Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji     This website uses cookies. More information
.
 
••• Trwa wyjątkowo kłamliwa kampania przed wyborami samorządowymi; nie brak kandydatów z partyjnym i rządowym poparciem oraz polityków opowiadających bzdury, depczących szacunek należny wyborcom ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Sejm, Senat i Prezydent co parę dni uczestniczyli w szybkiej akcji bieżącej - po raz drugi, trzeci, czwarty, a ostatnio piaty dociskają partyjne jarzmo zakładane na Sąd Najwyższy ••• Senat odrzucił wniosek Prezydenta Dudy o zgodę na zarządzenie ogólnokrajowego referendum konsultacyjnego w sprawie kierunków zmian obowiązującej Konstytucji, nad czym od kilkunastu miesięcy pracował zespół w Kancelarii Prezydenta RP. Zestaw rekomendowanych pytań dowodzi, że Prezydent dość płytko zna i rozumie rolę i treść ustawy zasadniczej ••• Trwa dopasowywanie przepisów Kodeksu wyborczego do koncepcji wyborów wewnętrznych i do Parlamentu Europejskiego odpowiadającej partii trzymającej wszechwładzę. Dodatkowo trzeba kolejną nowelą dopasować się do unijnej ochrony danych osobowych. Najbliższe wybory - samorządowe - 21 października i 4 listopada 2018 r. ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską. Trwają starania środowisk prawniczych, obywateli przeciwstawiających się polityzacji wymiaru sprawiedliwości, byłych prezydentów, premierów, ministrów spraw zagranicznych o obronę polskiej praworządności ••• Od 14 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Suweren w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE ••• WIĘCEJ w zakładce Aktualności

Miasto Gmina Powiat Białystok

Województwo: Podlaskie    

Wtorek 18.12.2018
Dobra zmiana w wersji PiS
 
 Pomoc Unii Europejskiej 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Biuro Obsługi Wniosków Oddz. Podlaskiego

ul. Lipowa 32 A
15-427 Białystok
tel. 85-7429740
fax: 85-
internet: e-mail   www

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Biuro Powiatowe

ul. Lipowa 32 A
15-427 Białystok
tel. 85-7429060
fax: 85-7444051
internet: e-mail   www

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; Uniwersytet w Białymstoku

ul. Warszawska 63
15-062 Białystok
tel. 51-229807
fax: 51-
internet: e-mail   www

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
tel. 51-229807
fax: 51-
internet: e-mail   www

Euro Info Centre - Enterprise Europe Network; przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel. 85-7408678
fax: 85-7408685
internet: e-mail   www

Europe Direct - bezpłatna infolinia w Brukseli 00 800 6 7 8 9 10 11; Krajowy Punkt Informacyjny; http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

ul. Lipowa 14
15-427 Białystok
tel. 85-7442443
fax: 85-
internet: e-mail   www

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT; Rada Regionalna

ul. Skłodowskiej-Curie 2
15-950 Białystok
tel. 85-7421212
fax: 85-
internet: e-mail   www

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego; Regionalna Instytucja Finansująca

ul. Spółdziecza 8
15-073 Białystok
tel. 85-7412078
fax: 85-7420044
internet: e-mail   www

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej

ul. Lipowa 14
15-427 Białystok
tel. 85-6537753
fax: 85-6537753
internet: e-mail   www

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Zwycięstwa 26 C
15-703 Białystok
tel. 85-6510480
fax: 85-7322846
internet: e-mail   www

Stowarzyszenie Księgowyh w Polsce, Oddział Okręgowy

ul. Warszawska 34/2
15-077 Białystok
tel. 85-7432619
fax: 85-
internet: e-mail   www

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział

ul. Jagienki 4
15-542 Białystok
tel. 85-6750271
fax: 85-
internet: e-mail   www

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
tel. 85-7423651
fax: 85-
internet: e-mail   www
P R Z Y P O M N I E N I E
W Y S Z U K I W A R K A