Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Gmina Promna

Powiat: Białobrzeski   Województwo: Mazowieckie

Sobota 6.03.2021
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych

ul. Radomska 1, 26-670 Pionki

Nr KRS: 0000061869
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.27

Stowarzyszenie "Hipodrom"

Siczki 30, 26-630 Jedlnia Letnisko

Nr KRS: 0000074749
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.21

Fundacja "Przyjaźń"

ul. Jesionowa 12 m. 1, 26-670 Pionki

Nr KRS: 0000214783
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.12

Pracownia Wyzwalania Twórczej Energii "Reaktor"

ul. Warszawska 39, 05-660 Warka

Nr KRS: 0000263415
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.13

Stowarzyszenie "3Majmy się Razem"

Os Książąt Mazowieckich 7 m. 55, 05-660 Warka

Nr KRS: 0000277444
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.07
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y