Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Piątek 27.04.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 sierpnia 2002
Do 41 miejscowości uznanych za uzdrowiska oraz 24, do których stosuje się określone przepisy ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. 1966.23.15 ze zm.), dołączyło miasto Krasnobród, siedziba władz gminy leżącej w powiecie zamojskim (woj. lubelskie). Nadanie Krasnobrodowi statusu uzdrowiska ogłoszono w Dz.U. 2002.129.1103.

27 sierpnia 2002
Ukazał się Dziennik Ustaw nr 134 z rozporządzeniami: prezesa RM w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych (poz. 1125) oraz ministra finansów w sprawie rachunkowości (poz. 1126), sprawozdań finansowych (poz. 1127) i sprawozdań o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach (poz. 1128) - jakie obowiązują komitety wyborcze.

22 sierpnia 2002
Termin najbliższych wyborów radnych do samorządów terytorialnych wszystkich szczebli został ustalony na 27 października 2002 r. Wtedy też odbędzie się I tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W gminach, w których żaden z kandydatów nie przekroczy 50% głosów - 10 listopada ponowne głosowanie w II turze; wówczas wyborcy przesądzą, który z dwóch kandydatów - mających kolejno największe poparcie w I turze - obejmie urząd. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w internecie,

20 sierpnia 2002
W stałym dodatku "Dobra Firma" do dzisiejszego wydania dziennika "Rzeczpospolita" (nr 193) ukazał się praktyczny poradnik - jak wypełnić wniosek i jak sporządzić biznesplan - pomocny rolnikom, przedsiębiorcom i samorządom chcącym skorzystać z pomocy unijnej oferowanej w ramach programu SAPARD. Poradnik jest dostępny również w internecie.

10 sierpnia 2002
Data Dziennika Ustaw nr 127, w którym opublikowano m.in. ustawy: z 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (poz. 1087) - wejdzie w życie 25 sierpnia br. oraz z 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw (poz. 1089) - weszła w życie w dniu ogłoszenia (art. 1 pkt 27 od 01.01.2003).

2 sierpnia 2002
Do końca lipca Komisja Europejska zatwierdziła współfinansowanie w 2002 r. ze środków ISPA (do 75%) inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w: Bolesławcu, Brzegu, Częstochowie, Elblągu, Jeleniej Górze, Lublinie, Mielcu, Opolu, Radomiu, Szczecinie i Włocławku - na łączną kwotę 344 mln euro. Gorzej jest z wykorzystaniem programu ISPA na poprawę infrastruktury transportu.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A