Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Miasto Gmina Powiat Ostrołęka

Województwo: Mazowieckie    

Piątek 14.06.2024
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie "Rodzina Polska"

ul. 11 Listopada 14 m. 14, 07-410 Ostrołęka

Nr KRS: 0000065868
Data uzyskania statusu OPP: 2007.01.10

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału w Ostrołęce

ul. Goworowska 2 m. 69, 07-410 Ostrołęka

Nr KRS: 0000122659
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.24

Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 116 w Ostrołęce

ul. Celna 11 A, 07-410 Ostrołęka

Nr KRS: 0000151928
Data uzyskania statusu OPP: 2006.04.21

Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza"

ul. Gorbatowa 15 m. 7, 07-410 Ostrołęka

Nr KRS: 0000172611
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.17

Liga Kobiet Polskich - Oddział Terenowy w Ostrołęce

ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka

Nr KRS: 0000215167
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.22

Związek Kurpiów

ul. Piłsudskiego 6 m. 100, 07-410 Ostrołęka

Nr KRS: 0000219037
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.21
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y