Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Gmina z miastem Józefów nad Wisłą

Powiat: Opolski   Województwo: Lubelskie

Środa 24.10.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) 
z siedzibą na terenie powiatu

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa

Nr KRS: 0000012774
Data uzyskania statusu OPP: 2004.06.01

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Animus"

ul. 1 Maja 15 m. 15, 24-320 Poniatowa

Nr KRS: 0000015504
Data uzyskania statusu OPP: 2005.01.07

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Noworąblów 31 A, 24-310 Karczmiska

Nr KRS: 0000021192
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.11

Miejski Klub Sportowy "Stal" Poniatowa

ul. 11 Listopada 21, 24-320 Poniatowa

Nr KRS: 0000059196
Data uzyskania statusu OPP: 2005.04.29

Towarzystwo Wspierania Rodzin

ul. Młodzieżowa 6, 24-320 Poniatowa

Nr KRS: 0000249713
Data uzyskania statusu OPP: 2006.10.27
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A