Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Legionowo

Powiat: Legionowski   Województwo: Mazowieckie

Sobota 15.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 132

ul. Targowa 22, 05-122 Legionowo

Nr KRS: 0000027457
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.26

Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej

ul. Wrzosowa 28, 05-120 Legionowo

Nr KRS: 0000111294
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.21

Stowarzyszenie "Samorządność, Prawo i Sprawiedliwość"

ul. Sienkiewicza 8 m. B, 05-120 Legionowo

Nr KRS: 0000163330
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.31

Legionowskie Towarzystwo Siatkówki "Legionovia"

ul. Parkowa 27 A, 05-120 Legionowo

Nr KRS: 0000171864
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.27

Fundacja Europejskiej Współpracy Naukowej

ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna

Nr KRS: 0000172993
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.13

Klub Sportowy "Legionovia"

ul. Parkowa 27 A, 05-120 Legionowo

Nr KRS: 0000175391
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.27

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja"

Al. 3 Maja 24, 05-120 Legionowo

Nr KRS: 0000193124
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.13

Fundacja "Fun Kayak"

ul. Ks. Mrugacza 1 m. 22, 05-120 Legionowo

Nr KRS: 0000222856
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.21

Fundacja "Promień Słońca"

ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo

Nr KRS: 0000226337
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.11

Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Nr KRS: 0000232144
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.15

Fundacja Animacji Artystycznej "Szachraj"

ul. Daliowa 4 m. 4, 05-120 Legionowo

Nr KRS: 0000247711
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.17

Fundacja dla Edukacji

ul. Zegrzyńska 3, 05-119 Legionowo

Nr KRS: 0000268281
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.06
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A