Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 17.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 października 2002
Z pierwszych oficjalnych wyników wyborów samorządowych: w I turze wybrano 1273 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (51,3% stanu docelowego); w gminach do 20 tys. mieszk. - 55,9%, w gminach powyżej 20 tys. - 23,8%, w miastach na prawach powiatów - 13,6%. 3/4 wybranych wystawiały małe lokalne komitety wyborcze. II tura odbędzie się w 1202 gminach; w gminach miejskich: Czerniejewo (wlkp.), Pakość (kuj.-pom.) i Suchań (zach.pom.) - wyboru burmistrza dokona Rada Miejska.
    Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła 31 października 2002 r. informacje o wynikach wyborów samorządowych w dniu 27 października br. w ich części dotyczącej wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Frekwencja wynosiła 44,33% (od 39,92% w woj. śląskim do 51,29% w podkarpackim). Spośród 2478 gmin, wyboru dokonano w 1273 gminach, w 3 gminach miejskich jedyni startujący kandydaci nie uzyskali wymaganego ponad 50-procentowego poparcia wyborców (tam wyboru burmistrza dokona Rada Miejska), w 1202 gminach 10 listopada br. odbędzie się II tura, w której na listach znajdzie się po dwóch kandydatów z najwyższym kolejno poparciem uzyskanym w I turze. Najwyższy wskaźnik dokonania wyboru w I turze ma woj. kujawsko-pomorskie (59,7% gmin z tego województwa zakończyło wybory), w małopolskim (58%), w opolskim (57,8%), z kolei największy udział gmin wybierających w II turze mają województwa: zachodniopomorskie (63%), dolnośląskie (61%) i warmińsko-mazurskie (60%).
    Tam gdzie wyboru dokonano 27 października 2002 r. stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obejmą przede wszystkim kandydaci wystawieni przez lokalne komitety wyborcze - wygrali w 75% gmin (955), dalej kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego - wygrali w 17,3% gmin (220), kandydaci SLD-UP - w 7% gmin (91), Samoobrony - w 0,4% gmin (5) oraz Ligi Polskich Rodzin - w 0,16% gmin (2). Lokalne komitety wyborcze odniosły dotąd największe sukcesy w województwach: pomorskim (obsada 92% gmin), śląskim (84,8%), dolnośląskie (81,8%), najmniejsze zaś w świętokrzyskim gdzie obsadziły w I turze swoimi kandydatami 58% gmin.
    II tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obejmie 940 gmin do 20 tys. mieszk., 205 gmin powyżej 20 tys. oraz 57 miast na prawach powiatu (w tym Warszawę). 10 listopada br. w 1202 gminach do wyborów stanie 2404 kandydatów: 1763 z komitetów lokalnych, 354 - z KKW SLD-UP, 224 - z KW PSL, 35 - z KW Samoobrona RP, 19 - z KW LPR, 6 - z KW PO, 2 - z KW PiS oraz 1 z KW Alternatywa Partia Pracy.
    W pierwszym komunikacie PKW nie podano żadnych informacji o wynikach wyborów radnych do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

25 października 2002
W około 350 okręgach wyborczych (na 23 443) liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych jest równa lub mniejsza od liczby mandatów do obsadzenia. Tam kandydaci uzyskają mandaty bez głosowania. Jeżeli natomiast na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kandyduje tylko jedna osoba, jej wybór musi być potwierdzony uzyskaniem ponad 50% popierających ją ważnych głosów; w przeciwnym razie wyboru osoby na to stanowisko dokona Rada Gminy.

17 października 2002
Ponad 200 firm z branży mięsnej, rybnej i owocowo-warzywnej złożyło w terminie (do 16.10 br.) wnioski na dofinansowanie inwestycji z programu SAPARD, najwięcej z województw: wielkopolskiego (31), mazowieckiego (23) i łódzkiego (22). Rząd zdecydował o ubieganiu się o przedłużenie o rok terminów rozliczania kolejnych transz pieniędzy z tego programu.

9 października 2002
W Brukseli ogłoszony został raport Komisji Europejskiej przedstawiający stan przygotowań krajów kandydackich do przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Komisja stwierdziła w raporcie, że Polska - wraz z dziewięcioma innymi krajami - osiągnie wymaganą gotowość w tym terminie.

7 października 2002
Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa wpłynęło 2170 wniosków o pomoc finansową z unijnego programu SAPARD. 2032 wnioski złożyły jednostki samorządu, 131 - rolnicy, 7 - firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym. Najwięcej wniosków pochodzi z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego i małopolskiego, najmniej - z opolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-pomorskiego.

1 października 2002
Polska zakończyła negocjacje z Unią Europejską w sprawach instytucjonalnych (obszar "Polityka regionalna") obejmujących wzmocnienie istniejących i zbudowanie nowych struktur administracyjnych, instytucjonalnych i proceduralnych, niezbędnych do skutecznego wykorzystania przez nas środków finansowych z unijnych funduszy strukturalnych i funduszu spójności.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba