Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 8.08.2022
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Luty 2004 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

10 lutego 2004
Komisja Europejska przedstawiła w Strasburgu projekt budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zakłada się zwiększenie wydatków z 0,98% obecnie do 1,15% w 2013 r. łącznego dochodu narodowego państw-członków UE. Nadal największy udział w wydatkach ma wspólna polityka rolna (40%). Głównym beneficjentem ma być Polska - z ok. 1 bln euro unijnych wydatków ogółem w czasie 7 lat mamy otrzymać 76 mld euro (wg aktualnego kursu to równowartość 185% wydatków zapisanych w polskim budżecie na 2004 r.).

7 lutego 2004
Zaczęły obowiązywać przepisy o zasadach tworzenia i prowadzenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu ewidencji producentów, gospodarstw rolnych i wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2004.10.76). Inicjatywa złożenia wniosku należy do samych zainteresowanych. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR od 9 lutego. Wzory wniosków: o wpis do ewidencji producentów oraz zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym podaje Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2004.10.91).

1 lutego 2004
Na 20 lutego 2004 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznaczyła ostateczny termin składania wniosków o pomoc finansową na przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w gospodarstwach rolnych w Działaniu 2 w ramach akcesyjnego programu SAPARD (zob. skrypt AS nr 2).

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba