Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Szkoda Polski na podziały!
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Środa 24.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
WYBÓR ROKU DIARIUSZA
2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017

SZYBKI PRZEGLĄD
KRONIKA 2010    KRONIKA 2011    KRONIKA 2012    KRONIKA 2013    KRONIKA 2014    KRONIKA 2015    KRONIKA 2016    KRONIKA 2017    AKTUALNOŚCI

2017   styczeń   luty   marzec   kwiecień   maj   czerwiec 
           lipiec   sierpień   wrzesień   październik   listopad   grudzień 

DIARIUSZ REGIOsetu - Styczeń 2017 r.
Niektóre linki zewnętrzne mogą już nie działać

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc

31 stycznia 2017
Ważne dla nas, kompetentne głosy: z kraju i z Unii Europejskiej
W Polsce skończyła się epoka, kiedy mogliśmy polegać na zadeklarowanej art. 2 Konstytucji zasadzie demokratycznego państwa prawnego. Temat ten rozwinęła w swym wystąpieniu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf na zorganizowanym przez Krajową Radę Sądownictwa zebraniu sędziów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych w Warszawie. W tym samym czasie Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wystosował list w sprawie przyszłości UE do 27 szefów państw i rządów, którzy 3 lutego br. mają się spotkać na nieformalnym szczycie na Malcie. List zatytułował cytatem: Zjednoczeni wytrwamy, podzieleni upadniemy. Nad żadnym z tych głosów nie wolno przejść do porządku dziennego.

30 stycznia 2017
Zmiana polskiego państwa prawa na państwo postępującej szkody
Nie może być tak, że pozostawimy tę władzę całkowicie niezależną - tak bez ogródek przestawił przyszłość polskiego sądownictwa prawnik, poseł PiS, wiceminister MON Bartosz Kownacki. Pan poseł należy do tych, dla których trójpodział władzy to władza niepodzielna. W Polsce większość sejmowa ma decydować o wszystkim, o tym co do niej należy i co nie należy, a nie należy na przykład łamanie Konstytucji. Chora wizja "nowego państwa" nakazuje każdą niezależność i niezawisłość w pełni uzależnić od - i uwiesić u - decyzji karnie podejmowanych przez ową większość. Po sparaliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego przyszła kolej na ubezwłasnowolnienie Krajowej Rady Sądownictwa, stojącej - z mocy art. 186 Konstytucji - na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Minister, posłowie, senatorowie i prezydent w zgodzie z partyjnym planem zadbają o ustawienie KRS i sądów w pozycji podległości monowładzy. Dopiero wtedy politycy będą mieli zaufanie do sądów, a obywatele to zaufanie stracą. Po odsunięciu na daleki plan konstytucyjnej ochrony stanowionego prawa, wszelkich reguł zapisanych w ustawie zasadniczej oraz standardów instytucji i organizacji europejskich, "panowie" od bezprawia i zemsty prą jak taran od szkody do szkody.

26 stycznia 2017
Polska do UE: albo się odczepicie, albo stracicie nasze członkostwo
Potrzebna jest zmiana i reforma Unii Europejskiej. Dlaczego? Dlatego przede wszystkim, żeby kolejne państwa nie decydowały się na opuszczenie tego gremium, tylko żeby Unia przetrwała, bo jest nam to wszystkim potrzebne. Jest to potrzebne Polsce, jest to potrzebne Europie, zarówno jeśli chodzi o gospodarczy wymiar, jak i polityczny, i wymiar bezpieczeństwa. To nie będzie łatwe... Polska jest przygotowana. Mamy propozycje, mamy konkretne rozwiązania i będziemy skuteczni w przeprowadzeniu tego projektu... Jednym z warunków, które stawia Polska, jest wzmocnienie państw narodowych, parlamentów narodowych. (Beata Szydło). Najlepsza recepta to jak najwięcej Polski w Unii i jak najmniej Unii w Polsce - no poza unijnymi pieniędzmi. Polska po powstaniu z kolan Unię lokuje na klęczkach. "Dobra zmiana" gotowa na przekraczanie granic.

24 stycznia 2017
Małopolska z uchwałą antysmogową. Obiecują to Śląsk i Mazowsze
Wczoraj na XXXII sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni przyjęli zaktualizowany Program Ochrony Powietrza. Jego wytyczne będą obowiązywać do 2023 roku. Przegłosowali też pierwszą w Polsce samorządową uchwałę antysmogową obejmującą całe województwo, ale bez Krakowa, który objęty jest przepisami wcześniejszymi. Nowe prawo przyjęto jednogłośnie. Od lipca 2017 roku na terenie Małopolski będzie obowiązywał zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi oraz mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20%). Obecnie - głównie w Małopolsce i na Śląsku - trafia do sprzedaży 800 tys. ton tych odpadów węglowych. W efekcie ponad 98% mieszkańców regionu oddycha powietrzem, w którym nawet 10-krotnie przekroczone są dopuszczalne poziomy rakotwórczego benzo(a)pirenu, a ponad 4 tys. osób rocznie umiera na tym terenie na choroby będące następstwem zanieczyszczonego powietrza. Również od półrocza nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł - zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy - nie może emitować więcej niż 40 mg/m3 pyłów (nie mylić z dopuszczalną normą czystości powietrza, która jest tysiąc razy mniejsza). Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu. Od 2020 roku kotły, które nie spełniają norm ekoprojektu, nie będą dostępne w sprzedaży na terenie UE. Zakaz ich eksploatacji nastąpi pięć lat później.

22 stycznia 2017
Samorządowcy na celowniku wyborczym władz centralnych
Planowy koniec trwającej kadencji władz samorządowych przypada w IV kwartale 2018 r. To jeszcze co najmniej 20 miesięcy pracy radnych i zarządów JST. Czy obecne władze centralne nie pokuszą się o skrócenie czasu danego przez wyborców władzom gminnym, powiatowym, wojewódzkim i przeprowadzenie przyspieszonych wyborów, na przykład rok wcześniej. Mogą, bo uważają że mogą wszystko. Polityczne przygotowania nabierają tempa. Wytyczne partii rządzącej wyraźnie wskazują na ograniczenie samorządności w Polsce, na zmianę relacji marszałek-wojewoda, na korzyść strony rządowej, na ograniczenie swobody kandydowania (a tym samym wybierania przez suwerena) na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, tych, którzy pełnili te urzędy już przez dwie kadencje. Jak się okazuje nie działanie prawa wstecz nie musi być przestrzegane gdy wymaga tego "wsteczna zmiana". Wybierani na innych warunkach, będą kończyć kadencję na innych. Lider partii podjął decyzję, ewidentnie sprzeczną z dobrym prawem i naszą bezbronną Konstytucją. Rzekł do swoich: tak ma być i tak będzie. Nowe przepisy mają wejść w życie bez vacatio legis. Ich zaskarżenie do nowego Trybunału Konstytucyjnego nic nie zmieni. Jakikolwiek wyrok - po rozpatrzeniu sprawy w kolejności zgłoszeń - zapadnie po wyborach, gdy na urzędach będą już nowi ludzie. Zapewni to odpowiednio zaprojektowany harmonogram działań. A może lider pozwoli TK na szybka akceptację tej zmiany? Cyniczny plan. Za jednym zamachem eliminuje się dobrych-nielubianych i ostro godzi w PSL, które w zdecydowanej większości gmin ma wielu szefów od dawna popieranych przez wyborców. W taki sposób władza centralna idzie na skróty, gdy nie ma odwagi stanąć do wolnych wyborów - ogranicza suwerena, eliminuje z kandydowania 1576 z 2479 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, choć wielu z nich dobrze służyło społecznościom lokalnym i zdobyło autentyczne ich zaufanie. Nowi mają służyć rządowi. Uciekanie się do wyborczych chwytów zastępczych powinno uwłaczać ich autorom. Jest inaczej, i będzie inaczej. Do kiedy?

18 stycznia 2017 r.
Dochody poszczególnych jst z podatków - prognoza roku 2017
Ministerstwo Finansów oszacowało dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych gminach, powiatach i województwach w 2017 r. Wyliczone wskaźniki służą do obliczania subwencji wyrównawczej na 2017 r. Podstawę wyliczeń stanowią dane o dochodach podatkowych za 2015 r. wg stanu na 30 czerwca 2016 r. Średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju w 2017 r. to 1596,67 zł, dla powiatów - 216,38 zł, dla województw - 150,75 zł. Dane szczegółowe MF. Dane z prognoz (2013-2017) na podstawie dochodów z lat 2011-2015 wykazują następujące zmiany zbiorczych wskaźników średnich: gminy - wzrost w pięcioleciu o 24,8%, powiaty - o 26,6%, województwa - o 7,6%. Dochody poszczególnych gmin zmieniały się niekiedy znacznie bardziej (pomijając stałego niezagrożonego lidera gminę Kleszczów, w której na jednego mieszkańca od lat przypada trzydzieści kilka tysięcy złotych z podatków kopalni Bełchatów oraz stabilne Polkowice - ponad 6 tysięcy głównie z podatków płaconych przez KGHM): Krynica Morska spadek od 21 301,10 zł/mieszk. dla roku 2014 do 3 612,30 teraz, Nowe Warpno - od 12 496,94 do 2 364,78 (zmiany w podatku od powierzchni leżących w granicach gminy zbiorników wodnych), Mielnik wzrost od 4 977,64 do 6 168,21 (główny przyrost w działach: informatyka oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska), Rząśnia - od 4 368,54 zł do 8 090,04 zł obecnie (efekt polityki przyjaznej przedsiębiorcom). Ostatnie zestawienie gmin zamyka Radgoszcz z dochodem 424,77 zł/mieszk. - od kilku lat w końcowej trójce.

