Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 21.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 października 2002
Z pierwszych oficjalnych wyników wyborów samorządowych: w I turze wybrano 1273 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (51,3% stanu docelowego); w gminach do 20 tys. mieszk. - 55,9%, w gminach powyżej 20 tys. - 23,8%, w miastach na prawach powiatów - 13,6%. 3/4 wybranych wystawiały małe lokalne komitety wyborcze. II tura odbędzie się w 1202 gminach; w gminach miejskich: Czerniejewo (wlkp.), Pakość (kuj.-pom.) i Suchań (zach.pom.) - wyboru burmistrza dokona Rada Miejska.
    Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła 31 października 2002 r. informacje o wynikach wyborów samorządowych w dniu 27 października br. w ich części dotyczącej wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Frekwencja wynosiła 44,33% (od 39,92% w woj. śląskim do 51,29% w podkarpackim). Spośród 2478 gmin, wyboru dokonano w 1273 gminach, w 3 gminach miejskich jedyni startujący kandydaci nie uzyskali wymaganego ponad 50-procentowego poparcia wyborców (tam wyboru burmistrza dokona Rada Miejska), w 1202 gminach 10 listopada br. odbędzie się II tura, w której na listach znajdzie się po dwóch kandydatów z najwyższym kolejno poparciem uzyskanym w I turze. Najwyższy wskaźnik dokonania wyboru w I turze ma woj. kujawsko-pomorskie (59,7% gmin z tego województwa zakończyło wybory), w małopolskim (58%), w opolskim (57,8%), z kolei największy udział gmin wybierających w II turze mają województwa: zachodniopomorskie (63%), dolnośląskie (61%) i warmińsko-mazurskie (60%).
    Tam gdzie wyboru dokonano 27 października 2002 r. stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obejmą przede wszystkim kandydaci wystawieni przez lokalne komitety wyborcze - wygrali w 75% gmin (955), dalej kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego - wygrali w 17,3% gmin (220), kandydaci SLD-UP - w 7% gmin (91), Samoobrony - w 0,4% gmin (5) oraz Ligi Polskich Rodzin - w 0,16% gmin (2). Lokalne komitety wyborcze odniosły dotąd największe sukcesy w województwach: pomorskim (obsada 92% gmin), śląskim (84,8%), dolnośląskie (81,8%), najmniejsze zaś w świętokrzyskim gdzie obsadziły w I turze swoimi kandydatami 58% gmin.
    II tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obejmie 940 gmin do 20 tys. mieszk., 205 gmin powyżej 20 tys. oraz 57 miast na prawach powiatu (w tym Warszawę). 10 listopada br. w 1202 gminach do wyborów stanie 2404 kandydatów: 1763 z komitetów lokalnych, 354 - z KKW SLD-UP, 224 - z KW PSL, 35 - z KW Samoobrona RP, 19 - z KW LPR, 6 - z KW PO, 2 - z KW PiS oraz 1 z KW Alternatywa Partia Pracy.
    W pierwszym komunikacie PKW nie podano żadnych informacji o wynikach wyborów radnych do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

25 października 2002
W około 350 okręgach wyborczych (na 23 443) liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych jest równa lub mniejsza od liczby mandatów do obsadzenia. Tam kandydaci uzyskają mandaty bez głosowania. Jeżeli natomiast na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kandyduje tylko jedna osoba, jej wybór musi być potwierdzony uzyskaniem ponad 50% popierających ją ważnych głosów; w przeciwnym razie wyboru osoby na to stanowisko dokona Rada Gminy.

17 października 2002
Ponad 200 firm z branży mięsnej, rybnej i owocowo-warzywnej złożyło w terminie (do 16.10 br.) wnioski na dofinansowanie inwestycji z programu SAPARD, najwięcej z województw: wielkopolskiego (31), mazowieckiego (23) i łódzkiego (22). Rząd zdecydował o ubieganiu się o przedłużenie o rok terminów rozliczania kolejnych transz pieniędzy z tego programu.

9 października 2002
W Brukseli ogłoszony został raport Komisji Europejskiej przedstawiający stan przygotowań krajów kandydackich do przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Komisja stwierdziła w raporcie, że Polska - wraz z dziewięcioma innymi krajami - osiągnie wymaganą gotowość w tym terminie.

7 października 2002
Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa wpłynęło 2170 wniosków o pomoc finansową z unijnego programu SAPARD. 2032 wnioski złożyły jednostki samorządu, 131 - rolnicy, 7 - firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym. Najwięcej wniosków pochodzi z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego i małopolskiego, najmniej - z opolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-pomorskiego.

1 października 2002
Polska zakończyła negocjacje z Unią Europejską w sprawach instytucjonalnych (obszar "Polityka regionalna") obejmujących wzmocnienie istniejących i zbudowanie nowych struktur administracyjnych, instytucjonalnych i proceduralnych, niezbędnych do skutecznego wykorzystania przez nas środków finansowych z unijnych funduszy strukturalnych i funduszu spójności.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A