Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Czerwiec 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 czerwca 2004
Weszła w życie jednobrzmiąca zmiana do dwóch ustaw: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U.2004.148.1551). Zmiana ta brzmi: wnioski złożone po 15 czerwca 2004 r., lecz nie później niż do 30 czerwca 2004 r., uznaje się za złożone z zachowaniem terminu.

24 czerwca 2004
Według danych Eurostatu (Urzędu Statystycznego UE) wszystkie polskie województwa charakteryzuje poziom rozwoju niższy niż 75% średniego wskaźnika dla całej wspólnoty. Różnice między województwami są dość znaczne: od 72,1% średniej w UE dla woj. mazowieckiego, które jest na progu utraty prawa do środków z unijnych funduszy strukturalnych, do 32,1% dla woj. lubuskiego. Drugie w kolejności woj. śląskie ma ten wskaźnik równy 50,2%.

19 czerwca 2004
Obradująca w Brukseli Rada Unii Europejskiej uzgodniła treść Traktatu Konstytucyjnego UE, który po ratyfikacji przez 25 państw ma wejść w życie 1 listopada 2009 r. Traktat ustala m. in. nowy system podejmowania decyzji w Radzie UE: wymagane 55% państw-członków plus 1 państwo, w których mieszka 65% ludności UE; przy decyzjach z inicjatywy Rady a nie Komisji Europejskiej pierwszy próg będzie podwyższany do 72% państw. Dodatkowo wprowadzono mechanizm skutecznego wniosku mniejszości o przedłużenie poszukiwania kompromisu. W niektórych sprawach (np. podatków) wymagana będzie jednomyślność.

15 czerwca 2004
Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Średnia wieku 54 wybranych europarlamentarzystów z Polski - nieco poniżej 50 lat, najniższa w grupie deputowanych z LPR (45,3) i PiS (46,0), wyższa od średniej w grupie UW, PSL i SDPL. Przeważają ekonomiści, prawnicy, historycy i inżynierowie. Rozpiętość uzyskanych głosów wśród wybranych: od 173 389 dla byłego premiera Jerzego Buzka z listy PO do 13 944 dla Wiesława Kuca z listy Samoobrony. W poszczególnych okręgach wybrano od jednego (w woj. kujawsko-pomorskim) do ośmiu (w woj. śląskim) deputowanych. Wygrały partie opozycyjne, w tym wielu eurosceptyków.

14 czerwca 2004
Na wniosek Ministra rolnictwa i rozwoju wsi Komisja Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie do 30 czerwca br. terminu składania przez rolników wniosków o dopłaty bezpośrednie bez potrąceń. Po tym terminie przez 25 dni rolnicy będą mogli w dalszym ciągu składać wnioski, ale za każdy dzień zwłoki będzie im potrącany 1% kwoty dopłat. Rada Ministrów w trybie pilnym rozpatrzy związany z tym projekt nowelizacji ustawy o płatnościach bezpośrednich.

13 czerwca 2004
W wyborach do Parlamentu Europejskiego wzięło udział tylko 20,87% uprawnionych Polaków (niższa frekwencja była jedynie na Słowacji), średnia dla całej UE - 44,2%. Wymagany próg 5% poparcia przekroczyło 8 (z 20) Komitetów Wyborczych: Platformy Obywatelskiej (uzyskano 15 mandatów), Ligi Polskich Rodzin (10), Prawa i Sprawiedliwości (7), Samoobrony (6), Sojuszu Lewicy Demokratycznej-Unii Pracy (5), Unii Wolności (4), Polskiego Stronnictwa Ludowego (4), Socjaldemokracji Polskiej (3 mandaty).

10 czerwca 2004
Rozpoczęły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jako pierwsze zorganizowały je Holandia i Wielka Brytania, w kolejnych dwóch dniach: Irlandia, Czechy, Malta i Łotwa. W pozostałych krajach UE, w tym w Polsce, wybory zarządzono na niedzielę 13 czerwca. Czynne prawo wyborcze ma w 25 krajach ok. 340 mln osób, na listach jest blisko 15 tys. kandydatów, do obsadzenia 732 mandaty (najwięcej dla Niemców - 99, najmniej dla Maltańczyków - 5; dla Polaków - 54), kadencja deputowanego trwa 5 lat.

4 czerwca 2004
Województwo Podlaskie przoduje w aktywności rolników zainteresowanych pomocą z Unii Europejskiej. Już blisko 80% właścicieli i dzierżawców zarejestrowało gospodarstwa i złożyło wnioski o dopłaty obszarowe (w Łódzkiem - 20%). Podlaski Urząd Marszałkowski rozpoczął też przyjmowanie wniosków o środki strukturalne na rozwój regionalny, adresowane głównie do samorządów większych miast i związków gmin.

1 czerwca 2004
Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej Generator Wniosków Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli (SIMIK) Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. System umożliwia zainteresowanym samorządom i przedsiębiorcom dostęp do formularzy wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. przygotowanych przez Ministerstwa: Gospodarki, Infrastruktury oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba