Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Polska dziedzictwem
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Poprawna legislacja według PiS: od teraz (do kiedy?) ważna będzie karta do głosowania z poprawkami, zamazywaniem dokonanych skreśleń i zakreśleniem innej kratki oraz dodawaniem na karcie różnych dopisków! ••• 2 stycznia zostały opublikowane dwie ustawy (o KRS i SN) dopełniające pakiet zmian ustrojowych w sądownictwie - od Trybunału Konstytucyjnego przez sądy powszechne do Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego ••• Z Nowym Rokiem uzyskały status miasta: Józefów nad Wisłą, Łagów, Otyń, Radoszyce, Sanniki, Tułowice i Wiślica, która była miastem w latach 1326-1870 ••• 20 grudnia Komisja Europejska skierowała do Rady Unii Europejskiej sprawę oceny stanu praworządności w Polsce, korzystając z art. 7 pkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej ••• Obok Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Weneckiej Rady Europy - stan praworządności w Polsce jest również przedmiotem zainteresowania Organizacji Narodów Zjednoczonych ••• Po roku 2020 zmniejszy się pula na dopłaty dla gospodarstw wiejskich. Kto obroni interesy polskich rolników w Brukseli? Czy mająca jak najgorsze unijne notowania ekipa PiS? ••• Prezydent Duda proponuje: zapytajmy Naród w jakim ustroju państwa i pod prawem jakiej konstytucji chciałby żyć, mieszkać, uczyć się i pracować w Ojczyźnie? Pomysł iście szatański, mający instrumentalnie wykorzystać niekompetencję społeczeństwa w dziedzinie prawa konstytucyjnego ••• Od blisko 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza "dobrej zmiany" systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju ••• Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają przynależność Polski do Unii Europejskiej ••• Oczekujemy od rządzących zaniechania: # demontażu państwa prawa, # ograniczania demokracji i wolności obywatelskich, # nienawiści do współobywateli o innych poglądach i ich poniżania ••• Trybunał Konstytucyjny w składzie obarczonym istotnymi wadami prawnymi traci na znaczeniu ••• Mała ustawa dekomunizacyjna zmiata złe nazwy ulic i placów ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Niedziela 25.02.2018
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
Hyde ParkHyde Park
 Kolejny mądry Kongres


Idea Kongresu Obywatelskiego to odpowiedź na nasilającą się w Polsce dezintegrację społeczno-polityczną i kłopoty z komunikacją między różnymi środowiskami, pokoleniami, szkołami myślenia, itp. Przede wszystkim jest to spotkanie, debata, refleksja nad praktycznym rozwijaniem umiejętności cywilizacyjno-kulturowych - np. umiejętności słuchania i rozumienia racji adwersarza. Inicjatywę tę podjął w 2005 r. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową z siedzibą w Gdańsku, a duszą Kongresów jest dr Jan Szomburg - prezes IBnGR. Od 2006 r. - obok Ogólnopolskich - organizowane są także Pomorskie Kongresy Obywatelskie.

Zasadą Kongresu jest równe traktowanie wszystkich uczestników i odnoszenie się do siebie z wzajemnym szacunkiem. Nawet jeśli czyjeś poglądy nas bardzo drażnią, potrafimy znaleźć wspólny mianownik w wartości spotkania i dialogu, potrafimy szukać w sobie pokładów empatii i zaufania, bez których nie wzmocnimy naszej zbiorowej podmiotowości.

XII Kongres Obywatelski - jak i kilka poprzednich - zwołano do pięknego gmachu głównego Politechniki Warszawskiej.
 
Miejsce obrad Kongresu Obywatelskiego
© Regioset
.  XII Kongres Obywatelski odbędzie się 28.10.2017

Wielka Aula Politechniki w dniu obrad Kongresu Obywatelskiego
© Regioset
 
Obrady toczyć się będą pod hasłem przewodnim:
Partnerska i wspólna Polska
Szacunek, Uczciwość, Współpraca

- plenarne w wielkiej auli,
panele - w salach wykładowych uczelni.

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Kongres na facebooku


   Drodzy Kongresowicze, Szanowni Państwo,

   wszyscy niepokoimy się napięciami, podziałami i negatywnymi emocjami jakie dziś nam, Polakom, towarzyszą. Wielu z nas zastanawia się jak z tego wyjść, jak budować pomosty, by móc ze sobą przyjaźnie koegzystować mimo różnic w sferze światopoglądowej i interesów.
   Patrząc długofalowo, ogromną rolę w kształtowaniu zasad naszego współżycia społecznego i jego podstaw etycznych odgrywa kultura.
   Z przyjemnością mogę więc zapowiedzieć debatę o znaczeniu kultury w budowaniu świata wartości Polaków, która odbędzie się na XII Kongresie Obywatelskim 28 października 2017 r. Jej uczestnikami będą m. in. Krzysztof Zanussi i prof. Jadwiga Puzynina, Przewodnicząca Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN.

   dr Jan Szomburg
   Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
   Inicjator Kongresu Obywatelskiego


Tematyka dotychczasowych jedenastu Kongresów Obywatelskich:
I - W stronę rozwoju opartego na wartościach i dialogu (2005 r.)
II - Rozwój prze wspólnotę i konkurencyjność (2007 r.)
III - Jaka modernizacja Polski? (2008 r.)
IV - Razem wobec przyszłości (2009 r.)
V - Idea Polski XXI wieku. Podmiotowi Polacy - Podmiotowa Polska (2010 r.)
VI - Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI wieku? Wielkie Przewartościowanie (2011 r.)
VII - Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polaków i Polski (2012 r.)
VIII - Jaka modernizacja Polski? Od budowy infrastruktury do naszych postaw i zachowań (2013 r.)
IX - Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła? (2014 r.)
X - Polska jutra. Możemy być lepsi (2015 r.)
XI - Dojrzali Polacy - lepsza Polska (2016 r.)

* * *

Spojrzenie na Polskę - pokłosie V Kongresu Obywatelskiego (2010)

Wszyscy chyba czujemy, że same indywidualne starania i sukcesy już nie wystarczą, by Polska mogła się dobrze rozwijać w następnym dwudziestoleciu. Potrzebujemy wizji, które by motywowały i ukierunkowywały Polaków również w sferze działań zbiorowych... W celu pobudzenia zbiorowej wyobraźni zaprosiliśmy różne polskie think-tanki (można je nazwać centrami myśli) i środowiska ideowe do przedstawienia swoich "pomysłów na Polskę"... dr Jan Szomburg - z przemówienia otwierającego V Kongres Obywatelski.

Oto wybrane fragmenty z publikacji Wolność i Solidarność nr 24. IBnGR. Gdańsk 2010, w której zebrano anonsowane wyżej spojrzenia na Polskę.

Polska dysponuje dziś najcenniejszym kapitałem nie tylko w Europie, ale i na świecie. Jest to kapitał ludzki. Jednak ze względu na chory system polityczny, nie wykorzystujemy go. Jesteśmy najbardziej przedsiębiorczym narodem Unii, a rozwijamy się ciągle poniżej możliwości. Nie mając w swojej ojczyźnie sprzyjających warunków, Polacy coraz liczniej pracują na bogactwo innych narodów. Bez dokonania dwóch kluczowych reform, a wręcz rewolucji w systemie politycznym i wymiarze sprawiedliwości, Polska będzie biednym i peryferyjnym krajem... (Centrum im. Adama Smitha)

Ostatnich kilka lat to powrót Polski do Europy. Wbrew wielu obawom okazał się on historią sukcesu. Polska skutecznie zaistniała jako państwo członkowskie... pozostała nam jednak "mentalność akcesyjna", czyli sposób myślenia o integracji jako o procesie, w ramach którego Polska musi jednostronnie przyjąć europejskie reguły gry, a jej pole manewru zawężone jest do uzyskania jak najlepszych warunków przejściowych. Nadal w niewystarczającym stopniu myślimy w kategoriach współkształtowania Unii Europejskiej i lansowania na jej forum własnych koncepcji... (demos Europa)

Przedstawienie głębokiej wizji przyszłości Polski jest niemożliwe bez zinterpretowania historycznych procesów, kształtujących naszą teraźniejszość, często o charakterze długiego trwania. Historia naszej wspólnoty narodowej, która powinna być opowiadana na nowo prze kolejne pokolenia w horyzoncie ich dylematów, nie jest dla nas przejrzysta. Nie rozumiejąc własnej przeszłości, nie zrozumiemy samych siebie. Ale też skupiając się zbytnio na samych sobie, nie zrozumiemy wyzwań, które przed nami stoją... (Instytut Sobieskiego)

Kapitał społeczny w Polsce należy do najniższych w Europie. Polacy nie ufają sobie nawzajem, nie ufają instytucjom państwa... Kolejne wybory pokazują, że uczestnictwo Polaków w procedurach demokratycznych jest bardzo niskie... Zaufanie jest niezbędne nie tylko w kształtowaniu demokratycznej wspólnoty, ale także w budowaniu państwa dobrobytu... Zaufanie należy budować między innymi poprzez zwiększanie wpływu obywateli na podejmowane decyzje, szczególnie na poziomie lokalnym... (Instytut Spraw Publicznych)

Zielony Nowy Ład w Polsce ma zapewnić zrównoważony rozwój oraz zbudowanie niskoemisyjnej i niskowęglowej gospodarki i społeczeństwa poprzez tworzenie milionów nowych zielonych miejsc pracy w wyniku zwiększenia poziomu inwestycji w m.in. edukację, programy badawczo-rozwojowe, rozwój nowoczesnych technologii przyjaznych człowiekowi, środowisku i klimatowi... (Zielony Instytut)

O ostatnich dwudziestu latach polskiej historii mówi się, że było to spełnienie marzeń. Polska przeszła od autorytarnego socjalizmu do liberalnej demokracji, centralne planowanie zamieniła na gospodarkę rynkową, stała się członkiem UE i NATO. Z marzeń do realizacji pozostało w zasadzie tylko przyjęcie euro... Polska może czekać, aż rozwiązania zaproponują inni, ale może też stanąć w awangardzie mierzenia się z zasadniczymi problemami, przed jakimi stają współczesne społeczeństwa. W Polsce naśladującej innych da się żyć, ale dumnym można być tylko z Polski szukającej rozwiązań dla świata. (Krytyka Polityczna)

Rekonstrukcja podmiotu politycznego w Polsce wymagałaby w praktyce przejścia od logiki społecznej transformacji, w której funkcjonujemy od 1989 roku, do fazy polityczności. Aby to co polityczne, zapanowało nad tym co społeczne, konieczne jest podjęcie konkretnych zmian w kilku obszarach...: przywództwa politycznego..., merytokratryzacji administracji państwa..., bezpieczeństwa energetycznego (źródła energii już teraz decydują o gospodarczej i politycznej stabilności państw)..., polityki wschodniej (bez niej Polska nie istnieje w polityce europejskiej ani międzynarodowej)..., podstawowego poziomu szczelności państwa (po dwudziestu latach Polska wciąż przypomina ogromne sito, przez które dowolnie przepływa strumień informacji)..., armii (Polska jest jedynym nowym krajem członkowskim UE, który wniósł realny potencjał uczestnictwa w międzynarodowych operacjach wojskowych)..., przyjaznego środowiska regionalnego (Polska w UE ... nie posiada znaczenia jako samodzielny aktor polityczny, szczególnie w stosunku do największych państw europejskich)... (Teologia Polityczna)

