Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Polska dziedzictwem
 
••• Na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zabójca śmiertelnie ugodził przemawiającego Prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Bezkarni nauczyciele nienawiści wyzwalają najgorsze instynkty ••• Rok 2019 - rok wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, a następnie wyborów posłów i sentarorów do Parlamentu Polskiego. Jedne i drugie bardzo dla nas istotne. Trzeba sie do nich dobrze przygotować ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności
Sobota 23.02.2019
Warto zrozumieć
 
 INSTYTUCJE CENTRALNE 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6
00-902 Warszawa
tel. 22 6942500
fax: 22 6218942
www     e-mail
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6
00-902 Warszawa
tel. 22 6941512
fax: 22 6941058
www     e-mail
Trybunał Konstytucyjny (TK)
al. Szucha 12 A
00-918 Warszawa
tel. 22 6574586
fax: 22 6574503
www     e-mail
Sąd Najwyższy (SN)
pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
tel. 22 5308000
fax: 22 5309100
www     e-mail
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Krakowskie Przedmieście 48/50
00-071 Warszawa
tel. 22 6952900
fax: 22 6952238
www     e-mail
Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. 22 6952900
fax: 22 6952238
www     e-mail
Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów

al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 2500115
fax: 22 6947156
www     e-mail
Rzecznik Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. 22 5517700
fax: 22 8276453
Infolinia Obywatelska/help line
800 676 676
www     e-mail
Ministerstwo Cyfryzacji
ul Królewska 27
00-060 Warszawa
tel. 22 2455920
www     e-mail
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel. 22 3474100
fax: 22 3474261
www     e-mail
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1, Hoża 20
00-918 Warszawa
tel. 22 5292718
fax: 22 6280922
www     e-mail
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22 6945555
fax: 22 8272722
www     e-mail
Ministerstwo Rozwoju
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. 22 6935000
fax: 22 6934046...48
www     e-mail
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 4220100
fax: 22 8267533
www     e-mail
Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
tel. 22 6280031
www     e-mail
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 66111512
fax: 22 6611336
www     e-mail
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 6231557
fax: 22 6232750
www     e-mail
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22 6301000
www     e-mail
Ministerstwo Energii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-522 Warszawa
tel. 22 2500130
fax: 22 6934048
www     e-mail
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
tel. 22 2442142
fax: 22 2443255
www     e-mail
Ministerstwo Sprawiedliwości
al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 5212888
fax: 22 6286552
www     e-mail
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych

ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
tel. 22 6212020
fax: 22 6227973
www     e-mail
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

al. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. 22 5239000
fax: 22 5238139
www     e-mail
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 22 5792900
fax: 22 5792753
www     e-mail
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. 22 6349000
fax: 22 6349213
www     e-mail
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22 5225510
fax: 22 6212550
www     e-mail
Służba Celna RP
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22 6943194
fax: 22 6944441
www     e-mail
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
tel. 22 4445000
fax: 22 4445793
www     e-mail
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
tel. 22 5510000
fax: 22 8267506
www     e-mail
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22 5560800
fax: 22 8266125
www     e-mail
Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 8607081
fax: 22 8607086
www     e-mail
Państwowa Komisja Wyborcza
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. 22 6952633
fax: 22 6293959
www     e-mail
Europa - Portal Unii Europejskiej
www    
Reprezentacja
Komisji Europejskiej w Polsce

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. 22 5208200
fax: 22 5208282
www     e-mail
Departament
Informacji Europejskiej MSZ

al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
tel. 22 4555488
fax: 22 4555489
www     e-mail
Centrum
Informacji Europejskiej

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22 4555454
fax: 22 4555453
www     e-mail
Fundusze Europejskie
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 22 6935978
fax: 22 6611243
www     e-mail
Narodowy Bank Polski (NBP)
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 6531000
fax: 22 6208518
www     e-mail
Urząd Zamówień Publicznych
al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
tel. 22 4587777
fax: 22 4587700
www     e-mail
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
tel. 22 8258001
fax: 22 8750680
www     e-mail
Główny Urząd
Statystyczny (GUS)

al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
tel. 22 6083000
fax: 22 6083863
www     e-mail
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS)

ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 6233000
fax: 22 8402610
www     e-mail
Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego

al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel. 22 5926590
fax: 22 5926650
www     e-mail
Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
tel. 22 4203723
fax: 22 6254770
www     e-mail
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa
tel. 22 6210251
fax: 22 8488494
www     e-mail
Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
tel. 22 5233900
fax: 22 5233016
www     e-mail
Komenda Główna
Straży Granicznej

al. Niepodległości 100
00-514 Warszawa
tel. 22 8454071
fax: 22 8446287
www     e-mail
Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych

ul. Długa 6
00-950 Warszawa
tel. 22 8313206
fax: 22 8317563
www     e-mail
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych

ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
tel. 22 3349800
fax: 22 3349999
www     e-mail
Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 4328080
fax: 22 4328620
www     e-mail
Agencja Rozwoju Przemysłu
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 4603600
fax: 22 4603701
www     e-mail
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22 3184120
fax: 22 3185330
www     e-mail
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel. 22 6617272
fax: 22 6289353
www     e-mail
Agencja Nieruchomości
Rolnych

ul. Dolańskiego 2
00-215 Warszawa
tel. 22 6358009
fax: 22 6350060
www     e-mail
Krajowe Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich

ul. Pszczelinska 99
05-840 Brwinów
tel. 22 7296634
fax: 22 7297291
www     e-mail
Wspólnota Polska
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. 22 8262041
fax: 22 8289381
www     e-mail
Polska Akademia Nauk (PAN)
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. 22 6204970
fax: 22 6204910
www     e-mail
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel. 22 6082999
fax: 22 8255251
www     e-mail
Naczelna Organizacja
Techniczna (NOT)

ul. Czackiego 3/5
00-048 Warszawa
tel. 22 8268731
fax: 22 8272949
www     e-mail
Polska Organizacja
Turystyczna (POT)

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22 6301736
fax: 22 6301742
www     e-mail
Giełda Papierów
Wartościowych (GPW)

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. 22 6283232
fax: 22 6281754
www     e-mail
Polska Agencja Prasowa (PAP)
ul. Bracka 6/8
00-502 Warszawa
tel. 22 5092235
fax: 22 6213439
www     e-mail
Polskie Radio
al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa
tel. 22 6459110
fax: 22 6455905
www     e-mail
Telewizja Polska (TVP)
ul. Woronicza 17
00-999 Warszawa
tel. 22 5478000
fax: 22 5474320
www     e-mail
R E K L A M Y


Czysty węgiel z nieba