Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Gmina z Miastem Warka

Powiat: Grójecki   Województwo: Mazowieckie

Niedziela 16.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Mazowieckie Stowarzyszenie Karate w Grójcu

ul. Orzeszkowej 42 m. 32, 05-600 Grójec

Nr KRS: 0000066892
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.09

Stowarzyszenie na rzecz Promocji Sportów Konnych "Equi Sport"

ul. Łąkowa 1, 05-660 Warka

Nr KRS: 0000101270
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.26

Stowarzyszenie "Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa" W.A.R.K.A.

ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka

Nr KRS: 0000160318
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.26

Klub Sportowy "Mogielanka"

ul. Rynek 15, 05-640 Mogielnica

Nr KRS: 0000205403
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.10

Klub Sportowy "Warka"

ul. Nowy Zjazd 8, 05-660 Warka

Nr KRS: 0000226800
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.21

Pracownia Wyzwalania Twórczej Energii "Reaktor"

ul. Warszawska 39, 05-660 Warka

Nr KRS: 0000263415
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.13

Stowarzyszenie "3Majmy się Razem"

Os Książąt Mazowieckich 7 m. 55, 05-660 Warka

Nr KRS: 0000277444
Data uzyskania statusu OPP: 2007.12.07
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A