Czy ze sfery publicznej potrafimy korzystać? Czy służy nam ona do manifestacji "ja", performansu, czy do rzeczowej argumentacji, prowadzenia sporu, afirmacji debaty? Kto dziś nas reprezentuje w polityce? O czym się publicznie mówi, a mówić o czym powinniśmy? A z drugiej strony, czy można jeszcze obronić własną prywatność? Co ona oznacza w dobie Facebooka, Google Maps, aparatów fotograficznych w komórkach i systemów podsłuchu, które kupują uczniowie gimnazjów na Allegro? Czy prywatność jeszcze w ogóle istnieje i jakie są konsekwencje odpowiedzi na to pytanie? To pytania podstawowe dla nowego prawodawstwa, budowania innowacyjnych systemów demokratycznych, zrozumienia kcji obywatelskich i nowego stylu uprawiania polityki... (Res Publica Nowa)

Niedawna erupcja narodowo-religijnej tromtadracji nie pozostała bez odpowiedzi. Elektorat liberalny coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność domagając się rozdziału państwa i kościoła, poszanowania praw mniejszości seksualnych i innych rzeczy, które w Zachodniej Europie stały się normą, a w Polsce wciąż budzą zdziwienie. Mówi się już o ruchu społecznym czy nawet o liberalnej partii. Co powinno znaleźć się w jej programie?... (Liberte!)

Polacy mają problem z porozumiewaniem się. Norwidowska diagnoza Polski jako "żadnego" społeczeństwa, choć budzi sprzeciw wielu spośród nas, wciąż nadaje ton naszej zbiorowej autorefleksji. Słabości naszego życia społecznego mają źródło w niedostatkach naszej umiejętności prowadzenia dialogu. Dialog jest bowiem sztuką trudną i wymaga osiągnięcia pewnego poziomu zarówno przez uczestników, jak i przez społeczeństwo, do którego nalezą... (Kultura Liberalna)

Myślę, że większość z nas nie jest zadowolona z tego, jak funkcjonuje nasze państwo. Mało kto dostrzega jednak, że szkopuł nie w tym, iż państwo jakieś problemy źle rozwiązuje, ale w tym, że w ogóle próbuje je rozwiązać, a wręc wiele z nich samo prowokuje swoimi nieprzemyślanymi działaniami. Ujmując sprawę inaczej, za dużo jest państwa w państwie, a za mało wolności, tymczasem rozwój kraju zależy od nieskrępowanej przedsiębiorczości mieszkańców, a nie od aparatu państwowego... (Libertas.pl)

Polska XXI wieku marzy nam się jako kraj najlepiej w regionie wykorzystujący potencjał wszystkich ludzi, którzy zdecydują się w nim mieszkać i pracować. A więc nie tylko Polaków, nie tylko mężczyzn, nie tylko katolików, nie tylko młodych, nie tylko pełnosprawnych, nie tylko heteroseksualnych... Państwo kipiące różnorodnością. Jedno z globalnych centrów kulturalnych. Miejsce innowacji technologicznych i fermentu intelektualnego, w pełni wykorzystującego otwarte granice zjednoczonej Europy... Niestety, na razie to jedynie dobrze brzmiące hasła... (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska)

Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej znaczny odsetek Polek i Polaków wyemigrował za granicę w poszukiwaniu pracy oraz lepszego życia... Nasze przemyślenia skupiły się na rozwiązaniach obserwowanych w Wielkiej Brytanii z obszarów funkcjonowania gospodarki, państwa oraz społeczeństwa. O ile w kwestiach gospodarczych wydaje się, że Polska generalnie zmierza w dobrym kierunku, funkcjonowanie pozostałych dwóch obszarów pozostawia wiele do życzenia... (Polish Professionals in London)

Dla zachowania sprawności i niepodległości państwa należy nauczyć się dbać o własną tożsamość. Nie ma się co łudzić, że polscy technokraci ze Strasburga i Brukseli są w stanie zaoferować ciekawa ofertę tożsamościową. Europa jako projekt ma zadyszkę i kolejne traktaty ani dyrektywy nie usprawnią działania wielkiego mechanizmu, choć Unia jednocześnie daje Polsce fenomenalne narzędzia rozwoju, kierując swe programy bezpośrednio do województw... (Warsztaty Analiz Socjologicznych)

R E K L A M Y


Czysty węgiel z nieba