Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Powiat Wągrowiecki

Ośr. adm.: WĄGROWIEC   Województwo: Wielkopolskie

Czwartek 13.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Miejski Klub Sportowy "Nielba"

ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec

Nr KRS: 0000048414
Data uzyskania statusu OPP: 2005.09.23

Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Pl. Kard. Wyszyńskiego 1, 62-100 Wągrowiec

Nr KRS: 0000058949
Data uzyskania statusu OPP: 2004.02.19

Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego

ul. Piaskowa 6, 62-100 Wągrowiec

Nr KRS: 0000062353
Data uzyskania statusu OPP: 2004.04.27

Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"

Bliżyce 4, 62-085 Skoki

Nr KRS: 0000156982
Data uzyskania statusu OPP: 2004.11.30

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku

ul. Gnieźnieńska 32, 62-290 Miecisko

Nr KRS: 0000254562
Data uzyskania statusu OPP: 2007.03.08
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A