Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Poniedziałek 21.01.2019
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR  ROKU i miesiąca

DIARIUSZ REGIOsetu - Sierpień 2002 r.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

29 sierpnia 2002
Do 41 miejscowości uznanych za uzdrowiska oraz 24, do których stosuje się określone przepisy ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz.U. 1966.23.15 ze zm.), dołączyło miasto Krasnobród, siedziba władz gminy leżącej w powiecie zamojskim (woj. lubelskie). Nadanie Krasnobrodowi statusu uzdrowiska ogłoszono w Dz.U. 2002.129.1103.

27 sierpnia 2002
Ukazał się Dziennik Ustaw nr 134 z rozporządzeniami: prezesa RM w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych (poz. 1125) oraz ministra finansów w sprawie rachunkowości (poz. 1126), sprawozdań finansowych (poz. 1127) i sprawozdań o źródłach pozyskania funduszy oraz poniesionych wydatkach (poz. 1128) - jakie obowiązują komitety wyborcze.

22 sierpnia 2002
Termin najbliższych wyborów radnych do samorządów terytorialnych wszystkich szczebli został ustalony na 27 października 2002 r. Wtedy też odbędzie się I tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W gminach, w których żaden z kandydatów nie przekroczy 50% głosów - 10 listopada ponowne głosowanie w II turze; wówczas wyborcy przesądzą, który z dwóch kandydatów - mających kolejno największe poparcie w I turze - obejmie urząd. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w internecie,

20 sierpnia 2002
W stałym dodatku "Dobra Firma" do dzisiejszego wydania dziennika "Rzeczpospolita" (nr 193) ukazał się praktyczny poradnik - jak wypełnić wniosek i jak sporządzić biznesplan - pomocny rolnikom, przedsiębiorcom i samorządom chcącym skorzystać z pomocy unijnej oferowanej w ramach programu SAPARD. Poradnik jest dostępny również w internecie.

10 sierpnia 2002
Data Dziennika Ustaw nr 127, w którym opublikowano m.in. ustawy: z 19 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (poz. 1087) - wejdzie w życie 25 sierpnia br. oraz z 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw (poz. 1089) - weszła w życie w dniu ogłoszenia (art. 1 pkt 27 od 01.01.2003).

2 sierpnia 2002
Do końca lipca Komisja Europejska zatwierdziła współfinansowanie w 2002 r. ze środków ISPA (do 75%) inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w: Bolesławcu, Brzegu, Częstochowie, Elblągu, Jeleniej Górze, Lublinie, Mielcu, Opolu, Radomiu, Szczecinie i Włocławku - na łączną kwotę 344 mln euro. Gorzej jest z wykorzystaniem programu ISPA na poprawę infrastruktury transportu.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba