Warunki zamówienia 21.05.2024 o REGIOsecie
Wypełnione zamówienie należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres
Wydawcy REGIOsetu: Edytor Serwis, ul. T.Chałubińskiego 9/2, 02-004 Warszawa

ZAMÓWIENIE

Przedsiębiorstwo Edytor Serwis wydawca REGIOsetu, Regon 015724752, NIP 521-156-94-84
02-004 Warszawa, ul. T.Chałubińskiego 9 lok. 2, tel. 22 2526171, redakcja@regioset.pl
   Zamawiający
   proszę podać pełną nazwę

   NIP
   miejscowość, ulica
   numer domu

   kod pocztowy, poczta
 
   gmina i powiat

   telefon z kierunkowym  
   Znamy oraz akceptujemy warunki i ZAMAWIAMY:
   proszę rozwinąć i wybrać
   tekst wpisu adresowego
>
- WPIS: pierwszy wiersz do 23 znaków, trzy następne do 35 znaków każdy,
do linków w piątym wierszu podać adres www oraz e-mail

   opis wyboru wariantu
   publikacji baneru
>

>
- BANER: wybór czasu trwania - wpisać odpowiednio
3 mies. 6 mies. 12 mies.
- BANER  A: wybór wariantu - wpisać "A1" lub "A2";
- BANER  B: wybór obszaru - wpisać "2809" jeżeli na stronach wszystkich JST
lub nazwy gmin, lub powiatu, lub województwa, lub trzech województw:

Osoba upoważniona do kontaktów z redakcją Portalu REGIOset:
   imię i nazwisko
   telefon z kierunkowym  
   e-mail
Osoba upoważniona do złożenia zamówienia:
   imię i nazwisko
   stanowisko
        
   podpis i pieczęć...............................................................................
   data, miejscowość,
kliknij DRUKUJ w menu plik