Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• 2018 - Niech po dobrej zmianie nastąpi zmiana lepsza ••• Polska w antyunijnej frondzie z Czechami, Słowacją i Węgrami, nie chce rozmawiać o wspólnotowych problemach z uchodźcami ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów odpowiadającej partii trzymającej w Sejmie władzę. Teraz trzeba kolejną nowelą ustawy dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Wybory samorządowe za kilka miesięcy ••• 12 czerwca Prezydent Andrzej Duda przedstawił 15 pytań, które osobiście wskazał do zapowiedzianego referendum ws. ewentualnych zmian bądź zastąpienia nową obowiązującej Konstytucji RP. Zestaw pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Po 818 dniach od ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny opublikowano wyroki dot. wskazanych niezgodności z Konstytucją przepisów nowelizacji (z grudnia 2015) i nowej ustawy o TK (z lipca 2016). W Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2018 r. wyroki nazwano rozstrzygnięciami wydanymi z naruszeniem przepisów. Tak odwrócono kota ogonem ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty bezpieczeństwa i rozwoju, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptują i doceniają naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Radom

Województwo: Mazowieckie    

Środa 18.07.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"

ul. Żeromskiego 27, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000011861
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.19

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

ul. Toruńska 12 A, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000022836
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.23

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja"

ul. Struga 86, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000050740
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.21

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia

ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000054681
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.11

Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000057999
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.09

Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"

ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000083609
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.21

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu

ul. Chrobrego 7 m. 9, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000084608
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.01

Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności

ul. Kościelna 5, 26-604 Radom

Nr KRS: 0000086892
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.12

Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto"

ul. Moniuszki 9 m. 1, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000161029
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.15

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych "Pomocne Dłonie"

ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000180582
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.04

Hospicjum Królowej Apostołów

ul. Wiejska 2, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000185346
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.15

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu

ul. Kalińska 6/6 A, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000197078
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.21

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

ul. Witosa 96, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000200933
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.25

Stowarzyszenie "Sami dla Siebie"

ul. Warszawska 3, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000205430
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.25

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału w Radomiu

ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000209974
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.09

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Nasze Dzieci"

ul. Lubońskiego 2, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000216652
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.15

Instytucja Kościelna "Caritas" Diecezji Radomskiej

ul. Kościelna 5, 26-604 Radom

Nr KRS: 0000222733
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.02

Fundacja Chałubińszczaków

ul. Mariacka 25, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000229661
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.25

Radomski Okręgowy Związek Żeglarski

ul. Mickiewicza 33, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000233542
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.29

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Rejonowy w Radomiu

ul. Żeromskiego 53 m. 73 B, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000234135
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.26

Fundacja "Dobry Duszek"

ul. Mokra 2, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000239253
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.31

Stowarzyszenie Charytatywne "Radesta"

ul. Partyzantów 24 m. 25, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000282901
Data uzyskania statusu OPP: 2007.07.13
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A