Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Miasto Gmina Powiat Białystok

Województwo: Podlaskie    

Wtorek 29.09.2020
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym "Jasny Cel"

ul. Wasilkowska 12 m. 31, 15-137 Białystok

Nr KRS: 0000000168
Data uzyskania statusu OPP: 2007.04.12

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny

ul. Świętojańska 24, 15-277 Białystok

Nr KRS: 0000000291
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.19

Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej

ul. Grottgera 8, 15-225 Białystok

Nr KRS: 0000003968
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.30

Fundacja Edukacji i Twórczości

ul. Św. Mikołaja 9, 15-419 Białystok

Nr KRS: 0000007228
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.31

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chóralnej "Cantica Cantamus"

ul. Legionowa 9 m. 101, 15-281 Białystok

Nr KRS: 0000012671
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.25

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

ul. Brukowa 28, 15-889 Białystok

Nr KRS: 0000014546
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.29

Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 165

ul. Narewska 13, 15-840 Białystok

Nr KRS: 0000015685
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.29

Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 91

ul. Fabryczna 10, 15-483 Białystok

Nr KRS: 0000034615
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.21

Fundacja na rzecz Pomocy Penitencjarnej "Szansa"

Al. Jana Pawła II 52, 15-704 Białystok

Nr KRS: 0000034640
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.21

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group"

ul. Ciepła 19 A, 15-472 Białystok

Nr KRS: 0000035071
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.29

Fundacja "Pro Veritate"

ul. Kard. Wyszyńskiego 2 m. 66, 15-888 Białystok

Nr KRS: 0000035660
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.05

Podlaskie Stowarzyszenie "Mniej Sprawni"

ul. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok

Nr KRS: 0000036544
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.03

Polski Związek Niewidomych - Okręg Podlaski

ul. Biała 13/33, 15-434 Białystok

Nr KRS: 0000036695
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.12

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

ul. Warszawska 46 A, 15-077 Białystok

Nr KRS: 0000039448
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.14

Krajowe Towarzystwo Autyzmu - Oddział w Białymstoku

ul. Pułaskiego 96, 15-338 Białystok

Nr KRS: 0000039753
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.19

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Lekarza Seniora

ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok

Nr KRS: 0000046881
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.02

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku

ul. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok

Nr KRS: 0000049041
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.15

Fundacja "Patria"

ul. Ustronna 57, 15-161 Białystok

Nr KRS: 0000049932
Data uzyskania statusu OPP: 2004.02.26

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

Nr KRS: 0000051191
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.24

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"

ul. Sobieskiego 1, 15-013 Białystok

Nr KRS: 0000057571
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.07

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia - Komitet Oddziału w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 53 m. 106, 15-002 Białystok

Nr KRS: 0000064731
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.27

Klub Płetwonurków "Amfora"

ul. Skłodowskiej-Curie 13, 15-097 Białystok

Nr KRS: 0000069575
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.04

Stowarzyszenie Matki Bożej Królowej Pokoju i Pojednania w Białymstoku

ul. Duboisa 20 m. 58, 15-349 Białystok

Nr KRS: 0000081122
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.17

Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej

ul. Dojlidy Fabryczne 26 m. 18, 15-555 Białystok

Nr KRS: 0000085111
Data uzyskania statusu OPP: 2005.08.03

Stowarzyszenie do Walki z Rakiem z siedzibą w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym

ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok

Nr KRS: 0000087810
Data uzyskania statusu OPP: 2005.07.20

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"

ul. Proletariacka 21, 15-449 Białystok

Nr KRS: 0000087872
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.31

Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

ul. Kościelna 9, 15-087 Białystok

Nr KRS: 0000088337
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.16

Katolickie Stowarzyszenie "Ezechiasz"