16 stycznia 2017
Zanieczyszczenie powietrza stale przekraczane w wielu miastach
Unoszący się nadmiernie nad Polską trujący koktajl pyłów PM10 i PM2,5 oraz silnie rakotwórczego benzo(a)pirenu, powoduje liczne schorzenia, czym - według szacunku Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - przyczynia się do przedwczesnej śmierci rocznie 45 tys. Polaków. Szkodząca zdrowiu i życiu bardzo zła jakość powietrza w Polsce, zwłaszcza w południowej części kraju, to kolejny niechlubny nasz wyróżnik na mapie Europy. Wielokrotne przekroczenia poziomów dopuszczalnych, także poziomów alarmowych, dotyczą nie tylko wielu miast, ale również uzdrowisk, których samorządy pobierają opłaty za brudne powietrze od kuracjuszy. Ostatnio alarm smogowy zdarzył się też w Ciechocinku. Władze samorządowe i centralne mówią o problemie, niekiedy lekceważąco: minister środowiska - nie przesadzajmy z tym ostrzeganiem o smogu, minister zdrowia - smog to zagrożenie teoretyczne, a Ministerstwo Środowiska odmawia obniżenia progów alarmowania polskiego społeczeństwa o zagrożeniu smogiem. Niech suweren truje się bezwiednie. Przepisy mówią o informowaniu dopiero wówczas gdy dobowe stężenie 4-krotnie przewyższy maksymalny poziom dopuszczalny (50 μg/m3), a ogłoszenie stanu alarmowego gdy przekroczy je 6-krotnie (300 μg/m3). Wciąż brak ogólnopolskiej normy eliminującej możliwość obrotu i spalania w paleniskach domowych najbardziej szkodliwych odpadów urobku kopalnianego. Minister Środowiska dodaje - muły i floty z importu szkodzą bardziej niż krajowe. Norma, której ustanowienia od lat się unika, stawić powinna tamę spalaniu w paleniskach domowych odpadów kopalnianych dowolnego pochodzenia. Grozę budzi również spalanie opakowań z tworzyw sztucznych i opon. Samorządy w ramach swoich kompetencji mogą robić znacznie więcej: od monitoringu stanu jakości powietrza oraz spalanego paliwa i skutecznego eliminowania największych zagrożeń, przez określanie rodzaju i jakości paliw dopuszczonych do stosowania na danym terenie, rozbudowę sieci ciepłowniczej do planowania przestrzennego zapewniającego odpowiednie dla danego miejsca korytarze wentylacyjne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na poprawę jakości powietrza w Polsce 10 mld zł. Samorządy mają możliwość pozyskania dużych dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W 2015 r. powstał ruch pn. Polski Alarm Smogowy, który szybko się rozwija skupiając inicjatywy społeczne z różnych zanieczyszczonych miejscowości. Oddolne antysmogowe ruchy działają już nie tylko w Małopolsce, ale i na Śląsku, Dolnym Śląsku, Mazowszu i w Wielkopolsce. Mimo, że przez ostatnich kilka lat udało się zainicjować szeroką dyskusję o jakości powietrza w kraju, to do rozwiązania problemu smogu wciąż daleko. Kombinacje z przeliczaniem ochrony życia na wydatki z budżetu, utrzymania władzy na sprzeciw górnictwa, zdecydowanego działania na wyciszające dyskutowanie - zdecydowanie biorą górę nad dobrem obywateli.

