Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Polska dziedzictwem
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Sobota 13.04.2024
Warto zrozumieć
 
 INSTYTUCJE CENTRALNE 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6
00-902 Warszawa
tel. 22 6942500
fax: 22 6218942
www     e-mail
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6
00-902 Warszawa
tel. 22 6941512
fax: 22 6941058
www     e-mail
Trybunał Konstytucyjny (TK)
al. Szucha 12 A
00-918 Warszawa
tel. 22 6574586
fax: 22 6574503
www     e-mail
Sąd Najwyższy (SN)
pl. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
tel. 22 5308000
fax: 22 5309100
www     e-mail
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Krakowskie Przedmieście 48/50
00-071 Warszawa
tel. 22 6952900
fax: 22 6952238
www     e-mail
Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. 22 6952900
fax: 22 6952238
www     e-mail
Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów

al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 2500115
fax: 22 6947156
www     e-mail
Rzecznik Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel. 22 5517700
fax: 22 8276453
Infolinia Obywatelska/help line
800 676 676
www     e-mail
Ministerstwo Cyfryzacji
ul Królewska 27
00-060 Warszawa
tel. 22 2455920
www     e-mail
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel. 22 3474100
fax: 22 3474261
www     e-mail
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1, Hoża 20
00-918 Warszawa
tel. 22 5292718
fax: 22 6280922
www     e-mail
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22 6945555
fax: 22 8272722
www     e-mail
Ministerstwo Rozwoju
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel. 22 6935000
fax: 22 6934046...48
www     e-mail
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 4220100
fax: 22 8267533
www     e-mail
Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
tel. 22 6280031
www     e-mail
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel. 22 66111512
fax: 22 6611336
www     e-mail
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel. 22 6231557
fax: 22 6232750
www     e-mail
Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22 6301000
www     e-mail
Ministerstwo Energii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-522 Warszawa
tel. 22 2500130
fax: 22 6934048
www     e-mail
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
tel. 22 2442142
fax: 22 2443255
www     e-mail
Ministerstwo Sprawiedliwości
al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 5212888
fax: 22 6286552
www     e-mail
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych

ul. Batorego 5
02-591 Warszawa
tel. 22 6212020
fax: 22 6227973
www     e-mail
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

al. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. 22 5239000
fax: 22 5238139
www     e-mail
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. 22 5792900
fax: 22 5792753
www     e-mail
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. 22 6349000
fax: 22 6349213
www     e-mail
Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22 5225510
fax: 22 6212550
www     e-mail
Służba Celna RP
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
tel. 22 6943194
fax: 22 6944441
www     e-mail
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
ul. Filtrowa 57
00-950 Warszawa
tel. 22 4445000
fax: 22 4445793
www     e-mail
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
ul. Jasna 6
00-013 Warszawa
tel. 22 5510000
fax: 22 8267506
www     e-mail
Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22 5560800
fax: 22 8266125
www     e-mail
Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 8607081
fax: 22 8607086
www     e-mail
Państwowa Komisja Wyborcza
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. 22 6952633
fax: 22 6293959
www     e-mail
Europa - Portal Unii Europejskiej
www    
Reprezentacja
Komisji Europejskiej w Polsce

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. 22 5208200
fax: 22 5208282
www     e-mail
Departament
Informacji Europejskiej MSZ

al. Ujazdowskie 9
00-918 Warszawa
tel. 22 4555488
fax: 22 4555489
www     e-mail
Centrum
Informacji Europejskiej

ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel. 22 4555454
fax: 22 4555453
www     e-mail
Fundusze Europejskie
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel. 22 6935978
fax: 22 6611243
www     e-mail
Narodowy Bank Polski (NBP)
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. 22 6531000
fax: 22 6208518
www     e-mail
Urząd Zamówień Publicznych
al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
tel. 22 4587777
fax: 22 4587700
www     e-mail
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
tel. 22 8258001
fax: 22 8750680
www     e-mail
Główny Urząd
Statystyczny (GUS)

al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
tel. 22 6083000
fax: 22 6083863
www     e-mail
Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS)

ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 6233000
fax: 22 8402610
www     e-mail
Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego

al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
tel. 22 5926590
fax: 22 5926650
www     e-mail
Państwowa Inspekcja Pracy
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
tel. 22 4203723
fax: 22 6254770
www     e-mail
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa
tel. 22 6210251
fax: 22 8488494
www     e-mail
Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
tel. 22 5233900
fax: 22 5233016
www     e-mail
Komenda Główna
Straży Granicznej

al. Niepodległości 100
00-514 Warszawa
tel. 22 8454071
fax: 22 8446287
www     e-mail
Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych

ul. Długa 6
00-950 Warszawa
tel. 22 8313206
fax: 22 8317563
www     e-mail
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych

ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
tel. 22 3349800
fax: 22 3349999
www     e-mail
Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. 22 4328080
fax: 22 4328620
www     e-mail
Agencja Rozwoju Przemysłu
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 22 4603600
fax: 22 4603701
www     e-mail
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

al. Jana Pawła II 70
00-175 Warszawa
tel. 22 3184120
fax: 22 3185330
www     e-mail
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
tel. 22 6617272
fax: 22 6289353
www     e-mail
Agencja Nieruchomości
Rolnych

ul. Dolańskiego 2
00-215 Warszawa
tel. 22 6358009
fax: 22 6350060
www     e-mail
Krajowe Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich

ul. Pszczelinska 99
05-840 Brwinów
tel. 22 7296634
fax: 22 7297291
www     e-mail
Wspólnota Polska
ul. Krakowskie Przedmieście 64
00-322 Warszawa
tel. 22 8262041
fax: 22 8289381
www     e-mail
Polska Akademia Nauk (PAN)
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
tel. 22 6204970
fax: 22 6204910
www     e-mail
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel. 22 6082999
fax: 22 8255251
www     e-mail
Naczelna Organizacja
Techniczna (NOT)

ul. Czackiego 3/5
00-048 Warszawa
tel. 22 8268731
fax: 22 8272949
www     e-mail
Polska Organizacja
Turystyczna (POT)

ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22 6301736
fax: 22 6301742
www     e-mail
Giełda Papierów
Wartościowych (GPW)

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. 22 6283232
fax: 22 6281754
www     e-mail
Polska Agencja Prasowa (PAP)
ul. Bracka 6/8
00-502 Warszawa
tel. 22 5092235
fax: 22 6213439
www     e-mail
Polskie Radio
al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa
tel. 22 6459110
fax: 22 6455905
www     e-mail
Telewizja Polska (TVP)
ul. Woronicza 17
00-999 Warszawa
tel. 22 5478000
fax: 22 5474320
www     e-mail
R E K L A M Y


Czysty węgiel z nieba