Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Powiat Radomski

Ośr. adm.: RADOM   Województwo: Mazowieckie

Niedziela 18.11.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżanowice i Okolic

ul. Krzyżanowice 98 , 27-100 Iłża

Nr KRS: 0000035936
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.07

Iłżecki Klub Sportowy "Polonia"

ul. Podzamcze 47, 27-100 Iłża

Nr KRS: 0000132349
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.12

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych

ul. Radomska 1, 26-670 Pionki

Nr KRS: 0000061869
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.27

Stowarzyszenie "Hipodrom"

Siczki 30, 26-630 Jedlnia Letnisko

Nr KRS: 0000074749
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.21

Fundacja "Przyjaźń"

ul. Jesionowa 12 m. 1, 26-670 Pionki

Nr KRS: 0000214783
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.12
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A