Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Radom

Województwo: Mazowieckie    

Sobota 20.10.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"

ul. Żeromskiego 27, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000011861
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.19

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności

ul. Toruńska 12 A, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000022836
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.23

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym "Nadzieja"

ul. Struga 86, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000050740
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.21

Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia

ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000054681
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.11

Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000057999
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.09

Oratoryjne Stowarzyszenie "Radość"

ul. Grzybowska 22, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000083609
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.21

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży "Arka" w Radomiu

ul. Chrobrego 7 m. 9, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000084608
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.01

Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności

ul. Kościelna 5, 26-604 Radom

Nr KRS: 0000086892
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.12

Stowarzyszenie "Bezpieczne Miasto"

ul. Moniuszki 9 m. 1, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000161029
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.15

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych "Pomocne Dłonie"

ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000180582
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.04

Hospicjum Królowej Apostołów

ul. Wiejska 2, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000185346
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.15

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu

ul. Kalińska 6/6 A, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000197078
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.21

Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

ul. Witosa 96, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000200933
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.25

Stowarzyszenie "Sami dla Siebie"

ul. Warszawska 3, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000205430
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.25

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału w Radomiu

ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000209974
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.09

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Nasze Dzieci"

ul. Lubońskiego 2, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000216652
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.15

Instytucja Kościelna "Caritas" Diecezji Radomskiej

ul. Kościelna 5, 26-604 Radom

Nr KRS: 0000222733
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.02

Fundacja Chałubińszczaków

ul. Mariacka 25, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000229661
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.25

Radomski Okręgowy Związek Żeglarski

ul. Mickiewicza 33, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000233542
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.29

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Rejonowy w Radomiu

ul. Żeromskiego 53 m. 73 B, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000234135
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.26

Fundacja "Dobry Duszek"

ul. Mokra 2, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000239253
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.31

Stowarzyszenie Charytatywne "Radesta"

ul. Partyzantów 24 m. 25, 26-600 Radom

Nr KRS: 0000282901
Data uzyskania statusu OPP: 2007.07.13
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A