10 stycznia 2017
Noworoczny prezent: dług przekroczył milion milionów złotych
Dzisiaj przed południem dług publiczny Polski przekroczył bilion złotych, czyli milion milionów. Kto to odda - Polacy. Każdy z nas razem z dzisiaj narodzonymi jest zadłużony na ponad 26 tysięcy złotych. Kiedy to trzeba oddać - na pewno nie za tej władzy, rozdającej pożyczone pieniądze w imię "dobrej zmiany" biednym i bogatym, potrzebującym i nie potrzebującym. Tak prowadzi się kraj w stronę podwyższenia podatków, ograniczenia świadczeń rentowych, radykalnie niższych emerytur. W końcu 2014 r. dług publiczny wynosił 863,8 mld zł, przez rok 2015 przyrosło 55,9 mld zł, w roku 2016 przyrost był znacznie większy - wyniósł 78,1 mld zł, pożyczaliśmy (MY!) średnio po 215 milionów złotych każdego dnia, 150 tysięcy w każdej minucie. Jeden bilion złotych to 53,8% polskiego produktu krajowy brutto. Od lat w naszym państwie wydajemy więcej niż jesteśmy w stanie pozyskać dla budżetu. Zadłużamy się w niebezpiecznym tempie. Na same odsetki w ustawie budżetowej na 2017 r. zaplanowano łącznie kwotę ponad 30 mld zł (na 500+ około 21 mld zł). Zmiany kursu złotego do kursów walut zaciąganych pożyczek (dolara, euro) zmieniają wielkość długu oraz koszty jego obsługi, a rzeczywista wielkość osiąganego PKB ustawia rzeczywiste relacje wobec długu. Jaki los czeka złotówkę w nadchodzącym niepewnym czasie - prognozy nie są najlepsze. Natomiast ukryty dług publiczny to nie są zobowiązania wobec pożyczkodawców (krajowych i zagranicznych) tylko przyszłe zobowiązania wewnętrzne, głównie emerytalne, zarówno wobec osób, które już pobierają emerytury, jak i tych, które dziś wpłacają składki, a po osiągnięciu odpowiedniego wieku uzyskają prawo do emerytury. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 16 listopada 2016 r.

Do oddania mamy ponad milion milionów złotych
Przez dwadzieścia sekund przyrosło ponad 50 tys. zł długu. Żródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju.

9 stycznia 2017
Prezydent przeciwko gimnazjom, jak prezes, rząd, Sejm i Senat
Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dwie ustawy uchwalone 14 grudnia 2016 r.: Ustawę - Prawo oświatowe oraz Ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. Wchodzą w życie 1 września 2017 r. Podpisanie ww. ustaw oznacza likwidację gimnazjów, powrót do 8-letnich szkół podstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe. Samorządy mają czas do końca lutego na ustalenie nowej sieci szkół i granic obwodów szkolnych. Kolejne etapy wdrażania rządowej operacji oświatowej w harmongramie MEN.

7 stycznia 2017
75 tys.zł/mieszk. na Mazowszu, 32 tys.zł na Lubelszczyźnie
Utrzymuje się mało zmienne zróżnicowanie dynamiki wzrostu PKB będącego udziałem poszczególnych województw w PKB kraju. Według opublikowanych danych GUS w 2015 r. było to od 2,1% w województwie opolskim do 22,1% w województwie mazowieckim, rok wcześniej na skrajach te same województwa ze wskaźnikami odpowiednio: 2,1% i 22,2%. W kwotach bezwzględnych wstępne szacunki rocznej wartości produktu krajowego brutto (PKB) na poziomie województw układają się w następująco: mazowieckie - 398 mld zł, śląskie - 223, wielkopolskie - 177, dolnośląskie - 151, małopolskie - 142, łódzkie - 109, pomorskie - 103, kujawsko-pomorskie - 80, podkarpackie - 70, lubelskie - 69, zachodniopomorskie - 68, warmińsko-mazurskie - 48, świętokrzyskie - 43, lubuskie i podlaskie - po 40 i opolskie - 38 mld zł.

5 stycznia 2017
Referendum - jedyną możliwością dania głosu ws."reformy oświaty"
Inicjatywa zorganizowania referendum obywatelskiego ws. likwidacji gimnazjów pozostała obecnie jedyną formą przebicia się ze swoim głosem Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, samorządom i rodzicom. Taki jest wydźwięk wczorajszego spotkania w centrali ZNP. Reforma rządowa złożona będzie na barki samorządów, one zostaną obarczone odpowiedzialnością za jej wdrożenie, także za wszelkie perturbacje i niepowodzenia. 19 grudnia ubr. ZNP zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustaw wprowadzających reformę edukacji lub zarządzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu edukacji. Gotowa do podpisu ustawa czeka na biurku Prezydenta do najbliższego poniedziałku. Zob. też Diariusz REGIOsetu z 8 i 17 grudnia 2016 r.

1 stycznia 2017
Prezydencja Malty; ostatni kwartał nicejskich głosów ważonych
Po Słowacji prezydencję w Radzie Europejskiej przejęła Malta. W połowie jej półrocznej kadencji przypadnie definitywne zakończenie stosowania głosowań w Radzie Europejskiej według nicejskiego systemu głosów ważonych, w którym Polsce przypadało 27 głosów - z 345, o dwa mniej niż Niemcom czy Francji. Zob. też: mechanizm z Joaniny.

poprzedni miesiąc   •••   następny miesiąc


WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Czysty węgiel z nieba