Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Wtorek 24.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Październik 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

31 października 2002
Z pierwszych oficjalnych wyników wyborów samorządowych: w I turze wybrano 1273 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (51,3% stanu docelowego); w gminach do 20 tys. mieszk. - 55,9%, w gminach powyżej 20 tys. - 23,8%, w miastach na prawach powiatów - 13,6%. 3/4 wybranych wystawiały małe lokalne komitety wyborcze. II tura odbędzie się w 1202 gminach; w gminach miejskich: Czerniejewo (wlkp.), Pakość (kuj.-pom.) i Suchań (zach.pom.) - wyboru burmistrza dokona Rada Miejska.
    Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła 31 października 2002 r. informacje o wynikach wyborów samorządowych w dniu 27 października br. w ich części dotyczącej wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Frekwencja wynosiła 44,33% (od 39,92% w woj. śląskim do 51,29% w podkarpackim). Spośród 2478 gmin, wyboru dokonano w 1273 gminach, w 3 gminach miejskich jedyni startujący kandydaci nie uzyskali wymaganego ponad 50-procentowego poparcia wyborców (tam wyboru burmistrza dokona Rada Miejska), w 1202 gminach 10 listopada br. odbędzie się II tura, w której na listach znajdzie się po dwóch kandydatów z najwyższym kolejno poparciem uzyskanym w I turze. Najwyższy wskaźnik dokonania wyboru w I turze ma woj. kujawsko-pomorskie (59,7% gmin z tego województwa zakończyło wybory), w małopolskim (58%), w opolskim (57,8%), z kolei największy udział gmin wybierających w II turze mają województwa: zachodniopomorskie (63%), dolnośląskie (61%) i warmińsko-mazurskie (60%).
    Tam gdzie wyboru dokonano 27 października 2002 r. stanowiska wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obejmą przede wszystkim kandydaci wystawieni przez lokalne komitety wyborcze - wygrali w 75% gmin (955), dalej kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego - wygrali w 17,3% gmin (220), kandydaci SLD-UP - w 7% gmin (91), Samoobrony - w 0,4% gmin (5) oraz Ligi Polskich Rodzin - w 0,16% gmin (2). Lokalne komitety wyborcze odniosły dotąd największe sukcesy w województwach: pomorskim (obsada 92% gmin), śląskim (84,8%), dolnośląskie (81,8%), najmniejsze zaś w świętokrzyskim gdzie obsadziły w I turze swoimi kandydatami 58% gmin.
    II tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obejmie 940 gmin do 20 tys. mieszk., 205 gmin powyżej 20 tys. oraz 57 miast na prawach powiatu (w tym Warszawę). 10 listopada br. w 1202 gminach do wyborów stanie 2404 kandydatów: 1763 z komitetów lokalnych, 354 - z KKW SLD-UP, 224 - z KW PSL, 35 - z KW Samoobrona RP, 19 - z KW LPR, 6 - z KW PO, 2 - z KW PiS oraz 1 z KW Alternatywa Partia Pracy.
    W pierwszym komunikacie PKW nie podano żadnych informacji o wynikach wyborów radnych do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

25 października 2002
W około 350 okręgach wyborczych (na 23 443) liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych jest równa lub mniejsza od liczby mandatów do obsadzenia. Tam kandydaci uzyskają mandaty bez głosowania. Jeżeli natomiast na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kandyduje tylko jedna osoba, jej wybór musi być potwierdzony uzyskaniem ponad 50% popierających ją ważnych głosów; w przeciwnym razie wyboru osoby na to stanowisko dokona Rada Gminy.

17 października 2002
Ponad 200 firm z branży mięsnej, rybnej i owocowo-warzywnej złożyło w terminie (do 16.10 br.) wnioski na dofinansowanie inwestycji z programu SAPARD, najwięcej z województw: wielkopolskiego (31), mazowieckiego (23) i łódzkiego (22). Rząd zdecydował o ubieganiu się o przedłużenie o rok terminów rozliczania kolejnych transz pieniędzy z tego programu.

9 października 2002
W Brukseli ogłoszony został raport Komisji Europejskiej przedstawiający stan przygotowań krajów kandydackich do przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Komisja stwierdziła w raporcie, że Polska - wraz z dziewięcioma innymi krajami - osiągnie wymaganą gotowość w tym terminie.

7 października 2002
Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa wpłynęło 2170 wniosków o pomoc finansową z unijnego programu SAPARD. 2032 wnioski złożyły jednostki samorządu, 131 - rolnicy, 7 - firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym. Najwięcej wniosków pochodzi z województw: wielkopolskiego, mazowieckiego i małopolskiego, najmniej - z opolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-pomorskiego.

1 października 2002
Polska zakończyła negocjacje z Unią Europejską w sprawach instytucjonalnych (obszar "Polityka regionalna") obejmujących wzmocnienie istniejących i zbudowanie nowych struktur administracyjnych, instytucjonalnych i proceduralnych, niezbędnych do skutecznego wykorzystania przez nas środków finansowych z unijnych funduszy strukturalnych i funduszu spójności.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A