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok

Nr KRS: 0000088974
Data uzyskania statusu OPP: 2005.03.15

Podlaskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki

ul. Piastowska 23 m. 4, 15-207 Białystok

Nr KRS: 0000089726
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.02

Stowarzyszenie Pomocy "Rubież"

ul. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok

Nr KRS: 0000092389
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.16

Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 171 w Białymstoku

ul. Mieszka I 5, 15-054 Białystok

Nr KRS: 0000094369
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.08

Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok - Eindhoven

ul. Boruty 19, 15-157 Białystok

Nr KRS: 0000095021
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.30

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na rzecz Dzieci i Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku

ul. Warszawska 79 A, 15-201 Białystok

Nr KRS: 0000096589
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.05

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

ul. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok

Nr KRS: 0000098259
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.30

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa"

ul. Orla 2, 15-950 Białystok

Nr KRS: 0000099022
Data uzyskania statusu OPP: 2007.05.08

Klub Inteligencji Katolickiej

ul. Warszawska 46, 15-077 Białystok

Nr KRS: 0000099466
Data uzyskania statusu OPP: 2006.10.25

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy - Oddział Terenowy w Białymstoku

ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

Nr KRS: 0000101273
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.18

Stowarzyszenie Przyjaciół Kardiochirurgii

ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Nr KRS: 0000102786
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.04

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej "Widok"

ul. Mazowiecka 37 F m. 13, 15-301 Białystok

Nr KRS: 0000103409
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.11

Białostockie Stowarzyszenie Przyjaciół Rehabilitacji

ul. Skłodowskiej-Curie 25, 15-275 Białystok

Nr KRS: 0000103737
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.21

Podlaskie Towarzystwo Oświatowe w Białymstoku

ul. Dzielna 19, 15-363 Białystok

Nr KRS: 0000103760
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.07

Chrześcijański Ruch Społeczny "Dobro Wspólne"

ul. Sitarska 25, 15-850 Białystok

Nr KRS: 0000104160
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.26

Powszechne Towarzystwo Oświatowe "Edukacja Narodowa" im. ks. Grzegorza Piramowicza

ul. Mickiewicza 95, 15-257 Białystok

Nr KRS: 0000104789
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.17

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost" w Białymstoku

ul. Grottgera 8, 15-225 Białystok

Nr KRS: 0000105030
Data uzyskania statusu OPP: 2004.03.16

Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

ul. Składowa 9, 15-399 Białystok

Nr KRS: 0000106814
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.19

Akademicki Związek Sportowy w Białymstoku - Organizacja Środowiskowa Województwa Podlaskiego

ul. Kilińskiego 1, 15-230 Białystok

Nr KRS: 0000109065
Data uzyskania statusu OPP: 2004.05.24

Fundacja "Dla Niej"

ul. NMP Królowej Rodzin 21, 15-684 Białystok

Nr KRS: 0000110789
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.29

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Chorobami Rozrostowymi

ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

Nr KRS: 0000124299
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.08

Stowarzyszenie "Bractwo Prawosławne Św. Św. Cyryla i Metodego"

ul. Św. Mikołaja 5 m. 01, 15-420 Białystok

Nr KRS: 0000129924
Data uzyskania statusu OPP: 2004.08.11

Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok

Nr KRS: 0000136524
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.30

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski "Jeden Świat"

ul. Konwaliowa 3 m. A, 15-661 Białystok

Nr KRS: 0000144665
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.28

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Błogosławionej Bolesławy Lament

ul. Dobra 1 A, 15-034 Białystok

Nr KRS: 0000148800
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.06

Polsko-Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela De Montaigne

ul. Świętojańska 12, 15-277 Białystok

Nr KRS: 0000155634
Data uzyskania statusu OPP: 2004.09.07

Podlaskie Stowarzyszenie "Shidokan Karate"

ul. Porzeczkowa 19 m. 93, 15-815 Białystok

Nr KRS: 0000156727
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.28

Stowarzyszenie Oddechowe "Bronca"

ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

Nr KRS: 0000159608
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.21

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej

ul. Podleśna 2, 15-227 Białystok

Nr KRS: 0000162068
Data uzyskania statusu OPP: 2004.10.29

Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok

ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok

Nr KRS: 0000176019
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.23

Fundacja "Oikonomos"

ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok

Nr KRS: 0000179149
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.30

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Miejsko-Powiatowy w Białymstoku

ul. Piłsudskiego 4 A, 15-445 Białystok

Nr KRS: 0000189005
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.29

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Wojewódzki

ul. Rynek Kościuszki 13, 15-091 Białystok

Nr KRS: 0000192268
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.09

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok

ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok

Nr KRS: 0000203588
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.28

Fundacja Dializoterapii i Transplantacji Nerek w Białymstoku

ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

Nr KRS: 0000203692
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.06

Stowarzyszenie Pomocy "Manus"

ul. Bema 105, 15-370 Białystok

Nr KRS: 0000204104
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.29

Fundacja "Dom"

ul. Sienkiewicza 46 m. 3, 15-004 Białystok

Nr KRS: 0000210748
Data uzyskania statusu OPP: 2005.11.22

Stowarzyszenie Św. Izydora Oracza

ul. Mieszka I 4 m. 126, 15-054 Białystok

Nr KRS: 0000211986
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.23

Federacja Zielonych w Białymstoku

ul. Rumiankowa 14 m. 4, 15-665 Białystok

Nr KRS: 0000214421
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.28

Stowarzyszenie Przyjaciół Chirurgii i Urologii Dziecięcej "Razem Pomóżmy Dzieciom"

ul. Wołodyjowskiego 2/1, 15-278 Białystok

Nr KRS: 0000220821
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.18

Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy "Słoneczny Stok" w Białymstoku

ul. Armii Krajowej 7, 15-661 Białystok

Nr KRS: 0000223054
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.03

Uczniowski Klub Sportowy "Rywal"

ul. Promienna 13 A, 15-720 Białystok

Nr KRS: 0000224167
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.16

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej "Eleos"

ul. Św. Mikołaja 5 m. 1, 15-420 Białystok

Nr KRS: 0000225374
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.30

Podlaskie Centrum Sztuki

ul. Podleśna 3 m. 11, 15-227 Białystok

Nr KRS: 0000228182
Data uzyskania statusu OPP: 2006.05.11

Uczniowski Klub Sportowy "Oczko" w Białymstoku

ul. Polowa 7/1, 15-612 Białystok

Nr KRS: 0000228568
Data uzyskania statusu OPP: 2005.02.15

Białostocka Szkółka Piłkarska "Jagiellonia"

ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok

Nr KRS: 0000233090
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.29

Białostockie Towarzystwo Tenisowe "Kawaleria"

ul. Waszyngtona 24 m. 150, 15-269 Białystok

Nr KRS: 0000240883
Data uzyskania statusu OPP: 2005.12.15

Fundusz Białystok Ojcu Świętemu

ul. Mickiewicza 54 A, 15-232 Białystok

Nr KRS: 0000242850
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.16

Fundacja "Zielone Płuca Polski"

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

Nr KRS: 0000243439
Data uzyskania statusu OPP: 2006.01.10

Teatr Improwizacje

ul. Waszyngtona 11 m. 5, 15-269 Białystok

Nr KRS: 0000248227
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.19

Stowarzyszenie Promocji "Jagiellonii Białystok"

ul. Jurowiecka 21, 15-101 Białystok

Nr KRS: 0000250304
Data uzyskania statusu OPP: 2007.01.18

Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber"

ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok

Nr KRS: 0000253887
Data uzyskania statusu OPP: 2006.03.29

Kościół Chrześcijan Baptystów "Klub Dobrej Nowiny"

ul. Kujawska 22, 15-552 Białystok

Nr KRS: 0000256783
Data uzyskania statusu OPP: 2007.09.05

Podlaskie Stowarzyszenie na rzecz Uzdolnionych

ul. Brukowa 2, 15-950 Białystok

Nr KRS: 0000261095
Data uzyskania statusu OPP: 2007.08.28

Stowarzyszenie "Iskierka"

ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok

Nr KRS: 0000261781
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.20

Instytucja Kościelna "Caritas" Potrzebującym

ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok

Nr KRS: 0000269579
Data uzyskania statusu OPP: 2006.12.12

Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Białostocka

ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok

Nr KRS: 0000271846
Data uzyskania statusu OPP: 2007.02.01

Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka"

ul. Warszawska 78, 15-201 Białystok

Nr KRS: 0000297146
Data uzyskania statusu OPP: 2008.01.15
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y