Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Polska dziedzictwem
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Czwartek 21.06.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
Hyde ParkHyde Park
 Rozwój terytorialny oparty na wiedzy


Najnowszy raport programu ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) jednoznacznie wskazuje, że konkurencyjność Europy zależy przede wszystkim od pozycji obszarów metropolitalnych. Silną stroną Europy są - wg raportu - również obszary wiejskie dzięki rozwiniętej w Europie Zachodniej sieci infrastruktury transportowej, środowiskowej i teleinformatycznej.

We wspomnianych obszarach metropolitalnych, dzięki korzyściom aglomeracji, koncentrują się procesy rozwoju, które są w stanie zapewnić Europie lepsze miejsce w globalnym wyścigu. Dla Polski, startującej z odleglejszej pozycji, wyniki tych badań są szczególnie istotne w kontekście powstającej ustawy metropolitalnej. Nasza administracja może uczyć się dobrego rządzenia skomplikowanymi organizmami miejskimi od doświadczonych praktyków z innych części Europy. Tak dzieje się już teraz w Krakowie, gdzie władze lokalne korzystają z dobrych praktyk zarządzania obszarami metropolitalnymi w Holandii, Francji i Włoszech. Z kolei na Śląsku i w Warszawie, dzięki wykorzystaniu doświadczeń zagranicznych, stosuje się instrumenty i rozwiązania administracyjne wspierające przemysły kreatywne wypracowane w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Norwegii.

Polskie regiony starają się nadrobić stracony czas nie poprzez eksperymenty, ale wykorzystując zgromadzoną już przez innych bazę wiedzy. Województwa Łódzkie, Dolnośląskie i Małopolskie ? wsparte doświadczeniem m.in. regionów włoskich ? budują na słabiej zaludnionych obszarach infrastrukturę szerokopasmowego Internetu. Doprowadzenie światłowodu sprawi, że dotychczasowa cyfrowa prowincja będzie mogła lepiej wykorzystywać swój potencjał i włączyć się w globalne procesy rozwoju.

Chcąc konkurować jakością życia i atrakcyjnością inwestycyjną, zarówno obszary wiejskie jak też obszary metropolitalne będą musiały w najbliższych dekadach sprostać wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństwa, zmianami klimatu, gospodarką opartą na wiedzy oraz dostępem do źródeł energii. W przypadku Polski już niedługo będziemy musieli zmierzyć się z poważnym kryzysem demograficznym. Według ostatniego raportu opublikowanego przez EUROSTAT, Polska najsilniej spośród państw UE odczuje skutki starzenia się ludności ? w 2060 roku połowa obywateli naszego kraju będzie miała powyżej 53 lat! Dodatkowo, na dwóch emerytów będą przypadać zaledwie trzy osoby w wieku produkcyjnym ? dziś ten stosunek wynosi 1:5. Niektóre polskie instytucje już przygotowują się na to wyzwanie analizując potencjał tkwiący w międzynarodowych migracjach (Instytut Gospodarki i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) oraz ucząc się w ramach współpracy międzynarodowej tego jak aktywizować osoby starsze (Małopolska).

Zdolność podejmowania wyzwań rozwojowych i umiejętność znajdowania skutecznych rozwiązań w zmieniającej się rzeczywistości to cechy uczącej się administracji. Jednak wiedza powstająca w wyniku różnych projektów i inicjatyw bardzo często jest rozproszona, przez co nie zawsze dociera do odbiorców, którzy mogliby ją wykorzystać. Pierwszą próbę syntetycznego zebrania dotychczasowych efektów współpracy międzynarodowej (zarówno naukowej, jak i samorządowej) w trzech różnych programach unijnych ześrodkowano w konferencji "Rozwój terytorialny oparty na wiedzy - co wyniki projektów ESPON, INTERREG IVC i URBACT mówią o Polsce". Informacje kontaktowe w Diariuszu REGIOsetu z 12 listopada 2010 r.

(nadesłał Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON - 10.11.2010)

R E K L A M Y


Czysty węgiel z nieba