Serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
Łamiący konstytucję

 
Miasto Gmina Powiat Warszawa
Województwo: Mazowieckie    
Czwartek 23.05.2019
Warto zrozumieć
 
 S A M O R Z Ą D 
RADA I ZARZĄD m.st. WARSZAWY

Ewa Malinowska-Grupińska Przewodni-
cząca Rady
m. st.
Warszawy

(od 28.06.2007)
Ewa Malinowska
-Grupińska
(ur. 1956),
inżynier
Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent
m. st.
Warszawy

(od 02.12.2006)
Hanna
Gronkiewicz
-Waltz
(ur. 1952),
prawnik

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu. Jego funkcje określa ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o samorządzie powiatowym, a zadania wynikające ze stołecznego charakteru - ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

RADA m. st. WARSZAWY wybrana 21.11.2010
Michał Piotr BITNER, Izabela Renata CHMIELEWSKA, Adam CIECIURA, Zbigniew Adam CIERPISZ, Jacek Marcin CIEŚLIKOWSKI, Michał CZAYKOWSKI, Magdalena CZERWOSZ, Dariusz Dominik DOLCZEWSKI, Rafał Sebastian DOROSIŃSKI, Zbigniew DUBIEL, Michał Paweł DWORCZYK, Dariusz FIGURA, Aleksandra Małgorzata GAJEWSKA, Andrzej Marcin GOLIMONT, Michał GRODZKI, Jolanta GRUSZKA, Marcin Włodzimierz HOFFMAN, Agnieszka Katarzyna JAKOWICKA, Lech Włodzimierz JAWORSKI, Marta JEZIERSKA-GIEROBA, Olga Maria JOHANN, Piotr Eugeniusz KALBARCZYK, Ligia KRAJEWSKA, Jarosław Karol KRAJEWSKI, Andrzej Przemysław KROPIWNICKI, Adam Mariusz KWIATKOWSKI, Paweł Piotr LECH, Krystian LEGIERSKI, Dorota Małgorzata LUTOMIRSKA, Maria ŁUKASZEWICZ, Maciej Juliusz MACIEJOWSKI, Jarosława Anna MAĆKOWIAK, Agnieszka Hanna MAKLES, Ewa Dorota MALINOWSKA-GRUPIŃSKA, Waldemar Antoni MARSZAŁEK, Ewa MASNY, Piotr MAZUREK, Andrzej Józef MELAK, Anna Teresa NEHREBECKA-BYCZEWSKA, Anna Elżbieta PABISIAK, Paulina Krystyna PIECHNA-WIĘCKIEWICZ, Marcin Andrzej RZOŃCA, Małgorzata SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA, Michał Marcin SERZYCKI, Tomasz Marcin SYBILSKI, Jarosław Sergiusz SZOSTAKOWSKI, Maria Izabella SZREDER, Piotr SZYSZKO, Zofia Barbara TRĘBICKA, Alicja Agnieszka TYSIĄC, Maciej Roman WĄSIK, Sebastian WIERZBICKI, Joanna Anna WIŚNIEWSKA-NAJGEBAUER, Maciej WYSZYŃSKI, Małgorzata Katarzyna ZAKRZEWSKA, Dorota Anna ZBIŃKOWSKA, Tomasz Władysław ZDZIKOT, Krzysztof Artur ZYGRZAK, Alicja ŻEBROWSKA, Małgorzata ŻUBER-ZIELICZ.

KLUBY RADNYCH ››› pobierz

STAŁE KOMISJE RADY
(inf. tel. 22 656 6576)

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY 2010-2014
organem wykonawczym Miasta Stołecznego Warszawy jest PREZYDENT wybierany w wyborach bezpośrednich, który sprawuje również funkcje określone dla starosty oraz zarządu powiatu, ponieważ Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu; jest także kierownikiem Urzędu m.st. Warszawy oraz zwierzchnikiem służb, inspekcji i straży miejskich.
21 listopada 2010 r. Prezydentem m. st. Warszawy została wybrana ponownie Hanna GRONKIEWICZ-Waltz.
URZĄD i MIASTO

www.um.warszawa.pl
oficjalny serwis stolicy Polski
(ekran z 02.01.2004)

HERB WARSZAWY

herb obowiązujący
Herbem miasta stołecznego Warszawy jest wizerunek Syreny w formie obowiązującej od 1938 r. do wybuchu II Wojny Światowej (Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr 18 z dnia 15 sierpnia 1990 r. w sprawie przywrócenia tradycji przedwojennej w zakresie herbu, barw miejskich, pieczęci.)

FLAGA WARSZAWY

flaga gif
Barwy Warszawy: dwa równe pasy poziome, górny zółty, dolny czerwony.

GODŁA HISTORYCZNE

herb z 1652 r.
Godło herbowe Warszawy na oprawie księgi rachunkowej Rady Miejskiej z 1652 r.

herb z 1599 r.
Herb miasta Starej Warszawy, 1599 r. Fragment ozdobnej karty tytułowej księgi "Regestr albo lydzba s pienyendzy..."


2001strona główna portalu...2018
© edytor serwis sp. z o.o.
Wszelkie prawa
zastrzeżone