Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Piątek 20.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Listopad 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

28 listopada 2002
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacja Konrada Adenauera zapraszają przedstawicieli władz samorządowych na organizowaną we współpracy z Ministerstwem Gospodarki konferencję "Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - szansa i wyzwanie dla samorządu terytorialnego", która odbędzie się 12 grudnia 2002 r. w godz. 11-16 w siedzibie Ministerstwa w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej inf. w internecie.

18 listopada 2002
Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 15 państw-członków UE w Brukseli przyjęto dzień 1 maja 2004 r. jako datę rozszerzenia Unii Europejskiej o kolejne 10 państw, w tym Polskę. W stosunku do spodziewanego terminu 1 stycznia 2004 r. przyjęta data uwzględnia czas niezbędny na wszystkie procedury, które muszą poprzedzić przyjęcie nowych członków.

15 listopada 2002
Sejm po raz trzeci przedłużył termin obowiązywania ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wprowadzono jedynie konieczną aktualizację jej brzmienia w 2003 r. Uchwalenie postulowanej przez samorządowców nowej ustawy głębiej decentralizującej finanse publiczne i zwiększającej samodzielność finansową gmin, powiatów i województw odłożono na rok. Znowelizowaną ustawę przekazano do Senatu.

11 listopada 2002
W zakończonych wyborach samorządowych obsadzono 39978 mandatów w radach gmin, miast, dzielnic Warszawy, powiatów i w sejmikach województw; w tym 323 radnych zdobyło mandaty bez głosowania (w 186 gminach liczba kandydatów nie przewyższała liczby mandatów) oraz 194 - w wyniku losowania (kandydaci z tą sama liczba głosów uprawnieni do ostatniego mandatu). Wybrano także 2475 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Trzech kolejnych burmistrzów wybiorą rady miejskie Czerniejewa, Pakości i Suchania, gdzie jedyny kandydat nie przekroczył progu 50% poparcia wyborców.
    W Gminach do 20 tys. mieszkańców wybrano 32205 radnych miejscowych rad (68,76% stanu); tam radnych wybierano tak jak wójtów głosując bezpośrednio na konkretne osoby, a nie na listy. W gminach o liczbie mieszkańców większej niż 20 tys. głosowano na listy i wybrano 5629 radnych, tak samo głosowano w miastach na prawach powiatów - wybrano 1685 radnych. Do rad powiatów wybrano 6294 radnych (najwięcej obsadziły SLD-UP i PSL odpowiednio 26,0% i 13,5%), a do sejmików województw 561 radnych (SLD-UP i Samoobrona odpowiednio 33,7% i 18,0%).
    W obu turach wybrano: 1596 wójtów (61,4% w I turze), 773 burmistrzów (36,4% w I turze) oraz 106 prezydentów miast (10,4% w I turze). Wśród wybranych wójtów 1196 (74,9%) zgłosiły lokalne komitety wyborcze, pozostałych partyjne komitety wyborcze: 275 (PSL), 105 (SLD-UP), 15 (Samoobrona), 5 (LPR). Wśród wybranych burmistrzów udział kandydatów lokalnych komitetów wyborczych wynosi 79%, wśród prezydentów miast - 70,8%. Najwięcej burmistrzów i prezydentów miast obsadziła SLD-UP - odpowiednio 96 i 26. Wśród wójtów jest 113 kobiet, wśród burmistrzów - 53, wśród prezydentów miast - dwie.
    Największe poparcie wyborców uzyskali: wójt Gminy Ryjewo (woj. pomorskie) Józef Andrzej GUTOWSKI (Kwidzyńska Liga Samorządowa) - 87,69% głosów, burmistrz Ząbkowic Śląskich (woj. dolnośląskie) Józef MARCINKÓW (Porozumienie Społeczne) - 83,98% głosów oraz prezydent Otwocka (woj. mazowieckie) Andrzej Ryszard SZACIŁŁO (Inicjatywa Społeczna Wspólnota Samorządowa) - 76,86% głosów.
    W miastach szczebla wojewódzkiego prezydentami zostali wybrani: w Białymstoku - Ryszard Tur (Białostockie Porozumienie Prawicy) 66,18% głosów w II turze, w Bydgoszczy - Konstanty Dombrowicz (Bydgoskie Porozumienie Obywatelskie) 54,62%/II, w Gdańsku - Paweł Adamowicz (PO) 72,28%/II, w Gorzowie Wlkp. - Tadeusz Jędrzejczak (SLD-UP) 50,25% /I, w Katowicach - Piotr Uszok (Forum Samorządowe i Piotr Uszok) 54,06%/I, w Kielcach - Wojciech J. Lubawski (Porozumienie Samorządowe - Piotr Lubawski) 52,23%/II, w Krakowie - Jacek Majchrowski (Przyjazny Kraków) 50,47%/II, w Lublinie - Andrzej M. Pruszkowski (Prawo i Rodzina) 64,48%/II, w Łodzi - Jerzy Kropiwnicki (Łódzkie Porozumienie Obywatelskie) 56,80%/II, w Olsztynie - Czesław J. Małkowski (SLD-UP) 51,32%/II, w Opolu - Ryszard Zembaczyński (KWW Ryszarda Zembaczyńskiego) 65,97%/I, w Poznaniu - Ryszard Grobelny (PO) 65,81%/II, w Rzeszowie - Tadeusz Ferenc (SLD-UP) 51,63%/II, w Szczecinie - Marian Jurczyk (KWW Mariana Jurczyka) 53,43%/II, w Toruniu - Michał F. Zaleski (Czas na Gospodarza) 50,96%/II, w Warszawie - Lech A. Kaczyński (PiS) 70,54%/II, we Wrocławiu - Rafał F. Dutkiewicz (KWW Rafała Dutkiewicza) 64,00%/II, w Zielonej Górze - Bożena Ronowicz (Sprawiedliwa i Prawa Zielona Góra) 50,67%/II.

10 listopada 2002
W 13 spośród 18 miast szczebla wojewódzkiego (po dwa miasta tego szczebla są w woj. kujawsko-pomorskim i lubuskim) prezydentami zostali kandydaci lokalnych komitetów wyborczych. W pozostałych 5 miastach wybrano kandydatów partyjnych komitetów wyborczych: w Gorzowie Wlkp., Olsztynie i Rzeszowie (SLD-UP), w Gdańsku i Poznaniu (PO), w Warszawie (PiS). Największe poparcie uzyskali: Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska (72,28% w II turze) oraz Lech A. Kaczyński - prezydent Warszawy (70,54% w II turze). W Radzie m.st. Warszawy liczącej 60 radnych 24 mandaty obsadzili kandydaci Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, 20 - SLD-UP, 8 - Platformy Obywatelskiej, 6 - Ligi Polskich Rodzin, 1 - Samoobrony, 1 - komitetu lokalnego.

9 listopada 2002
W gminach do 20 tys. mieszkańców, w których wybory radnych odbywały się w sposób bezpośredni (głosowanie na osoby, a nie na listy; tak samo jak w wyborach wójtów i burmistrzów) 75,75% mandatów obsadzili kandydaci niepartyjnych lokalnych komitetów, 12,04% - kandydaci PSL, 8,14% - SLD-UP, 2,52% - Samoobrony, 1,53% - Ligi Polskich Rodzin, 0,02% - Platformy Obywatelskiej.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A