Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 26.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 listopada 2002
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacja Konrada Adenauera zapraszają przedstawicieli władz samorządowych na organizowaną we współpracy z Ministerstwem Gospodarki konferencję "Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - szansa i wyzwanie dla samorządu terytorialnego", która odbędzie się 12 grudnia 2002 r. w godz. 11-16 w siedzibie Ministerstwa w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej inf. w internecie.

18 listopada 2002
Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 15 państw-członków UE w Brukseli przyjęto dzień 1 maja 2004 r. jako datę rozszerzenia Unii Europejskiej o kolejne 10 państw, w tym Polskę. W stosunku do spodziewanego terminu 1 stycznia 2004 r. przyjęta data uwzględnia czas niezbędny na wszystkie procedury, które muszą poprzedzić przyjęcie nowych członków.

15 listopada 2002
Sejm po raz trzeci przedłużył termin obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzono jedynie konieczną aktualizację jej brzmienia w 2003 r. Uchwalenie postulowanej przez samorządowców nowej ustawy głębiej decentralizującej finanse publiczne i zwiększającej samodzielność finansową gmin, powiatów i województw odłożono na rok. Znowelizowaną ustawę przekazano do Senatu.

11 listopada 2002
W zakończonych wyborach samorządowych obsadzono 39978 mandatów w radach gmin, miast, dzielnic Warszawy, powiatów i w sejmikach województw; w tym 323 radnych zdobyło mandaty bez głosowania (w 186 gminach liczba kandydatów nie przewyższała liczby mandatów) oraz 194 - w wyniku losowania (kandydaci z tą sama liczba głosów uprawnieni do ostatniego mandatu). Wybrano także 2475 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Trzech kolejnych burmistrzów wybiorą rady miejskie Czerniejewa, Pakości i Suchania, gdzie jedyny kandydat nie przekroczył progu 50% poparcia wyborców.
    W Gminach do 20 tys. mieszkańców wybrano 32205 radnych miejscowych rad (68,76% stanu); tam radnych wybierano tak jak wójtów głosując bezpośrednio na konkretne osoby, a nie na listy. W gminach o liczbie mieszkańców większej niż 20 tys. głosowano na listy i wybrano 5629 radnych, tak samo głosowano w miastach na prawach powiatów - wybrano 1685 radnych. Do rad powiatów wybrano 6294 radnych (najwięcej obsadziły SLD-UP i PSL odpowiednio 26,0% i 13,5%), a do sejmików województw 561 radnych (SLD-UP i Samoobrona odpowiednio 33,7% i 18,0%).
    W obu turach wybrano: 1596 wójtów (61,4% w I turze), 773 burmistrzów (36,4% w I turze) oraz 106 prezydentów miast (10,4% w I turze). Wśród wybranych wójtów 1196 (74,9%) zgłosiły lokalne komitety wyborcze, pozostałych partyjne komitety wyborcze: 275 (PSL), 105 (SLD-UP), 15 (Samoobrona), 5 (LPR). Wśród wybranych burmistrzów udział kandydatów lokalnych komitetów wyborczych wynosi 79%, wśród prezydentów miast - 70,8%. Najwięcej burmistrzów i prezydentów miast obsadziła SLD-UP - odpowiednio 96 i 26. Wśród wójtów jest 113 kobiet, wśród burmistrzów - 53, wśród prezydentów miast - dwie.
    Największe poparcie wyborców uzyskali: wójt Gminy Ryjewo (woj. pomorskie) Józef Andrzej GUTOWSKI (Kwidzyńska Liga Samorządowa) - 87,69% głosów, burmistrz Ząbkowic Śląskich (woj. dolnośląskie) Józef MARCINKÓW (Porozumienie Społeczne) - 83,98% głosów oraz prezydent Otwocka (woj. mazowieckie) Andrzej Ryszard SZACIŁŁO (Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa) - 76,86% głosów.
    W miastach szczebla wojewódzkiego prezydentami zostali wybrani: w Białymstoku - Ryszard Tur (Białostockie Porozumienie Prawicy) 66,18% głosów w II turze, w Bydgoszczy - Konstanty Dombrowicz (Bydgoskie Porozumienie Obywatelskie) 54,62%/II, w Gdańsku - Paweł Adamowicz (PO) 72,28%/II, w Gorzowie Wlkp. - Tadeusz Jędrzejczak (SLD-UP) 50,25% /I, w Katowicach - Piotr Uszok (Forum Samorządowe i Piotr Uszok) 54,06%/I, w Kielcach - Wojciech J. Lubawski (Porozumienie Samorządowe - Piotr Lubawski) 52,23%/II, w Krakowie - Jacek Majchrowski (Przyjazny Kraków) 50,47%/II, w Lublinie - Andrzej M. Pruszkowski (Prawo i Rodzina) 64,48%/II, w Łodzi - Jerzy Kropiwnicki (Łódzkie Porozumienie Obywatelskie) 56,80%/II, w Olsztynie - Czesław J. Małkowski (SLD-UP) 51,32%/II, w Opolu - Ryszard Zembaczyński (KWW Ryszarda Zembaczyńskiego) 65,97%/I, w Poznaniu - Ryszard Grobelny (PO) 65,81%/II, w Rzeszowie - Tadeusz Ferenc (SLD-UP) 51,63%/II, w Szczecinie - Marian Jurczyk (KWW Mariana Jurczyka) 53,43%/II, w Toruniu - Michał F. Zaleski (Czas na Gospodarza) 50,96%/II, w Warszawie - Lech A. Kaczyński (PiS) 70,54%/II, we Wrocławiu - Rafał F. Dutkiewicz (KWW Rafała Dutkiewicza) 64,00%/II, w Zielonej Górze - Bożena Ronowicz (Sprawiedliwa i Prawa Zielona Góra) 50,67%/II.

10 listopada 2002
W 13 spośród 18 miast szczebla wojewódzkiego (po dwa miasta tego szczebla są w woj. kujawsko-pomorskim i lubuskim) prezydentami zostali kandydaci lokalnych komitetów wyborczych. W pozostałych 5 miastach wybrano kandydatów partyjnych komitetów wyborczych: w Gorzowie Wlkp., Olsztynie i Rzeszowie (SLD-UP), w Gdańsku i Poznaniu (PO), w Warszawie (PiS). Największe poparcie uzyskali: Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska (72,28% w II turze) oraz Lech A. Kaczyński - prezydent Warszawy (70,54% w II turze). W Radzie m.st. Warszawy liczącej 60 radnych 24 mandaty obsadzili kandydaci Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, 20 - SLD-UP, 8 - Platformy Obywatelskiej, 6 - Ligi Polskich Rodzin, 1 - Samoobrony, 1 - komitetu lokalnego.

9 listopada 2002
W gminach do 20 tys. mieszkańców, w których wybory radnych odbywały się w sposób bezpośredni (głosowanie na osoby, a nie na listy; tak samo jak w wyborach wójtów i burmistrzów) 75,75% mandatów obsadzili kandydaci niepartyjnych lokalnych komitetów, 12,04% - kandydaci PSL, 8,14% - SLD-UP, 2,52% - Samoobrony, 1,53% - Ligi Polskich Rodzin, 0,02% - Platformy Obywatelskiej.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A