Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••

Gmina z Miastem Śmigiel

Powiat: Kościański   Województwo: Wielkopolskie

Czwartek 2.04.2020
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Kościańskie Stowarzyszenie Rozwoju Służby Zdrowia

Pl. Wolności 27, 64-000 Kościan

Nr KRS: 0000033700
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.05

Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza"

ul. Wyzwolenia 24, 64-000 Kościan

Nr KRS: 0000079283
Data uzyskania statusu OPP: 2006.02.23

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Kościanie

Os Piastowskie 39 m. 5, 64-000 Kościan

Nr KRS: 0000135080
Data uzyskania statusu OPP: 2004.07.02

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Pl. Paderewskiego 1, 64-000 Kościan

Nr KRS: 0000180424
Data uzyskania statusu OPP: 2004.12.09

Stowarzyszenie Chór Męski "Arion" w Kościanie

ul. Nacławska 5 m. 12, 64-000 Kościan

Nr KRS: 0000183368
Data uzyskania statusu OPP: 2007.11.30

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta "Ton"

ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan

Nr KRS: 0000231809
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.22
P R Z Y P O M N I E N I E
.

Diariusz REGIOsetu 2001-2017

WYSZUKIWARKA
gmin, miast, powiatów i województw

Gramy wszyscy!

R E K L A M Y