Niedziela 14.08.2022

Twoje strony - struktura
 
 

Witryna JST - TWOJE STRONY - to wieloekranowa prezentacja i pomoc w kontaktach
Stronę NOTESdla każdej jednostki samorz±du terytorialnego przygotowujemy gratis

Wszystkim samorz±dom OFERUJEMY rozszerzony serwis w standardzie REGIOsetu
obejmuj±cy dwa menu: MIEJSCE oraz SAMORZˇD z opisanymi niżej zakładkami
 
 
 
przykłady
 
rozbudowane dane teleadresowe, statystyczne i komunikacyjne JST
indywidualne kilkudniowe prognozy pogody IMGiW dla każdej gminy
 
menu
 
dane krajoznawcze i gospodarcze, krótki zarys dziejów, znane osoby
składy osobowe Rady oraz Zarz±du, stałe komisje, urz±d i jego filie
sprawy nurtuj±ce społeczno¶ć lokaln±, szerszy opis wydarzeń, ważne wizyty
tekst statutu danej jednostki samorz±du terytorialnego
informator kulturalny i sportowy, kalendarz imprez, animatorzy
wybrane główne elementy programu samorz±du na tle rozwoju regionu
krótko o wydarzeniach miejscowych, "z życia" gminy, miasta, powiatu...
efekty działania miejscowych władz, zrealizowane plany rozwojowe
informator teleadresowy: urzędy, instytucje, szkoły, służba zdrowia, itp.
różne informacje urzędowe podawane do publicznej wiadomo¶ci
standardowa charakterytstyka gospodarstw oferuj±cych usługi
przetargi ogłaszane przez urz±d JST dotycz±ce zamówień publicznych