Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Miasto Gmina Powiat Warszawa

Województwo: Mazowieckie    

Środa 16.06.2021
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; Politechnika Warszawska Gmach Aerodynamiki

al. Niepodległości 222
00-663 Warszawa
tel. 22-2349100, 515229828
fax: 22-
internet: e-mail   www

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; Szkoła Główna Handlowa

al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel. 22-5649835, 515229790
fax: 22-
internet: e-mail   www

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania

ul. Gizów 6
01-249 Warszawa
tel. 22-8372039, 515229829
fax: 22-8372039
internet: e-mail   www

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości; Siedziba Zarządu Fundacji

al. Jerozolimskie 53/1 A
00-697 Warszawa
tel. 22-3562111
fax: 22-
internet: e-mail   www

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych; Regionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS

ul. Ogrodowa 50/1
00-876 Warszawa
tel. 22-6240280
fax: 22-
internet: e-mail   www

Centrum Dokumentacji Europejskiej; Biblioteka Depozytowa Wspólnot Europejskich

ul. Tyniecka 15/17
02-615 Warszawa
tel. 22-5238991 i 94
fax: 22-5238992
internet: e-mail   www

Centrum Dokumentacji Europejskiej; Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej

ul. Rakowiecka 22 B
02-521 Warszawa
tel. 22-5649739
fax: 22-5649739
internet: e-mail   www

Centrum Dokumentacji Wspólnot Europejskich; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
tel. 22-5533304
fax: 22-5533301
internet: e-mail   www

Centrum Informacji Europejskiej

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-4555454
fax: 22-4555453
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
tel. 22-3317020
fax: 22-
internet: e-mail   www

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; Centrum Innowacji - Dom Technika

ul. Czackiego 3
00-043 Warszawa
tel. 22-8271636
fax: 22-
internet: e-mail   www

Fundacja "Centrum Innowacji" FIRE

ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
tel. 22-4603794
fax: 22-
internet: e-mail   www

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
tel. 22-8380291, 22-8380261
fax: 22-8380261
internet: e-mail   www

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa; Biuro terenowe

ul. Marymoncka 32 B/19
01-869 Warszawa
tel. 22-8640390
fax: 22-
internet: e-mail   www

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa; Centrala Fundacji

ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa
tel. 22-8640390
fax: 22-8640361
internet: e-mail   www

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8
02-673 Warszawa
tel. 22-8475368
fax: 22-8532180
internet: e-mail   www

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego; w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328080
fax: 22-4328882
internet: e-mail   www

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Smocza 27
01-048 Warszawa
tel. 22-8281610
fax: 22-
internet: e-mail   www

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; Punkt Informacyjny

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22-6260632 i 33
fax: 22-7450545
internet: e-mail   www

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3 A
02-673 Warszawa
tel. 22-4590100 i 76
fax: 22-4590101
internet: e-mail   www

Ośrodek Badania Jakości Wyrobów "Zetom" Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
tel. 22-8438428
fax: 22-
internet: e-mail   www

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22-4328642
fax: 22-4327046
internet: e-mail   www

Uniwersytet Warszawski; Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel. 22-5540725
fax: 22-5540730
internet: e-mail   www

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Podwale 13
00-252 Warszawa
tel. 22-8310081
fax: 22-
internet: e-mail   www

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

ul. Andersa 6
00-201 Warszawa
tel. 22-8876420
fax: 22-8876422
internet: e-mail   www

Centrum Dokumentacji Europejskiej; Kolegium Europejskie w Natolinie

ul. Nowoursynowska 84
02-797 Warszawa 78 skr.120
tel. 22-5459400
fax: 22-6491352
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Biuro Powiatowe

ul. Trakt Królewski 91
05-083 Zaborów Wojcieszyn
tel. 22-7520219
fax: 22-7520113
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y