004 r., lecz nie później niż do 30 czerwca 2004 r., uznaje się za złożone z zachowaniem terminu.

24 czerwca 2004
Według danych Eurostatu (Urzędu Statystycznego UE) wszystkie polskie województwa charakteryzuje poziom rozwoju niższy niż 75% średniego wskaźnika dla całej wspólnoty. Różnice między województwami są dość znaczne: od 72,1% średniej w UE dla woj. mazowieckiego, które jest na progu utraty prawa do środków z unijnych funduszy strukturalnych, do 32,1% dla woj. lubuskiego. Drugie w kolejności woj. śląskie ma ten wskaźnik równy 50,2%.

19 czerwca 2004
Obradująca w Brukseli Rada Unii Europejskiej uzgodniła treść Traktatu Konstytucyjnego UE, który po ratyfikacji przez 25 państw ma wejść w życie 1 listopada 2009 r. Traktat ustala m. in. nowy system podejmowania decyzji w Radzie UE: wymagane 55% państw-członków plus 1 państwo, w których mieszka 65% ludności UE; przy decyzjach z inicjatywy Rady a nie Komisji Europejskiej pierwszy próg będzie podwyższany do 72% państw. Dodatkowo wprowadzono mechanizm skutecznego wniosku mniejszości o przedłużenie poszukiwania kompromisu. W niektórych sprawach (np. podatków) wymagana będzie jednomyślność.

15 czerwca 2004
Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Średnia wieku 54 wybranych europarlamentarzystów z Polski - nieco poniżej 50 lat, najniższa w grupie deputowanych z LPR (45,3) i PiS (46,0), wyższa od średniej w grupie UW, PSL i SDPL. Przeważają ekonomiści, prawnicy, historycy i inżynierowie. Rozpiętość uzyskanych głosów wśród wybranych: od 173 389 dla byłego premiera Jerzego Buzka z listy PO do 13 944 dla Wiesława Kuca z listy Samoobrony. W poszczególnych okręgach wybrano od jednego (w woj. kujawsko-pomorskim) do ośmiu (w woj. śląskim) deputowanych. Wygrały partie opozycyjne, w tym wielu eurosceptyków.

14 czerwca 2004
Na wniosek Ministra rolnictwa i rozwoju wsi Komisja Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie do 30 czerwca br. terminu składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie bez potrąceń. Po tym terminie przez 25 dni rolnicy będą mogli w dalszym ciągu składać wnioski, ale za każdy dzień zwłoki będzie im potrącany 1% kwoty dopłat. Rada Ministrów w trybie pilnym rozpatrzy związany z tym projekt nowelizacji ustawy o płatnościach bezpośrednich.

13 czerwca 2004
W wyborach do Parlamentu Europejskiego wzięło udział tylko 20,87% uprawnionych Polaków (niższa frekwencja była jedynie na Słowacji), średnia dla całej UE - 44,2%. Wymagany próg 5% poparcia przekroczyło 8 (z 20) Komitetów Wyborczych: Platformy Obywatelskiej (uzyskano 15 mandatów), Ligi Polskich Rodzin (10), Prawa i Sprawiedliwości (7), Samoobrony (6), Sojuszu Lewicy Demokratycznej-Unii Pracy (5), Unii Wolności (4), Polskiego Stronnictwa Ludowego (4), Socjaldemokracji Polskiej (3 mandaty).

10 czerwca 2004
Rozpoczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jako pierwsze zorganizowały je Holandia i Wielka Brytania, w kolejnych dwóch dniach: Irlandia, Czechy, Malta i Łotwa. W pozostałych krajach UE, w tym w Polsce, wybory zarządzono na niedzielę 13 czerwca. Czynne prawo wyborcze ma w 25 krajach ok. 340 mln osób, na listach jest blisko 15 tys. kandydatów, do obsadzenia 732 mandaty (najwięcej dla Niemców - 99, najmniej dla Maltańczyków - 5; dla Polaków - 54), kadencja deputowanego trwa 5 lat.

4 czerwca 2004
Województwo Podlaskie przoduje w aktywności rolników zainteresowanych pomocą z Unii Europejskiej. Już blisko 80% właścicieli i dzierżawców zarejestrowało gospodarstwa i złożyło wnioski o dopłaty obszarowe (w Łódzkiem - 20%). Podlaski Urząd Marszałkowski rozpoczął też przyjmowanie wniosków o środki strukturalne na rozwój regionalny, adresowane głównie do samorządów większych miast i związków gmin.

1 czerwca 2004
Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej Generator Wniosków Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK) Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. System umożliwia zainteresowanym samorządom i przedsiębiorcom dostęp do formularzy wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. przygotowanych przez Ministerstwa: Gospodarki, Infrastruktury oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A