Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 22.07.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 sierpnia 2002
Do 41 miejscowości uznanych za uzdrowiska oraz 24, do których stosuje się określone przepisy ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. 1966.23.15 ze zm.), dołączyło miasto Krasnobród, siedziba władz gminy leżącej w powiecie zamojskim (woj. lubelskie). Nadanie Krasnobrodowi statusu uzdrowiska ogłoszono w Dz.U. 2002.129.1103.

27 sierpnia 2002
Ukazał się Dziennik Ustaw nr 134 z rozporządzeniami: prezesa RM w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych (poz. 1125) oraz ministra finansów w sprawie rachunkowości (poz. 1126), sprawozdań finansowych (poz. 1127) i sprawozdań o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach (poz. 1128) - jakie obowiązują komitety wyborcze.

22 sierpnia 2002
Termin najbliższych wyborów radnych do samorządów terytorialnych wszystkich szczebli został ustalony na 27 października 2002 r. Wtedy też odbędzie się I tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W gminach, w których żaden z kandydatów nie przekroczy 50% głosów - 10 listopada ponowne głosowanie w II turze; wówczas wyborcy przesądzą, który z dwóch kandydatów - mających kolejno największe poparcie w I turze - obejmie urząd. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w internecie,

20 sierpnia 2002
W stałym dodatku "Dobra Firma" do dzisiejszego wydania dziennika "Rzeczpospolita" (nr 193) ukazał się praktyczny poradnik - jak wypełnić wniosek i jak sporządzić biznesplan - pomocny rolnikom, przedsiębiorcom i samorządom chcącym skorzystać z pomocy unijnej oferowanej w ramach programu SAPARD. Poradnik jest dostępny również w internecie.

10 sierpnia 2002
Data Dziennika Ustaw nr 127, w którym opublikowano m.in. ustawy: z 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (poz. 1087) - wejdzie w życie 25 sierpnia br. oraz z 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw (poz. 1089) - weszła w życie w dniu ogłoszenia (art. 1 pkt 27 od 01.01.2003).

2 sierpnia 2002
Do końca lipca Komisja Europejska zatwierdziła współfinansowanie w 2002 r. ze środków ISPA (do 75%) inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w: Bolesławcu, Brzegu, Częstochowie, Elblągu, Jeleniej Górze, Lublinie, Mielcu, Opolu, Radomiu, Szczecinie i Włocławku - na łączną kwotę 344 mln euro. Gorzej jest z wykorzystaniem programu ISPA na poprawę infrastruktury transportu.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

P R Z Y P O M N I E N I E

W Y S Z U K I W A R K A