Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Polska dziedzictwem
 
••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba się do nich dobrze przygotować ••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 19.01.2020
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
Hyde ParkHyde Park
 Rozwój terytorialny oparty na wiedzy


Najnowszy raport programu ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) jednoznacznie wskazuje, że konkurencyjność Europy zależy przede wszystkim od pozycji obszarów metropolitalnych. Silną stroną Europy są - wg raportu - również obszary wiejskie dzięki rozwiniętej w Europie Zachodniej sieci infrastruktury transportowej, środowiskowej i teleinformatycznej.

We wspomnianych obszarach metropolitalnych, dzięki korzyściom aglomeracji, koncentrują się procesy rozwoju, które są w stanie zapewnić Europie lepsze miejsce w globalnym wyścigu. Dla Polski, startującej z odleglejszej pozycji, wyniki tych badań są szczególnie istotne w kontekście powstającej ustawy metropolitalnej. Nasza administracja może uczyć się dobrego rządzenia skomplikowanymi organizmami miejskimi od doświadczonych praktyków z innych części Europy. Tak dzieje się już teraz w Krakowie, gdzie władze lokalne korzystają z dobrych praktyk zarządzania obszarami metropolitalnymi w Holandii, Francji i Włoszech. Z kolei na Śląsku i w Warszawie, dzięki wykorzystaniu doświadczeń zagranicznych, stosuje się instrumenty i rozwiązania administracyjne wspierające przemysły kreatywne wypracowane w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Norwegii.

Polskie regiony starają się nadrobić stracony czas nie poprzez eksperymenty, ale wykorzystując zgromadzoną już przez innych bazę wiedzy. Województwa Łódzkie, Dolnośląskie i Małopolskie ? wsparte doświadczeniem m.in. regionów włoskich ? budują na słabiej zaludnionych obszarach infrastrukturę szerokopasmowego Internetu. Doprowadzenie światłowodu sprawi, że dotychczasowa cyfrowa prowincja będzie mogła lepiej wykorzystywać swój potencjał i włączyć się w globalne procesy rozwoju.

Chcąc konkurować jakością życia i atrakcyjnością inwestycyjną, zarówno obszary wiejskie jak też obszary metropolitalne będą musiały w najbliższych dekadach sprostać wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństwa, zmianami klimatu, gospodarką opartą na wiedzy oraz dostępem do źródeł energii. W przypadku Polski już niedługo będziemy musieli zmierzyć się z poważnym kryzysem demograficznym. Według ostatniego raportu opublikowanego przez EUROSTAT, Polska najsilniej spośród państw UE odczuje skutki starzenia się ludności ? w 2060 roku połowa obywateli naszego kraju będzie miała powyżej 53 lat! Dodatkowo, na dwóch emerytów będą przypadać zaledwie trzy osoby w wieku produkcyjnym ? dziś ten stosunek wynosi 1:5. Niektóre polskie instytucje już przygotowują się na to wyzwanie analizując potencjał tkwiący w międzynarodowych migracjach (Instytut Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) oraz ucząc się w ramach współpracy międzynarodowej tego jak aktywizować osoby starsze (Małopolska).

Zdolność podejmowania wyzwań rozwojowych i umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań w zmieniającej się rzeczywistości to cechy uczącej się administracji. Jednak wiedza powstająca w wyniku różnych projektów i inicjatyw bardzo często jest rozproszona, przez co nie zawsze dociera do odbiorców, którzy mogliby ją wykorzystać. Pierwszą próbę syntetycznego zebrania dotychczasowych efektów współpracy międzynarodowej (zarówno naukowej, jak i samorządowej) w trzech różnych programach unijnych ześrodkowano w konferencji "Rozwój terytorialny oparty na wiedzy - co wyniki projektów ESPON, INTERREG IVC i URBACT mówią o Polsce". Informacje kontaktowe w Diariuszu REGIOsetu z 12 listopada 2010 r.

(nadesłał Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON - 10.11.2010)

R E K L A M Y


Czysty węgiel z nieba