Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 22.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

10 lutego 2004
Komisja Europejska przedstawiła w Strasburgu projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zakłada się zwiększenie wydatków z 0,98% obecnie do 1,15% w 2013 r. łącznego dochodu narodowego państw-członków UE. Nadal największy udział w wydatkach ma wspólna polityka rolna (40%). Głównym beneficjentem ma być Polska - z ok. 1 bln euro unijnych wydatków ogółem w czasie 7 lat mamy otrzymać 76 mld euro (wg aktualnego kursu to równowartość 185% wydatków zapisanych w polskim budżecie na 2004 r.).

7 lutego 2004
Zaczęły obowiązywać przepisy o zasadach tworzenia i prowadzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu ewidencji producentów, gospodarstw rolnych i wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2004.10.76). Inicjatywa złożenia wniosku należy do samych zainteresowanych. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR od 9 lutego. Wzory wniosków: o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym podaje Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2004.10.91).

1 lutego 2004
Na 20 lutego 2004 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznaczyła ostateczny termin składania wniosków o pomoc finansową na przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w gospodarstwach rolnych w Działaniu 2 w ramach akcesyjnego programu SAPARD (zob. skrypt AS nr 2).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A