Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Polska dziedzictwem
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Poniedziałek 20.05.2024
Warto zrozumieć
 
 Oferty lokalne 

GRUNT na MEDAL

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (www.paiz.gov.pl) w ścisłej współpracy z Marszałkami Województw organizuje od kilku lat Konkurs "Grunt na medal", pozwalający zebrać wiele informacji o terenach godnych zaproponowania potencjalnemu inwestorowi zagranicznemu.

W trzeciej edycji Konkursu, po kilku miesiącach analizowania zgłoszeń, wizytowania terenów, rozmów z władzami gmin oraz ostrej rywalizacji, komisja konkursowa z 332 zgłoszonych ofert zakwalifikowała do II etapu 91 terenów inwestycyjnych - wśród nich "złotą szesnastkę zwyciężców" (wymienieni poniżej). Wyróżnione działki będą rekomendowane przez PAIiIZ inwestorom zagranicznym w pierwszej kolejności.

· ZWYCIĘZCY KONKURSU "GRUNT NA MEDAL" 2008 ·
(na podstawie danych ogłoszonych przez PAIiIZ)Teren w Strefie Rozwoju Gospodarczego Stanowice, położony 16 km od Wrocławia, własność lokalnego samorządu. Działka jest płaska, o regularnym kształcie. W pobliżu kończy się budowa oczyszczalni ścieków, znajduje się również stacja transformatorowa. W pobliżu działki przebiega droga krajowa nr 94.


Teren w Grudziądzkim Parku Przemysłowym, własność tego Parku. Działka ma regularny kształt, jest prawie płaska i ma dostęp do wszelkiej potrzebnej infrastruktury. Dodatkową zaletą jest niedawno wybudowana droga dojazdowa oraz pobliska bocznica kolejowa. Teren znajduje się 500 metrów od planowanej drogi ekspresowej S16 oraz 12 kilometrów od węzła autostradowego Nowe Marzy.


Teren byłego wojskowego lotniska, należący częściowo do lokalnego samorządu oraz Lasów Państwowych i Agencji Mienia Wojskowego. Na działce znajduje się bocznica kolejowa, wewnętrzne drogi i zabudowania takie jak magazyny i hangary. Teren jest położony 36 kilometrów od granicy z Białorusią.


Teren na granicy Strefy Przemysłowej, jest własnością lokalnego samorządu, składa się z kilku działek. Każda z nich może być dowolnie dzielona lub łączona zgodnie z potrzebami inwestora. Dostępna jest infrastruktura techniczna. Teren cechuje dogodna lokalizacja - 8 km od europejskiej trasy E65 oraz 28 km od Zielonej Góry.


Teren w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr II, własność samorządu. Działka jest płaska, na inwestora czekają wszelkie potrzebne media. Zaletą jest dogodna lokalizacja i bliskość dróg oraz dość korzystna cena gruntu.


Teren jest własnością prywatną i znajduje się 29 km od Krakowa. Działka jest prawie płaska i posiada dostęp do wszystkich mediów. Dobrą lokalizację podkreśla bliskość drogi E77, autostrada A4 znajduje się w odległości 37 km od tego terenu.


Działka należy do prywatnego właściciela, znajduje się 40 km od Warszawy. Teren jest płaski, o dość regularnym kształcie. W odległości 900 metrów jest bocznica kolejowa, a 2 km od nieruchomości przebiega droga krajowa nr 2.


Działka należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Teren jest praktycznie płaski, a wszelkie media znajdują się w pobliżu. 500 metrów od nieruchomości jest bocznica kolejowa, a w odległości 18 km przebiega autostrada A4.


Teren należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Do jej zalet należy regularny kształt oraz bocznica kolejowa znajdująca się w odległości dwóch kilometrów. Dogodną lokalizację podkreśla fakt, że w pobliżu znajduje się droga E40, 20 km dalej jest Rzeszów, a 25 km od tego miejsca jest międzynarodowe lotnisko Jasionka. W przyszłości ma tędy przebiegać autostrada A4.


Działka należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Teren jest położony niedaleko stacji transformatorowej oraz dróg, w tym drogi krajowej nr 8. W pobliżu znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna w Suwałkach.


Teren w Wielofunkcyjnym Ośrodku Przemysłowo-Usługowym; własność lokalnego samorządu. Działka jest wyposażona we wszystkie media poza gazem. W pobliżu znajduje się stacja transformatorowa (2 km) oraz bocznica kolejowa (1 km). Tuż obok przebiega droga E28.


Działka przy ul. Lublinieckiej, należy do lokalnych władz. Teren jest płaski i ma regularny kształt, przypominający kwadrat. Inwestor ma do dyspozycji media oraz możliwość skorzystania ze znajdującej się w odległości 700 metrów bocznicy kolejowej. W pobliżu przebiega droga krajowa nr 11.


Działka należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Teren jest płaski, o regularnym kształcie położony jest przy drodze krajowej nr 74. Atrakcyjność działki podkreśla fakt, że 11 km od niej znajduje się szerokotorowa linia kolejowa prowadząca na Ukrainę i do Rosji.


Teren należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Inwestor ma do dyspozycji wszystkie media poza gazem. W pobliżu znajdują się dwie drogi dojazdowe oraz stacja transformatorowa. Dodatkową zaletą jest duża ilość wody, która może być dostarczona do właściciela działki oraz możliwość oddania przez inwestora dużych ilości ścieków przemysłowych. Bocznica kolejowa znajduje się około 800 metrów od prezentowanych terenów. Działka jest na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 16 i drogi wojewódzkiej nr 595, 17 km od Olsztyna.


Teren należy do Agencji Nieruchomości Rolnych. Działka jest płaska, ma dostęp do mediów a w odległości 2 km znajduje się bocznica kolejowa. Koło działki przebiega droga krajowa nr 5, a 11 km dalej znajduje się autostrada A2.


Działka w Stargardzkim Parku Przemysłowym; własność Akademii Rolniczej w Szczecinie. Teren ma regularny kształt oraz dostęp do wszystkich mediów poza gazem. Bocznica kolejowa znajduje się w odległości 250 metrów. Świetną lokalizację podkreśla fakt, że około 700 metrów od działki przebiega droga krajowa nr 10.


R E K L A M Y


Czysty węgiel z nieba