Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 23.10.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

10 lutego 2004
Komisja Europejska przedstawiła w Strasburgu projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zakłada się zwiększenie wydatków z 0,98% obecnie do 1,15% w 2013 r. łącznego dochodu narodowego państw-członków UE. Nadal największy udział w wydatkach ma wspólna polityka rolna (40%). Głównym beneficjentem ma być Polska - z ok. 1 bln euro unijnych wydatków ogółem w czasie 7 lat mamy otrzymać 76 mld euro (wg aktualnego kursu to równowartość 185% wydatków zapisanych w polskim budżecie na 2004 r.).

7 lutego 2004
Zaczęły obowiązywać przepisy o zasadach tworzenia i prowadzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu ewidencji producentów, gospodarstw rolnych i wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2004.10.76). Inicjatywa złożenia wniosku należy do samych zainteresowanych. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR od 9 lutego. Wzory wniosków: o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym podaje Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2004.10.91).

1 lutego 2004
Na 20 lutego 2004 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznaczyła ostateczny termin składania wniosków o pomoc finansową na przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w gospodarstwach rolnych w Działaniu 2 w ramach akcesyjnego programu SAPARD (zob. skrypt AS nr 2).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


W Y S Z U K I W A R K A